Upptäck Upplands Väsby!

I hjärtat av Uppland, 30 minuter norr om Stockholm ligger Upplands Väsby. Här finns det mycket att se och uppleva, både för dig som gör dagsbesök och för dig som stannar i flera dagar. Bor du i kommunen finns många smultronställen runt knuten.

I Upplands Väsby finns ett rikt natur- och kulturliv och ett blomstrande näringsliv. Närheten till storstadens puls och Arlanda flygplats gör att många väljer att både bo och arbeta i kommunen.

Upplev Väsby
Upplevelsestråket är ett alternativ till det befintliga gång- och cykelvägsnätet i kommunen. En naturnära upplevelse mellan kommunens fyra sjöar Norrviken, Edssjön, Oxundasjön och Fysingen. Stråket är indelat i tolv etapper och har en total längd av 37 kilometer. Hämta kartan över Upplevelsestråket i Informationscentrum i Väsby centrum, eller ladda ned den från: www.upplandsvasby.se

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

37 848

Yta

84,28 km²

Centralort

Upplands Väsby

Län

Stockholm

Mer information

Internet

www.upplandsvasby.se

Tidningar

Turistbyrå

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

08

Staden

Om

Upptäck Upplands Väsby!

I hjärtat av Uppland, 30 minuter norr om Stockholm ligger Upplands Väsby. Här finns det mycket att se och uppleva, både för dig som gör dagsbesök och för dig som stannar i flera dagar. Bor du i kommunen finns många smultronställen runt knuten.

I Upplands Väsby finns ett rikt natur- och kulturliv och ett blomstrande näringsliv. Närheten till storstadens puls och Arlanda flygplats gör att många väljer att både bo och arbeta i kommunen.

Upplev Väsby
Upplevelsestråket är ett alternativ till det befintliga gång- och cykelvägsnätet i kommunen. En naturnära upplevelse mellan kommunens fyra sjöar Norrviken, Edssjön, Oxundasjön och Fysingen. Stråket är indelat i tolv etapper och har en total längd av 37 kilometer. Hämta kartan över Upplevelsestråket i Informationscentrum i Väsby centrum, eller ladda ned den från www.upplandsvasby.se.
www.upplandsvasby.se

Se & göra

Bad

Bad

Utomhusbad:

Bollstanäsbadet
Bada kan du även göra vid Bollstanäsbadet beläget i norra delen av Norrviken.

Vid Mälaren i Sättra friluftsområde finns en liten badplats och bakom Löwenströmska sjukhuset vid sjön Fysingen ytterligare en.

Kairobadet

Välkommen till Kairobadet vid Mälaren. Badet ligger längs vägen mot Runsa, väg 880. Man kan också cykla hit på en naturskön skogsväg. Vid Kairo finns en sandstrand, badbryggor och hopptorn. I anslutning till badet finns också en uteservering med enklare mat och kiosk med glass, läsk, tidningar med mera.
08-594 113 03

Utomhuspooler

Hasselbadet och Ekebobadet drivs av Väsby simsällskap och är öppet under sommaren. Ring för information om öppettider.
08-594 113 03

Vilundaparken

Vilundaparken är kommunens största idrottsanläggning med simhall, ishall, två sporthallar, workout en idrottsplats med allvädersbanor och ett antal bollplaner. I anslutning till anläggningen finns även elljusspår.
Husarvägen 25, Upplands Väsby

Familjeaktiviteter

Välkommen till Gunnes gård!

Friluftsmuséet Gunnes gård är en rekonstruktion av en gård från vikingatiden, i början av 1000-talet e Kr. Gården är vackert beläget i ett fornlämningsrikt område där djuren betar på gravkullarna.

Flera sevärdheter
På Gunnes gård finns bronsåldersrösen, gravfält från järnåldern och flera runstenar. En av runstenarna berättar - "Vibjörn lät hugga stenen efter Gunnes dotter, sin hustru". Gunnes gård är uppkallad efter den runstenen.

Djur på gården
På Gunnes Gård finns det bland annat grisar, får, höns och kor. Djuren är inte bara ett trevligt inslag utan fyller också en viktig funktion. Deras betande håller gravfält och mark kring gården öppen.

Lev järnåldersliv under en dag!
Gården är öppen för allmänheten och du kan också boka gruppvisningar. Skolklasser kan komma hit och leva "järnåldersliv" under en dag.
Ryttargatan 270, Upplands Väsby
08-590 849 28

Fiske

Fiske

Pimpelfiske på Mälaren
Fritt fiske med handredskap är tillåtet i hela Mälaren. Du får bara fiska för ditt eget hushålls behov och inte till för försäljning.

