Välkommen till Hedemora-bygden i södra Dalarna

Som turist i Hedemora har du allt du kan önska dig. Här finns vacker natur att vandra eller cykla i, härliga fiskevatten och rikt kulturliv med museum och sevärdheter.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

15 301

Yta

934,04 km²

Centralort

Hedemora

Län

Dalarna

Mer information

Internet

www.turistbyran.hedemora.se

www.hedemora.se

Tidningar

Dalarnas Tidninga
www.dt.se

Dala-Demokrate
www.dalademokraten.com

Dalabygde
www.tidningshuset.com/db

Turistbyrå

Hedemora Turistbyrå
Stora Torget, Långgatan 1,Hedemora
0225-343 48
turistbyran@hedemora.se
www.turistbyran.hedemora.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0225

Staden

Om

Välkommen till Hedemorabygden i södra Dalarna

Som turist i Hedemora har du allt du kan önska dig. Här finns vacker natur att vandra eller cykla i, härliga fiskevatten och rikt kulturliv med museum och sevärdheter.

Se & göra

Bad

Badplatser

Friluftsbad:
Kallbadhuset Hönsan, Hedemora centrum
Munkenbadet, Munkbosjön, Hedemora centrum
Matsbobadet, Matsbosjön, Hedemora.
Kärringtjärnsbadet, Kärringtjärn, Västerby.
Vikmanshyttebadet, Vikmanshyttesjön.
Turbobadet, Turbodammen, Turbo.
Grådöbadet, Svedbosjön, Grådö.
Pålsbenningsbadet, Pålsbenning.
Kuppdammens badplats, Kuppdammen, Garpenberg.
Vikhyttebadet, Vikhyttesjön, Vikhyttan.
Björknäbbabadet, Grycken, Stjärnsund
Rällingenbadet, Rällingen, Långshyttan
Långenbadet, Långshyttan
Myckelbadet, Amungen, Dala-Husby

Inomhusbad:
Vasahallen, Hedemora, sim- och sporthall
I Vasahallen finns solarium, simhall, motions- och styrketräningsrum och träningsredskap, solarium mm. Välkommen till en av Södra Dalarnas trevligaste badanläggningar.

Fiske

Björsjö-Åsgarns fiskevårdsområde

Omfattar sjöarna Åsgarn, Överbo-Dammsjön, Mörtsjön,
Germundtjärn, Björsjön, Brunnsjön, Kärven, Västanbergs-Dammsjön och Stensjön.
Fiskarter: Gädda, abborre, mört och braxen.

Husby Norra fiskevårdsområde

Området omfattar sjöarna Kalven, Edsken, Fullen, Grycken, Skysslingen, St Skällingen, Stora och Lilla Ässjön, Hällsjön, Hålen, Bysjön, Lången, Hålnan och Rällingen. Informationstavlor finns vid Långshyttan, Stjärnsund, Silfhytteå och Edskens camping.
Fiskarter: Gädda, abborre, braxen och lake i samtliga sjöar. Öring och siklöja i Edsken, Fullen och Grycken. Gös inplanterad i Bysjön och Grycken.
Båtuthyrning Stjärnsundskiosken, Stjärnsund
0225-800 80
Kontaktperson: Bosse Eriksson
070-520 17 83
bo-e.eriksson@vv.se

Husby-Hedemora fiskevårdsområde

Omfattar ett stort antal sjöar bl a. Amungen, Flinesjön,
Fatburen, Hovran, Dalälven, stadssjöarna i Hedemora, Kartjärnen med flera.
Information: ordf. Johan Backlin 0225-230 50, 070-338 78 78
Båtuthyrning:
Håkan Axelsson, Grådö, Hedemora 0225-77 00 19
Mikael Taubert, Grådö, Hedemora 070-218 22 48

Långsjön

Put-and-take fiske av regnbåge.
Dygnsuthyrning för mindre och större grupper.Fiskearter: Regnbåge.
Information och bokning
0225-614 48 (Kari Kokkonen) 0225-617 15 (Jyrki Ranta)

Stora Bosjön-Nickbergets jakt och fiskecamp

Hyrsjö 30 ha söder om Stjärnsund för grupper 15-30 personer. Mindre grupper i mån av utrymme.
Fiskarter: Normalt sätts det endast ut regnbåge och öring av fin kvalitet och storlek, stor abborre finns i sjön.
I hyrsjön får mete, spinnfiske och flugfiske användas och ni får fånga så många fiskar som ni kan och vill. Vid sjön finns en timrad stuga med vedkamin och plats för ca 20 personer. Stort vindskydd med grillplats för ca 30 personer. Toalett, vedbod och stor parkering även för bussar. Tillgång till båtar.
Bokning och prisinfo Ralf Roos
070-303 69 53
rev.r@swipnet.se
www.nickbergetsjaktochfiskecamp.se

Stora Bredsjön

Belägen mellan Intrånget och Garpenberg. Brygga, handikappbrygga, eldstäder, familjevänligt. Kortautomat finns på Gruvvägen 6, Garpenberg.
Fiskarter: Inplanterad öring, regnbåge, röding även abborre och gädda.

