Välkommen till Åmål vid Vänern

Vid Vänerns nordvästra strand ligger vår småstadsidyll Åmål, med de omkringliggande samhällena Edsleskog, Fengersfors, Mo, Tösse och Ånimskog.

Vi har nära till Vänern i öster och en oändlig natur med småsjöar, berg, dalar och slätter i väster.

Nu ska du förstås inte hasta igenom vår vackra kommun. Här finns det möjligheter till upplevelser och sevärdheter, så ta tid på dig.

Vår Turistbyrå hittar du vid gäst hamnen i Åmål. Här hjälp er vi dig med att boka stugor, privatrum, båt- och kanalturer, ger information om aktiviteter, utflyktsmål, sevärdheter, försäljning av vykort, fiske kort, kartor mm. Vi hoppas kunna ge dig möjligheten till en både upplevelserik och spännande tid här hos oss.

Åmål har gästhamn med blåflaggstatus. Här finns även turistbyrå och marina, du har endast några minuters promenad till centrum med allt du behöver.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

12 716

Yta

894,93 km²

Centralort

Åmål

Län

Västra Götaland

Mer information

Internet

www.amal.se

Tidningar

Provinstidningen Dalsland

Nya Wermlands-Tidninge
www.nwt.se

Turistbyrå

Åmåls Turistbyrå
Hamngatan 1, Åmål
+46 (0) 532-17098
amalturism@telia.com
www.amal.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0532

Staden

Om

Välkommen till Åmål vid Vänern

Vid Vänerns nordvästra strand ligger vår småstadsidyll Åmål, med de omkringliggande samhällena Edsleskog, Fengersfors, Mo, Tösse och Ånimskog.

Vi har nära till Vänern i öster och en oändlig natur med småsjöar, berg, dalar och slätter i väster.

Nu ska du förstås inte hasta igenom vår vackra kommun. Här finns det möjligheter till upplevelser och
sevärdheter, så ta god tid på dig.

Välkommen att upptäcka, uppleva och umgås i vår kommun.

Vår Turistbyrå hittar du vid gästhamnen i Åmål. Här hjälper vi dig med att boka stugor, privatrum, båt- och kanalturer, ger information om aktiviteter, utflyktsmål, sevärdheter, försäljning av vykort, fiske kort, kartor mm. Vi hoppas kunna ge dig möjligheten till en både upplevelserik och spännande tid här hos oss.

Åmål har gästhamn med blåflaggstatus. Här finns även
turistbyrå och marina, du har endast några minuters promenad till centrum med allt du behöver.

Se & göra

Bad

Badplatser i Åmål och Säffle

Duse Udde Camping
8 km från Säffle.

Eldans badplats, Långserud
Barnvänligt. Sandstrand, brygga, plattform ute i vattnet.

Forsbackabaden, Åmål
7 km väster om Åmål efter väg 164 mot Bengtsfors

Furusjön, Ånimskog
22 km söder Åmål väg E45.

Getebolsviken, Tveta
Mycket barnvänlig, långgrund och härlig badplats.

Klöverudsbadet, Edsleskog
18 km v om Åmål, väg 164.

Knarrbysjön, Fengersfors
Väg E45 söderut till Tösse därefter höger mot Dals-Långed.

Källarbacken
3 km norr om Säffle, västra sidan.

Sandbacken
3 km norr om Säffle, östra sidan.

Sandvarpet, Tösse
12 km söder Åmål väg E45.

Strand, Svanskog
30 km från Säffle. E45 mot Åmål tag höger mot Svanskog före Åmål.

Åkershus, Ekenäs
Långgrund sandstrand, barnvänligt. 40 km från Säffle.

Örnäsbadet, Åmål
Vid Örnäs Camping.

Detta är ett urval av badplatser
som finns i våra vackra kommuner.

Åmåls Simhall

+46 (0) 532-170 94

Familjeaktiviteter

Alpinanläggningar

Åmål Skicenter, Edsleskog
+46 (0) 532-510 03
www.snorapporten.se

Cykelleder

I våra kommun finns ett flertal cykelleder. Kartor finns att köpa på Turistbyrån.