Fiskekort
Fiskekort till Edssjön kan du köpa i informationscentrum.
08-590 976 00

Natur

Vandring

Här finns variation av skogar, sjöar och odlingslandskap och längs med Mälarens stränder finns fina strövområden.

Upplandsleden
Vandra på Upplandsleden, en markerad vandringsled som sträcker sig genom stora delar av Uppland. Den är sammanlagt 35 mil lång och ger en god bild av Upplands rikedom på natur- och kulturmiljöer. I Stockholms län finns en anslutning till leden med start vid Barkarby station. Via natursköna trakter i Järfälla, Upplands Väsby och Sigtuna tar sig leden norrut till Uppsala län.

Vandra i skogen
Väsby orienteringsklubb har tagit fram orienteringskartor som täcker större delen av kommunens skogsområden. De kan köpas direkt från klubben eller i bokhandeln i Väsby centrum.

Sättra Naturreservat
Längs med Mälaren ligger Sättra naturreservat. Området på 150 hektar innehåller en varierad natur med löv- och barrträdsområden och öppen åkermark.
Här är en gynnsam natur för fågelliv. I norr finns sjön Fysingen som bjuder på ett rikt fågelliv.

Vildmarksskog
I söder på gränsen mot Sollentuna kommun ligger Törnskogen som är en av Stor-Stockholms sista vildmarksskogar.

Vattendrag med unika invånare
Genom centrala Väsby rinner Väsbyån, som bl a den
sällsynta fisken aspen vandrar upp i varje år för att leka. Aspen är Upplands landskapsfisk.

Sevärdheter

Fornminnen

76 runinskrifter i kommunen
I kommunen har man hittat 76 runinskrifter. De berättar om människor som levt i Väsby för cirka tusen år sedan. Det finns dels hela runstenar eller bitar av dem, dels ristningar på block och berghällar. På Informationscentrum i Väsby Centrum kan du köpa ett häfte om dessa 76 runinskrifter.

Runinristning på flyttblock
Intill Edsjöns västra strand vid den s k kyrkstigen finns en vacker inristning i ett flyttblock. Den berättar om resor till främmande länder. Om brobyggen berättar Runbystenen och Skälbystenen. De mest kända runristarna här var Öpir, Fot och Visäte.

Runsten i Oxford
I stigluckan, dvs kyrkogårdsporten, till Eds kyrka finns en kopia av en runsten som togs bort och fördes till England 1687. Originalet finns på ett museum i Oxford.

Skeppssättning
Alldeles nedanför borgen finns en 56 meter lång och 16 meter bred skeppssättning. Den ingår i ett gravfält från 400 - 500-talet. Det råder delade meningar men man tror att det var här som människorna i fornborgen begravde sina döda.

Varggrop
Här finns gravfält från järnålderns med en storhög, ett par stora rösen och skeppssättningen. Den 4 meter djupa varggropen är fortfarande intakt

Runsa fornborg
På en udde högt ovanför fjärdens vattenyta ligger Runsa fornborg. Här bodde traktens härskande familj under mitten av järnåldern, 300-500 e Kr. Du kan än idag se resterna efter husgrunderna och fornborgens kraftiga murar.

Historiska byggnader

Hembygdsgården
Upplands Väsby hembygdsgård ligger i Runby på Hagvägen 2. Hembygdsgården består av byggnader som ingått i ett av de tre hemman som förr bildade byn Nedre Runby. Området är bebott sedan vikingatiden. Besök sommarcafeét på gårdstunet som är öppet varje onsdags- och söndagseftermiddag maj - augusti.
För övriga program se hemsidan www.upplandsvasbyhembygdsforening.se, anslagstavlan vid gårdsgrinden, lokalpressen eller evenemangskalendern på kommunens hemsida www.upplandsvasby.se.


Gamla Apoteket - Picchus Café
Apoteket har använts som krog, apotek, presentaffär och vävstuga. Nu använder hantverkare huset och på övre våningen finns ett café, Picchus Café.
Mordet i Gamla apoteket 1913 ägde ett mord rum i Gamla apoteket som aldrig klarades upp. Under rättegången myntades uttrycket "kyss inte mig, kyss Carlsson". Läs mer om mordet Gamla apoteket på www.upplandsvasby.se.

Fämjartorpet
På 1600-talet byggdes fattigstugor. Bönderna i bygden fick skänka mat till fattighjonen. Fattigstugan i Fresta byggdes 1838 och finns fortfarande kvar. Skid- och Friluftsfrämjandet använder nu den gamla fattigstugan och kallar den Främjartorpet.

Dragontorpet
Ett dragontorp finns kvar och vi hittar det idag i Skälby. Stugan kallas Dragontorpet. Den sista familjen bodde där i början av 1900-talet och bestod av man, hustru och elva barn.