Stora Enso

Omfattar sjöar i området: Vikmanshyttan, Norn, Dräcke, Gräntse. Se kartan som erhålles med fiskekortet.
Fiskearter: Gädda och abborre samt en del sik i Stora Norn. Endast krokfiske är tillåtet.

Stora Lövsjön

Ca 1 mil väster om Hedemora vid Turbo.
Put-and-take i St Lövsjön. Två handikappbryggor, handikappsanpassat utedass,
vindskydd samt slogbodar med eldplatser.
Fiskarter: Regnbågslax, röding och öring.

Södra Dalarnas kortfiskeområde

I Hedemora kommun är det kortfiskevatten främst i Garpenbergsområdet. Kortet omfattar Rafshytte-Dammsjön, Hummelbo-Dammsjön, Trehörningen, Bastmor-Långsjön, Högtjärnssjön, Kvännsen, Torpsjön, Västersjön, Östersjön, Lilla Konnsjön, Jonasbosjön, Storbäckssjön, samt delar av sjöarna Simonsbosjön, Bastmorasjön, St Jälken, Finnhytte-Dammsjön och Gruvsjön. Till området hör även sjöar i Hofors och Avesta kommuner.
Fiskarter: Gädda, abborre, mört, braxen, löja.

Viggens fiskevårdsområde

Omfattar sjöarna Stora och Lilla Viggen.
Fiskarter: Gädda, abborre och gös.

Museum

Dalarnas Indianmuseum

Europas enda privatägda Indianmuseum. Visar olika utställningar om nordamerikas indianer. Nytt för i år är en utställning om indianleksaker. Försäljning av indianskt hantverk och musik. Uthyrning av cyklar, cykelkärra, kanot, flytväst.
Storgatan 2 B, Långshyttan (bredvid Bengtsgården).
0225-609 00, 070-555 46 96
info@indianmuseum.se
www.indianmuseum.se

Hedemora MC-museum

Nisse Johanssons unika samling veteranmotorcyklar från 1908-1958 och TT-maskiner från Hedemora epoken. Gammal motorlitteratur och kuriosa. TT-utställning med program, affischer och foton.
Garpgatan 4, Hedemora
0225-143 75

Klosters Brukmuseum

Muséet ingår i ekomuseum Husbyringen och ligger i det gamla bruksstallet. Här visas bl a Klosters historia. Videovisning om klosterliv och kruttillverknining. Invid muséet ligger kyrkoruinen från Cistercienserklostret. Industrihistorisk plats med vacker natur. Herrgårdsmiljö med anor från 1700-talet (privat).
Invid Klosters Herrgård, Kloster, Garpenberg
0225-230 58, 070-338 78 78
johan.backlin@telia.com

Polhemsmuseet

Intill Stjärnsundsån och platsen för Stjärnsunds Manufakturverk finns Polhemsmuseet. Fast utställning om Christopher Polhems Stjärnsundshistoria. Rullstolburna kan deltaga.
Stjärnsund
0225-801 31, 800 90
info@husbyringen.se
www.husbyringen.se

www.stiernsundsur.se

Vikmanshyttans Bruksmuseum

Dalarnas största mini-museum. 20-talet sommarutställningar. Mycket sevärt och synnerligen intressant bruksmuseum. Bland de fasta visningarna hör arbetarekök och kammare från 1910-talet, gårdssmedja, kornskruv, Elis Dahlgrens alla samlingar, bruksföremål, gamla brukets smideskultur och bygdens lietillverkning. Exteriört visas apel- och örtagårdar samt 100-tals gammeldags växter.
Rostugnsvägen, Vikmanshyttan
0225-307 18, 070-307 18 08
www.bruksmuseum.se

Natur

Kronoparken Flinsberget

I anslutning till Husbyringen ligger kronoparken Husbyringen. Här ges möjlighet till trevliga skogspromenader. Naturaktiviteter för skolungdom och lärare kan med fördel koppla ihop det med Skogsäventyret, ett gemensamt projekt mellan Svenska Orienteringsförbundet och dess huvudsponsor Sveaskog.

Stigar, färgmarkeringar svart 1 km, röd 2.5 km, gul 5 km, blå 1.5 km och grön 3 km. Inom den 339 hektar stora kronoparken finns ett omfattande stigsystem i ett vackert, kuperat landskap. Längs stigarna finns en mängd rastplatser och lättsmält information om natur, skogsbruk, troll och skrock mm.

