Välkommen till Vallentuna!

Här finns många sevärdheter och utflyktsmål och de flesta besöker Vallentuna för friluftsliv, sport, natur- och kulturupplevelser. Du finner möjligheter till golf, ridning, ishockey, konståkning, insjöfiske, paddling på Långhundraleden, vandring på Roslagsleden, fågelskådning i naturreservatet Angarnssjöängen, långfärdsskridskoåkning på Vallentunasjön med mera. Gör utflykter till intressanta platser med vacker natur och spännande kulturlämningar!

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

28 623

Yta

360 km²

Centralort

Vallentuna

Län

Stockholm

Mer information

Internet

www.vallentuna.se

Tidningar

Dagens Nyheter

Mitt i Vallentuna

Vallentuna-Steget

Lokalradio
V97-Radio Vallentuna
www.dn.se

Turistbyrå

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

08

Staden

Om

Välkommen till Vallentuna!

Här finns många sevärdheter och utflyktsmål och de flesta besöker Vallentuna för friluftsliv, sport, natur- och kulturupplevelser. Du finner möjligheter till golf, ridning, ishockey, konståkning, insjöfiske, paddling på Långhundraleden, vandring på Roslagsleden, fågelskådning i naturreservatet Angarnssjöängen, långfärdsskridskoåkning på Vallentunasjön med mera. Gör utflykter till intressanta platser med vacker natur och spännande kulturlämningar!

Se & göra

Bad

KvarnbadetMitt i naturreservatet Björkby-Kyrkviken

Kvarnbadet är beläget vid Vallentunasjöns norra ände. Badet öppnar i mitten av maj och stänger i månadsskiftet augusti/september.

Friluftsbadet består av en tempererad 50-metersbassäng med 8 banor, en 17,5-metersbassäng för simskola och de mindre simkunniga barnen och en plaskdamm för de allra minsta barnen. Två av banorna i 50-metersbassängen finns alltid reserverade för motionssim. Till badet hör omklädningsrum, dusch och bastu. För den som blir sugen på något gott, finns kiosk och servering. Förutom simaktiviteter och simskola finns även en beachvolleybollplan.
08-587 851 84

Natur

Långhundraleden

Långhundraleden är vikingarnas gamla farvatten mellan Uppsala och Östersjön.

Med kanot kommer du nära naturen och allt fler upptäcker tjusningen med att paddla. Delar av Långhundraleden är ett av Upplands finaste kanotvatten, kantad med vikingagravar. Längs med leden har några rast- och lägerplatser ställts i ordning. Långhundraleden är särskilt lämplig för ungdomsgrupper då den är lätt att paddla och har fina badmöjligheter. Karta över Långhundraleden finns att få på fritidskontoret. Kanoter med tillbehör hyrs ut av Fritidsförvaltningen .
070-205 09 08, 070-761 56 98

Naturreservatet Angarnssjöängen

Tillgången till en rikt varierad natur är en viktig del av vårt välstånd. Vi måste därför alla vara aktsamma i vårt umgänge med naturen.

Många och märkliga fornlämningar och ett omväxlande landskap gör Angarnssjöängen med omgivningar till ett mycket intressant friluftsområde. Området är mest känt för sitt rika fågelliv. En bra tid att studera fågellivet är april-maj. Fågeltornet och Midsommarberget vid Sjöängens sydöstra sida norr om Örsta är bästa utsiktspunkten. Ett flertal stigar och leder finns i området. Nedanför Örsta finns en raststuga och en utegrillplats. Här finns också ett "Naturrum"- en informationslokal om natur och naturvård som är öppen lördagar och söndagar från april till september. Parkeringsmöjligheter finns vid Örsta, Lappdal, Kusta, Olhamra och Lingsberg. Samtliga p-platser har sopkärl, information samt bänkar och bord. Angarnssjöängen är ett naturreservat vilket innebär särskilda regler för vistelser här. Reservatbestämmelserna är fastställda av länsstyrelsen och anges på skyltar inom reservatet. Ett informationsblad finns att få på fritidskontoret.

Tärnanområdet med Exerman-Hersby naturreservat

Tärnanområdet är ett stort sjörikt barrskogsområde i kommunens östligaste del.

Det unika med Tärnanområdet är de många sjöarna, gammelskogarna och den rika kulturbygden. Vandringsstigen Roslagsleden slingrar sig fram genom skogarna och passerar flera av sjöarna och hagmarkerna. De flesta av Tärnanområdets sjöar är näringsfattiga klarvattensjöar med rent vatten och bra siktdjup. Följande åtta sjöar ingår i området: Lilla och Stora Harsjön, Tärnan, Storsjön (norra), Storsjön (södra), Hersen, Malmsjön, Svulten och Mörtsjön. En karta över området finns att få på fritidskontoret.

Exerman-Hersby, nytt naturreservat invigt den 4 maj 2004. Naturreservatet är en mindre del av Tärnanområdet och ligger i både Vallentuna och Österåkers kommuner. Området är mycket kuperat och omfattar 66 ha skogsmark, som domineras av 110-160-årig gammelskog. 25 % av området är hällmarksskog, men det finns också gransumpskog och klibbalkärr. För ca 7 000 år sedan steg området ur havet och var länge en skärgårdsmiljö. Landhöjningarna har nu fört de högsta delarna 75 meter över havet.

Syftet med reservatet ska vara att bevara ett för naturvården och veten- skapen värdefullt urskogsliknande naturområde och dess skyddsvärda växt- och djurliv. Områdets värde för friluftslivet ska också tas tillvara. Om konflikt uppstår mellan friluftsliv och naturvård så har naturvårdens intresse företräde.

Ett annat syfte med naturreservatet är också att visa och informera all- mänheten om hur naturliga miljöer, strukturer och processer fungerar och ser ut i de variations- och biologiskt rika skogsmiljöerna inom Exerman–Hersby.

Sevärdheter

Kulturhistoriska utflykter

Stockholms Läns museum presenterar flera utflyktsmål i Vallentuna på sin hemsida. Här är några utflyktstips, med kartor och beskrivningar till besöksplatserna.

Välkommen till Runriket Täby-Vallentuna!
Runriket består av totalt 9 platser, som alla ligger runt Vallentunasjön. Porten till Runriket finns vid platsen Jarlabankes bro, strax norr om Täby kyrka. Där finns ett informationscenter med en utomhusutställning, en upplevelsepark och en rekonstruktion av det vikingatida monumentet Jarlabankes bro.

Med Jarlabankes bro som startpunkt kan man ta sig runt sjön till fots, på cykel, med bil eller buss och samtidigt njuta av ett naturskönt landskap. På alla de nio platserna runt sjön finns informationstavlor om platsens historia och mer information kring runor och runstenar. P-platser finns anlagda. Vill du inte ta med din egen picknick-korg kan du också äta eller fika på några av restaurangerna som finns runt sjön. Läs mer på www.runriket.se.


Området Markim och Orkesta har världsarvskvaliteter och många fina platser att besöka. En av platserna som är speciellt värda ett besök är hagen vid Granbyhällen. Där finns Upplands största runristning i häll och resterna efter en stormansgård.

Vada sjökullar är en imponerande plats med stormanshögar från yngre järnålder, belägen intill Vada kyrka och vid den forna Långhundraleden.

Roslagsbanan - med tåg i kulturbygd.

Örstaristningen i Angarn, vid Angarnssjöängen, är en av de få hällristningarna i denna del av länet. Den är dessutom mycket stor, välristad och ligger vackert i ett välkomnande strövområde.
www.runriket.se.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Vallentuna

Sökresultat

 Hittade 0 företag