Dressin, Daltrail, Åmål

Under tiden juni-augusti finns det dressiner - cyklar och kanoter att hyra vid Forsbackabaden. Paket med boende bokas genom Turistbyrån.
+46 (0) 532-431 15, +46 (0) 533-68 10 10
www.daltrail.se

Kilborgs Gård, Svanskog

Välkommen till det vackra Svan skog, 15 km norr om Åmål. På gården finns djurhage med bland annat ko, gris, get, lama, katt och höns. Ponnyridning med ledare,
även tömkörning. Vi hyr ut cykel, båt och kanot. Säsong mellan juniaugusti. Endast förbokning.
+46 (0) 532-306 66, +46 (0) 70632 78 98
www.svanskog.nu

Trollhagen, Svanskog

Hälsa på hos troll och tomtar i deras hus. Med sot på din näsa gå på trollpromenad till Trollberget.
+46 (0) 532-321 12

Ångtåg/rälsbuss

Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs järnväg, JÅÅJ
+46 (0) 532-305 50
www.jaaj.tk

Örnäs djurpark, Åmål

+46 (0) 70-532 69 00

Fiske

Fiske

I Säffle och Åmåls kommuner finns det fina möjligheter till fiske. Fiskekort säljs på våra turistbyråer.
Åmål +46 (0) 532-170 98 Säffle +46 (0) 533-68 10 10

Trolling

Trollingfiske kan ske på Vänern samt ett antal mindre insjöar.
Lennart Storm Fiske, Åmål
+46 (0) 532-144 97, +46 (0) 70 561 44 97

Gästhamnar

Åmåls Gästhamn

Mitt i centrum.
+46 (0) 532-170 98

Museum

IndustrimuseetCW Thorstensons Mek. verkstad, Åmål

Här finns en unik möjlighet att se hur en familj bodde och arbetade på 1920-talet.
+46 (0) 532-158 20
www.amal.se

Snarhögsgården och Örnäsparken, Åmål

En gammal dalsländsk gård med anor från1805, Den pampiga gården är vackert belägen i Örnäs parken,
omgiven av nio andra intressanta byggnader.
+46 (0) 532-158 20
www.amal.se

Tollebols Kvarn, Åmål

Intakt vattenkvarn från 1870-talet med bevarade vattenhjul, vattenränna och kvarndamm.
+46 (0) 532-170 98

Åmåls Hembygdsmuseum

Unika samlingar från gångna tider. Ex läkarmottagning, konditori, tandläkarmottagning m m.
+46 (0) 532-158 20
www.amal.se

Åmåls Järnvägsmuseum JÅÅJ

I lokstallet vid Åmål Östra visas järnvägsmaterial främst med anknytning till JÅÅJ och Åmål, men även material från SJ, BJ (Bergslagernas Järnvägar), DJ (Dalslands
Järnväg).
+46 (0) 532-154 28
www.jaaj.tk

Ånimskogs Hembygdsgård, Åmål

Mangårdsbyggnaden är inköpt på auktion vid Stora Strand. Det första mindre hus som uppfördes var ett timrat "hemlighus", utomhustoalett, från Vingnäs. I dag har Ånimskogs Hantverkare sin utställning och försäljning där.
+46 (0) 532-251 76

Natur

Baljåsen - Naturreservat

Dalslands högsta punkt Baljåsen ligger öster om sjön Edslan i Åmåls kommun. Området är starkt kuperat med ett flertal parallella och tvärgående dalgångar. Baljåsen, 301 meter över havet, är Dalslands högsta punkt.

På både Björndalsberget och Baljåsen finns välkända utsiktspunkter dit markerade stigar leder. Reservatet nås från sydöst via promenadstigen som går upp till Baljåsen från torpet Petersburg. På Baljåsen finns en raststuga.

Så hittar du hit: Baljåsenreservatet är beläget öster om sjön Edslan i Åmåls kommun. Tag norrut vid Edsleskogs kyrka.