Faderuttanstigen: De allra yngsta får på ett lekfullt sätt naturkunskap via Faderuttanstigens enkilometersslinga.

Vandring - Dala-Husby/Kloster

Dalkarlsvägen
Dalfolkets historiska vandringsvägar mellan Dalarna och Stockholm.
Etapp 4 : Falun-Långshyttan. Leden angör Hedemora kommun vid Husby rå som är sockengräns mellan Stora Skedvi och Husby. Lättvandrad sträcka över Kämpoberget. Omnämnd som Dalkarlsvägen på en karta från 1664. Kuperad skogsterräng som övergår till grusväg fram till Långshyttan.
Etapp 5: Långshyttan-Folkärna. Långshyttan-Smörhålet-Galgbacken-Vikarbyn, Fline-Hansbyn-Kristinedal-Mjölnarbo-Borgarhyttan-Garpenberg-Hässhyttan-Markusbo-Fransbo-Folkärna.
Asfaltväg 2 km. Grus- och skogsvägar fram till Fline. Övervägande delen kuperad terräng med vissa sträckor asfaltbelagda.
Information: Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund
023-76 55 00, 123 63
info@dalarnasmuseum.se Internet: www.dalkarlsvagen.s
www.dalkarlsvagen.se

Vandring - Garpenberg

Garpenbergs kyrka-Bensåsen ca 6 km
Start vid kyrkan söder om Finnhytte-Dammsjön och vidare mellan Stora och Lilla Jelken revirvägen längs Stora Jelken och längs Sandbäcken till Bensåsen. Bra vandring i varierad terräng. Bensåsen-Bensåsens gruvor-Konnsjön ca 2.5 km Nyröjd. Från den gamla byn Bensåsen går stigen genom skogsterräng upp till de nedlagda gruvorna, löper nedför den branta sluttningen till Erkersfars ort (gruvgång som kan beträdas) och passerar tjärnen Kamhavet och Lilla Konnsjön. Stigen slutar vid gården Konnsjön vid sjön med samma namn. Parkeringsplats i Bensåsen.

Bensåsen Konnsjön ca 2 km
Delvis ny sträckning, fin terräng. F.d. kärrväg mellan bebyggelsen i Konnsjön och Bensåsen. Stigen löper delvis genom gammal odlad mark. Parkeringplats Bensåsen.

Folkareleden
Etapp 3, Björsjö-Garpenbergs Herrgård 12 km. Folkareleden är en vandringsled som sammanbinder Bruks- och Gästrikeleden från Krylbo till Grönsinka.

Garphyttan-Brattfors ca 1.5 km
Utgångspunkt från Herrgårdsdammen vid Garpenbergs Herrgård. Du passerar bl a brukslämningar i Tallbo. Stigen går huvudsakligen genom skogsmark med möjlighet att studera fågellivet i dammarna. Stigarna är märkta med skyltar vid start och slut samt med gula ringar på träden.

Vandring - Hedemora

Gröna milen
Start/mål: Vasahallen, Hedemora.
10 km som slingar sig genom stadens gröna rum och som omfattar större delen av staden längs förhållandevis bilfria stråk. Gröna milen är en utmaning för kroppen och själen och passar såväl för långa promenader som för jogging eller löpning. Kilometermarkeringar, utmärkningen är genomförd med en huvudriktning som sträcker sig motsols. Gröna milen är en barmarksled, alla delar av den kommer inte att snöröjas eller sandas vintertid. Karta finns på Vasahallen och på Hedemora Turistbyrå.

Natur- och Trollstigen, Brunnsjöberget
Barnstig som börjar vid parkeringen vid IFK Hedemoras Klubbstuga och är ca 500 m lång. Längs stigen har skyltar med text om skogens växter och djur satts upp. Om du inte är uppmärksam på din vandring kan du få se både småtroll och andra figurer titta fram bakom stubbar och stenar.Stigen leder upp till toppen av Brunnsjöberget, där kan du, förutom att beundra den vackra utsikten, grilla korv och njuta av den medhavda matsäcken. Träbord och bänkar finns att sitta vid.

Vandring - Norn

Ryssvägen
Boka gärna guidning.
5 km ny vandringsled med start och mål vid bron i Hult (mellan Vikmanshyttan och Söderbärke). Vandringsled genom Norns Bruks tidiga historia. Följ med på slingrande stigar genom ett stycke järnbärarland.

