Välkommen till Eskilstuna!

Många kallar det logistik i Eskilstuna pratar vi istället om att ta fågelvägen till det goda livet. Allt ligger mycket centralt och är enkelt att hitta. Raka spåret till slott, shopping, golf, kultur mm. En stad mitt i Mälardalen som ger dig tid över till annat.

Parken Zoo med nyinflyttade miniflodhästar, shopping, ridning, båtturer och golf. Du inser ganska snabbt att du hinner med mycket på ditt Eskilstunabesök.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

93 101

Yta

1 257,53 km²

Centralort

Eskilstuna

Län

Södermanland

Mer information

Internet

www.eskilstuna.se

www.eskilstuna.nu

Tidningar

Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidnin
www.ekuriren.se

Folket
www.folket.se

Turistbyrå

Eskilstuna Turistbyrå
Stora Fristadshuset, Rademachersmedjorna,Rademachergatan 50, Eskilstuna
016-710 70 00

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

016

Staden

Om

Välkommen tillEskilstuna

Många kallar det logistik i Eskilstuna pratar vi istället om att ta fågelvägen till det goda livet. Allt ligger mycket centralt och är enkelt att hitta. Raka spåret till slott, shopping, golf, kultur mm. En stad mitt i Mälardalen som ger dig tid över till annat.

Parken Zoo med nyinflyttade miniflodhästar, shopping, ridning, båtturer och golf. Du inser ganska snabbt att du hinner med mycket på ditt Eskilstunabesök.

Se & göra

Bad

Badplatser

Utomhus:
Bland annat i Sundbyholm, Mälarbaden, Vilsta, Skjulsta,
Borsökna, Gillberga-Näs, Hjälmaresund, Stora Sundby
och Hållsta grusgrop.
www.eskilstuna.se/badplatser

Parken Zoo

Tempererat utomhusbad
016-10 01 10
www.parkenzoo.se

Vattenpalatset

Vattenpalatset är ett inomhusbad med äventyrsbad, relax och simhall.
016-10 87 00
www.vattenpalatset.se

Fiske

Fiskevatten

Eskilstunaån med ädelfiske mitt i Eskilstuna, fiskekort krävs. Ån erbjuder även traditionellt fiske, uppströms och nedströms om Eskilstuna, som är gratis.
Å! Fiske har uthyrning av fiskeutrustning.

Fiskekortsförsäljning bl a på OKQ8 Västergatan, Jakthuset och Görans sportfiske. På Eskilstuna Turistbyrå kan du köpa dygnsfiskekort (ej årskort).

Näshultasjön 12 km SO Eskilstuna. Här nappar bland annat gös och gädda. Fiskekortsförsäljning hos Svalbovikens Buss.
016-830 00

Hjälmaren och Mälaren. Fritt handredskapsfiske. Abborre, gös och ål kan nappa här. Kostnadsfri folder finns på Eskilstuna Turistbyrå.
016-12 65 08, 070-915 85 27
www.eskilstuna.sportfiskarna.se

Hjälmaren och Mälaren

I Hjälmaren och Mälaren gäller fritt handredskapsfiske. Abborre, gös och ål kan nappa här. Kostnadsfri folder finns på Eskilstuna Turistbyrå.

Näshultasjön

Näshultasjön ligger 12 km SO Eskilstuna. Här nappar bland annat gös och gädda. Fiskekortsförsäljning hos Svalbovikens Buss.
016-830 00

Museum

Ebelingmuseet

Ebelingmuseet som invigdes 1997, visar måleri, keramik och skulptur av Torshällas mångsidige konstnärsprofil Allan Ebeling (1897-1975). I muséet finns även målningar och grafik av dottern Marianne Ebeling (1930-1979) samt Foto Bäckstrand arkivet med ett stort antal bilder från Torshälla. Ebelingmuseet arrangerar också regelbundet tillfälliga utställningar.
Eskilstunavägen 5, Torshälla
016-710 73

Eskilstuna konstmuseum

Sommaren 2006 flyttade Eskilstuna konstmuseum till Bolinder Munktells gamla kugghjulsverkstad i Munktellstaden. I den gamla industribyggnaden, med anor från 1917, finns numera konstmuseets samling från 1600-talet fram till idag, fem rum för tillfälliga utställningar, två pedagogiska verkstäder, konstbibliotek, butik och restaurang. Sedan hösten 2007 inrymmer Eskilstuna konstmuseum även Svenskt Barnbildarkiv.

Eskilstuna konstmuseum på ny plats i Munktellstaden. Fasaden är ritad av arkitekt Cyrillus Johansson 1917.

I museibutiken finns konstböcker, grafiska blad, textil,
keramik, glas, smycken, vykort och mycket annat
smått och gott till försäljning. Här finns även en restaurang.