Löwenströmska lasarettet
Löwenströmska lasarettet är idag ett modernt sjukhus med en speciell historia. Lasarettet byggdes i början av 1800-talet av Gustav Adolf Löwenström, som ville sona att hans bror Jakob Johan Anckarström mördat kungen på operans maskeradbal år 1792.
www.upplandsvasbyhembygdsforening.se

www.upplandsvasby.se

Kyrkor

Eds kyrka
Kommunens äldsta kyrka är belägen vid norra änden av Edssjön. Kyrkan byggdes under slutet av 1100-talet. Folket i trakten kunde inte bygga en kyrka själva och fick därför hjälp av munkar från Sigtuna. Kyrkan är byggd i gråsten och därefter putsad, d.v.s. överstruken med murbruk och sedan målad. Fönstren var från början bara små gluggar, eftersom glas var mycket dyrt.

Målningar
Under 1400-talet fick den kände målaren Albertus Pictor göra målningar på kyrkans väggar. Prästen predikade på latin, ett språk som folket inte alls förstod, men med hjälp av målningarna på väggarna kunde man i alla fall förstå en del av det han sa.

En nygammal kyrka
År 1918 började man en omfattande restaurering av kyrkan och de gamla övermålade målningarna togs fram. Där de gamla målningarna inte gick att ta fram målades nya av konstnären Olle Hjortsberg. Kyrkan fick också en dopfunt eftersom den gamla hade försvunnit. Foten fann man dock i Klockargården och till den höggs en ny överdel. År 1937 sattes värmeelement in och 1956 byggdes nytt vapenhus. Det används som väntrum vid barndop och bröllop.

Hammarby kyrka
Kyrkan byggdes under 1200-talet. Den ligger längs med Stockholmsvägen vid sjön Fysingen. Tidigare har det troligen funnits en träkyrka på samma plats. Den nuvarande kyrkan är byggd av sten och tegel.

Norrväggen saknar fönster
Väggen mot norr saknar fönster då man ville utestänga allt från norr, t ex det onda, kylan och mörkret.

Jordgolv med halm
Från början hade kyrkan jordgolv som täcktes med halm vid julen för att smycka kyrkan inför högtiden. Under 1700-talet slutade man att lägga in halm då den lätt kunde antändas.

Kallt i kyrkan
Kyrkan uppvärmdes från början med järnkaminer. Först 1936 satte man in elektrisk värme.

Gravar under golvet
Väggarna i kyrkan har alltid varit vitmålade. Under golvet har man hittat gravar från 1600-talet. Golvet är nu täckt med tegel.

Vapenhuset
Längs södra långväggen finns vapenhuset som byggdes under 1400-talet. Man tror att det tidigare funnits ett vapenhus av trä på samma plats.

Altarskåpet
I kyrkan finns ett gammalt tyskt altarskåp som är gjort för ungefär 500 år sedan. Det hänger nu på norrväggen.

Klockstapel
Klockstapeln finns uppe på Klockåsen, mittemot kyrkan. Den byggdes 1626 och är gjord av trä.

Fresta kyrka
Runstenar i kyrkobygget
Fresta kyrka ligger i Frestaby. Den äldsta delen av kyrkan byggdes på 1200-talet. 15 runstenar murades in i kyrkomurarna. En del tror att de murades in därför att de var lätta att bygga med. Andra tror att de sattes dit för att hedra dem som de rests åt. De flesta runstenarna har nu plockats ut och är placerade runt kyrkan.
Kyrkobyggnaden blir större
På 1300-talet byggdes kyrkan om så att den blev dubbelt så lång. Under 1400-talet fick kyrkan väggmålningar som föreställer de tolv apostlarna. Altarskåpet är från samma tid och liknar altarskåpet i Hammarby kyrka.

Dopfunt på villovägar
Vid restaureringen under 1700-talet tyckte man att dopfunten var för enkel. Den hamnade på Odenslunda gård där den användes som blomkruka. 1906 hittades dopfunten och ställdes tillbaka i kyrkan. År 1957 påträffades den så kallade Jarlabankestenen som hade blivit inmurad i kyrkogårdsmuren.

Vilunda kyrka
Vilunda kyrka är den yngsta kyrkan i kommunen och den invigdes den 7 december 1975.
I taket finns grova bjälkar och mellan dem finns kyrkans fönster. Takbelysningen symboliserar stjärnhimlen. Altaret och dopfunten är gjorda av italiensk marmor.

Öst - västlig riktning
Kyrkan är placerad traditionsenligt i öst-västlig riktning. 1979 fick kyrkan en ny orgel med 30 stämmor.

Klockspel
I kyrktornet finns två sammanringningsklockor samt ett klockspel med 22 klockor. Dagligen kan man höra psalmer som spelas med hjälp av klockspelet.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Upplands Väsby

Sökresultat

 Hittade 0 företag