En vacker natur och en påminnelse om gamla tider kan vi lova vandraren. Man kommer att passera de platser där Norns första hytta, fäbodställen, kolmilor och gruvområden en gång legat.
0225-77 30 30

Vandring - Stjärnsund

Drottning Christinas väg
10 km ny vandringled som följer den gamla stigen från 1600-talet, som var drottning Christinas resväg till Falun. Gammal vandrings- och klövjestig. Ridväg utmärkt på kartor från slutet av 1700-talet. Folder med karta finns gratis vid lådor uppsatta vid de Lavals smedja i Kloster och vid Smedjan, Stjärnsund. Leden är märkt med orange ringar på stolpar och träd och avsedd för vandring (ej ridningväg).

Pråmleden 65 km
Vandringsleder som följer befintliga vägar. Vildmarksmiljö.
Område: Hofors-Stjärnsund-Långshyttan. Rika natur och kulturupplevelser runt sjöarna Lången-Grycken-Fullen-Edsken. Vackra och storslagna besök på historiska platser, här erbjuds ett rikt friluftsliv. Vägarna varierar från fina asfaltvägar till små skogsvägar. Alla leder är uppmärkta "Pråmleden". Runt hela området finns vindskydd med övernattnings- och grillmöjligheter.
För kartor och information, Hedemora Turistbyrå.
Info Polhemsstiftelsen, Brukskontoret, Stjärnsund.
0225-803 05

Vandring Långshyttan

Långshytteleden
40 km vandringsled med fiske, rastplatser och övernattningsstugor.
Långshyttan/Nordviken, Norviks fäbodar, Långsjön (ädelfiske).
Riskebo fäbodar, Uvberget, Älgsjöberget, Kämpboberget, Rällingen.
Karta finns på Hedemora Turistbyrå.

Vandring Vikbygden-Olshyttan

Skärsjöstigen ca 7 km
Skärsjöstigen är en ca 7 km lång strövstig, som börjar vid Olshyttan och går upp till Skärsjön, där Dalarnas största flyttblock (ca 10 m i höjd-bredd-djup) kan beses. Rasta gärna vid stranden av den vackra Skärsjön. Vandringen fortsätter sedan till Vikbyn och därifrån längs skogskanten åter till Olshyttan. Vandringen kan även starta i Vikbyn och gå i motsatt riktning. Längs strövstigen finns information om skogsbruk, natur och andra intressanta sevärdheter. Före och efter vandringen kan en god lunch eller kaffe avnjutas på Restaurang Krubban i Vikbyn (endast efter beställning 0225-212 05)
Info: Gotthard Sennblad
0225-210 62, 070-601 42 38

Parker

Långhyttans Älgpark

Älgpark med café. 23 km N Hedemora, väg 270.
2,5 km N Långshyttan, väg 270 mot Hofors, skyltat.
070-545 74 20
0225.60641@telia.com
www.langshyttansalgpark.com

Sevärdheter

Bengtsgården, Mulltimmerhyttan, Modellkammaren och Hyttsmedjan

Modellkammaren och Mulltimmerhyttan visas efter hänvisning från Bengtsgården.
Unik bruksmiljö utmed ekomuseum Husbyringen.
Här har järn- och stålhantering bedrivits på samma plats i 600 år och världsledande produktion pågår alltjämt.
Storgatan 2, Långshyttan
0225-613 14
www.brukshistoriska.se

Husbyringen i Dalarna

Sveriges första ekomuseum genom riksberömda bruk som Långshyttan, Stjärnsund, Silfhytteå och Kloster. 60 km natur- och kulturvårdsled, skyltad på samtliga informationspunkter maj-september, ett museum utan väggar. Natur och kultursevärdheter av högsta klass. Husbyringen löper genom gamla Husby socken.
Bokning via kansliet. Guidade turer för bussgrupper beställes via Hedemora Turistbyrå. Info om öppettider, guidningar, visningar och bruksvandringar mm: Stiftelsen Husbyringen.
0225-801 31
www.husbyringen.se

Norns Bruk

Lördagar och söndagar- Nostalgibod. Lanthandelsmuseum från 1950 och 60-talet. Glass, karameller i strut. Kaffe/läsk med hembakat bröd, även socker-, gluten och mjölkfritt. I år även smörgåsar. Djur och barnens snickarbo.Fritt inträde.
Kontaktperson Bengt Hedström.
070-222 52 89, 0225-77 30 01
www.nornboa.se

Theaterladan(Hedemora gamla teater)

Teaterladan är en unik sevärdhet, landets äldsta i sitt slag. Uppförd på 1820-talet som spannmålsmagasin med teatersalong på översta våningen. Pietetsfullt restaurerad i tidsenlig stil. Litet teatermuseum om bl a skådespelaren August Lindberg.
Centralt vid Gussarvsgatan, Hedemora
0225-136 64

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Hedemora

Sökresultat

 Hittade 0 företag