Konstverkstan & Medielabbet har framför allt verk-
samhet för skolbarn inom Eskilstuna kommun, men
även skolor utifrån kommunerna är välkomna mot en
mindre avgift.
Portgatan 2, Munktellstaden, Eskilstuna
016-710 13 69

Eskilstuna stadsmuseum

Eskilstuna stadsmuseum bedriver en bred och varierad verksamhet med tyngdpunkt på industrihistoria. Till Eskilstuna stadsmuseum hör Faktoriet, Rademachersmedjorna, Lagersbergs säteri, Sörmlandsgården och Vapentekniska samlingarna i Eskilstuna.

Vi arbetar också med kulturmiljö- och byggnadsvård, dokumentationer, pedagogik med mera. I våra samlingar finns omkring 60 000 föremål som speglar Eskilstunas historia och cirka 250 000 fotografier från Eskilstuna.

Totalt är vi 30 anställda. Vårt kansli ligger i Kanonhuset med vackert läge på Faktoriholmarna. Där har de flesta av oss också sina kontor.
Faktorigatan 3, Eskilstuna
016-710 23 75

Faktoriet

Faktoriet är ett museum och en mötesplats för teknik- och industrihistoria. I byggnaden fanns fram till 1969 Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori, tio år därefter öppnade de första delarna av museet.

Idag finns här ångmaskiner, experimentrummet Faktotum, den stadshistoriska utställningen Mellan sjöarna, engagerande tillfälliga utställningar, en verkstad med maskiner från sekelskiftet 1900, ett litet café och en butik med böcker, spel, presenter och hantverk. Planket är en lokal där till exempel föreningar kan visa egna utställningar.
Faktoriholmarna i Eskilstuna
016-710 23 75

Munktellmuseet

Text från Munktellmuseets webbplats:
Välkommen att uppleva 175 års svensk industrihistoria! På Munktellmuseet i Eskilstuna kan du bland annat se den första svenska traktorn från 1913 och den första hjullastaren från 1954. Dessutom hittar du världens först serietillverkade ramstyrda dumper med det svenskklingande namnet "GrusKalle".
Munktellstorget, Eskilstuna
016-15 12 39, 016-15 13 75
munktellmuseet.volvo.com

Sevärdheter

Bergströmska gården

På gångavstånd från Torshälla kyrka ligger Bergströmska gården, en borgargård från 1700-talet. Den klarade sig, som genom ett under, att brännas ner i den katastrofala branden som 1798 utplånade nästan hela staden. Här kan du se hur en hantverksgård kunde ha sett ut för ett par hundra år sedan.

Gården har sitt namn efter den siste ägaren bankiren Johan Petter Bergström och är nu uppmöblerad i gammal stil. Idag sköts gård och samlingar av Torshälla Hembygdsförening S:t Olofs Gille i samarbete med Torshälla Stads förvaltning.

Intill gården ligger Mormorstäppan. Bergströmska gårdens trädgård är i privat ägo, men vårdas av S:t Olofs Gille.
Lilla gatan 12, Torshälla
016 - 710 73 23, 10 73 33

Lagersbergs säteri

Lagersbergs säteri är en av landets mest genuina karolinergårdar med delvis bevarad interiör.

Gården ligger cirka tre kilometer sydväst om Eskilstuna centrum. Förutom huvudbyggnad finns här flyglar, ekonomibyggnader och tjänstebostäder.

Lagersbergs säteri har en lång historia. Under medeltiden kallades gården Hunsta och ägdes av Johanniterklostret i Eskilstuna. Vid reformationen drogs gården in till kronan och under en tid brukas jorden omväxlande av skatte- och kronobönder.

På 1660-talet får adelsmannen Erik Dryselius Lagerqvist besittningsrätt till gården. År 1668 tilldelas egendomen säteriprivilegier, vilket innebar vissa skattelättnader men också krav på att gården skulle vara ståndsmässigt bebyggd.

Under 1700-talet går gården i arv inom släkten von Siegroth, en adelsfamilj som ägde flera gods i Sörmland. Överste Conrad Gustaf von Siegroth döper om gården till Lagersberg och vid mitten av 1700-talet får gården det utseende den har i dag. I huvudbyggnaden finns flera tak- och väggmålningar bevarade från denna epok.

I början av 1800-talet ägs Lagersbergs säteri bland annat av industrimannnen Birger Fredrik Rothoff innan den sista enskilda ägaren, familjen Persson, tar över gården på 1870-talet. Sven Persson var agronom och utvecklade jordbruket på Lagersberg. Han hade även ett stort intresse för gårdens kulturhistoriska värden, vilket gick i arv till hans barn.

Sedan 1991 ägs och förvaltas gården av Stiftelsen Lagersberg, som familjen Persson var med och grundade.