Baståsen - naturreservat

Baståsens naturreservat utgörs av en brant sluttning, täckt av ädellövskog, från Baståsens topp ner till sjön Ärr i Åmåls kommun. Bergsryggen består av kvartsit och
nedanför finns ett smalt band av lerskiffer. Floran är känslig, och det är mycket brant i området, varför stor försiktighet anbefalles den som vandrar här.

En mindre parkering och en informationstavla som hör till Sörknattens naturreservat finns 400 meter söder om Baståsen.

Så hittar du hit: Området kan nås via den bilväg som går norrut från Vingnäsviken mot Byn i Ånimskog.

Brurmossen - Naturreservat

Våtmarksområde i gränsland. Brurmosseområdet ligger i gräns trakterna mellan Västra Götaland och Värmland. Området utgörs av en ganska flack höjdplatå som ligger på 150 - 165 m.ö.h. Reservatet består av sumpskogar, tallbevuxna bergimpediment och öppna
myr- och mossmarker.

Så hittar du hit: Brurmossen ligger 7 km norr om Mo kyrka, i norra delen av Åmåls kommun. Reservatet nås
via avfart mot Vassbotten från väg 2257 mellan Åmål och Svanskog.

Bräcke Ängar - Naturreservat

Gammalt kulturlandskap. Naturreservatet ligger på sluttningarna mot Bräcketjärnet nära Edsle skog i Åmåls kommun. Bräcke Ängar är ett minnesmärke över det äldre kulturlandskapet. Genom slåtter och bete har de många och skiftande landskapselementen kunnat bevaras.

Blomsterprakten är kanske som störst under våren. Då blommar rikligt med gullvivor, blåsippor, vitsippor och underviol. Här finns också ett rikt fågelliv. Till de
karaktäristiska arterna hör härmsångaren, hämplingen och rosenfinken. Också hackspettarna trivs här och den sällsynta vitryggen har häckat i reservatet.

Två vandringsleder, Bräcke stigen och Bräcketorpstigen, finns i området. Informationsskyltar finns uppsatta.

Så hittar du hit: Infart till reservatets parkering finns nära Edsleskogs kyrka.

Vandringsleder

Pilgrimsleden, 70 km
Vandringsleden användes av pilgrimer på sin väg mot Nidaros, det vi idag kallar Trondheim. Leden användes
fram till slutet av 1500-talet. Den börjar vid Holms kyrka i
Mellerud och går till Glava inom vårt område. Kanske det känns som en tung sträcka att vandra med många branta stigningar men den bjuder också på hisnande
skönhetsupplevelser, vacker och vild natur, vederkvickelse och historia i mångfald.
För mer information kontakta turistbyrån.

Storspåret, 22 km
Vandringsled från Hanebols Friluftsgård i Åmål till Edsleskog. Den ca 22 km långa leden ansluter i Edsleskog till Pilgrimsleden.

Vandring i Vänerstad, 10 km
Säffle-Åmål. Startkort och karta finns att köpa på våra Turistbyråer.

Yttre Hedane - Naturreservat

Gammalt kulturlandskap. Markerna vid Yttre Hedane har odlats och utnyttjats som åkermark under lång tid. Kartor från 1870-talet visar att största delen av den då brukade arealen än idag är öppen mark. Rik lövträdsvariation där ask, alm, lind, hassel, lönn och ek ingår. Yttre Hedane hyser en artrik ängsflora. Under juni-juli är ängarna som vackrast och det är en fröjd att se blomsterprakten.

Så hittar du hit: Kör till Åmål och därefter väg 164 mot Bengtsfors. Vid sjön Kalven går en väg norrut till
reservatet. Reservatet är skyltat från väg 164 med en liten blå skylt.

Sevärdheter

Åmåls 1700-talsmiljö

En unik stadsmiljö från 1700-talet. Stadspromenader med guide. För information ring eller besök Åmåls turistbyrå.
www.amal.se

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Åmål

Sökresultat

 Hittade 0 företag