Under sommaren visas gårdens huvudbyggnad och statarbostad för besökare. I en av huvudbyggnadens flyglar finns ett sommarcafé. Under sommaren arrangeras också konserter på säteriet.
016-710 23 75

Rademachersmedjorna

I 350 år har Rademachersmedjorna använts för tillverkning av knivar, saxar, synålar, knappnålar, lås, pistoler, verktyg och spik.

De första smedjorna stod färdiga 1659 och utgjorde en del av Carl Gustavs Stads bruk, anlagt och uppkallat efter kung Carl X Gustav.

Patron för bruket var Reinhold Rademacher som kungen lockat hit från Livland i sin strävan att utveckla det svenska smidet. Kungens arkitekt, Jean de la Vallée, ritade en plan för Carl Gustavs Stad med 120 smedjor byggda av sten.

Resultatet blev till slut 20 smedjor i trä med tillhörande bostadshus och fähus. I närheten fanns täppor för odling och bete för djuren. Några av de ursprungliga smedjorna finns fortfarande kvar i Rademacherområdet.

I varje smedhushåll fanns, förutom mäster själv och hans familj, även gesäller och lärlingar. Det betydde att det kunde bli ganska trångt i hemmen.

År 1906 öppnade Eskilstunas första museum i en av smedjorna. Med tiden har området utvecklats till ett kulturreservat där hantverk och tradition hålls levande. I de små, röda husen är det fortfarande full aktivitet.

I dag finns här bland annat knivsmed, kopparslagare, keramiker, guldsmed, konstgalleri, hemslöjdsbutik samt restaurangen Jernberghska krog-café-festvåning. I Stora Fristadshuset finns Eskilstuna turistbyrå och Eskilstuna Marknadsföring AB.

Under vår och höst arrangeras hantverksdagar och vid första advent varje år är det traditionell julmarknad vid smedjorna.

Rademachersmedjornas scen används för bland annat friluftsteater, konserter och allsång.
Rademachergatan 48-50, Eskilstuna
016-710 23 75

Rådhuset

Nuvarande rådhus byggdes 1833 och är det tredje i stadens historia.

Före 1971, vid kommunsammanslagningen med Eskilstuna, användes huset för stadsfullmäktiges sammanträden samt tidigare som lokal för magistraten och rådhusrätten. På rådhusets vind fanns två häkten, för personer som skulle dömas i rådhusrätten i Torshälla. Häktena är nu museum och visas efter överenskommelse. Tornurets unika urverk är från 1500-talet.
Medborgarkontoret, Brogatan 13, Torshälla
016-710 73 70

Sigurdsristningen

Sigurdsristningen är en runristning strax intill Sundbyholms slott, från 1000-talet. Bilderna återger olika episoder ur sagan om Sigurd Fafnesbane, medan texten handlar om ett brobygge över Ramsundet.

På ristningen kan man se Sigurd, på uppdrag av sin fosterfar Regin, sticka sitt svärd i Fafners buk för att komma åt ormens skatt. När Sigurd sedan skall steka Fafners hjärta bränner han sig. Han sticker fingret i munnen och får då i sig ormens blod, vilket gör att han förstår vad fåglarna i trädet säger. De berättar om Regins svekfullhet och att Sigurd själv borde behålla skatten. Sigurd dräper Regin genom att hugga huvudet av honom (till vänster på ristningen syns en man med avhugget huvud). Han lastar skatten på Grane (hästen står bunden vid ett träd) och rider iväg. Sigurdsristningen är den mest märkliga och fantasifulla runhällsristning som finns i världen.

Sigurdsristningen och bron är uppförda av Sigrid till ära och minne av sin man Holmger. Ristningen ligger i fonden av bron så ingen skulle undgå den när man passerade över den 65 meter långa bron.
016-710 23 75

Sörmlandsgården

Sörmlandsgården är ett friluftsmuseum på Djurgården i Eskilstuna. Husen visar hur en typisk mellansvensk gård från mitten av 1800-talet kunde se ut.

Byggnader och föremål har samlats in av hemmansägaren Erik Andersson i Gultbrunn. År 1921 skänkte han hela samlingen till Eskilstuna stad.

Under sommaren bedrivs en omfattande programverksamhet vid Sörmlandsgården. Sörmlandsgårdens vänner, en sammanslutning av flera hembygdsföreningar, ansvarar för evenemangen. Besökare kan bland annat få vara med om slåtter, fårklippning, linberedning, smaka på nykärnat smör, dansa på dansbana eller lyssna på föredrag. Varje år ordnas även traditionellt midsommarfirande.

I närheten av Sörmlandsgården ligger den anrika gästgivaregården Pilkrog med servering i historisk miljö. Gästgiveriet figurerar i en av skulptören Johan Tobias Sergels gravyrer vid namn "Sergel äter middag på Pilkrog".

Inom Djurgårdsområdet finns även en fornborg och flera järnåldersgravar.
Djurgården i Eskilstuna
016–710 13 70

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Eskilstuna

Sökresultat

 Hittade 0 företag