Upptäck Danderyd

Danderyd är en central och vacker kommun att bo i. Vi har nära till stan men ändå tillgång till sjöar, skogar och lummiga omgivningar. Danderyd har en gammal historia och en hel del minnesmärken kvar som runstenar, gravhällar och gamla gårdar.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

30 789

Yta

26,66 km²

Centralort

Mörby centrum

Län

Stockholm

Mer information

Internet

www.danderyd.se

Tidningar

Täby Danderyd Tidning
www.tabydanderydtidning.se

Mitt i Danderyd
www.mitti.se

Turistbyrå

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

08

Staden

Om

Upptäck Danderyd

Danderyd är en central och vacker kommun att bo i. Vi har nära till stan men ändå tillgång till sjöar, skogar och lummiga omgivningar. Danderyd har en gammal historia och en hel del minnesmärken kvar som runstenar, gravhällar och gamla gårdar.

Se & göra

Bad

Bad

Mörby- och Vasabadet är kommunens två inomhusbad. Mörbybadet är ett populärt familjebad som erbjuder många olika aktiviteter. Vasabadet är ett mindre skolbad som används för simskole- och föreningsverksamhet.

I kommunen finns mycket goda möjligheter till bad i såväl insjöarna som kusten. Rösjön och Ösbysjön är populära badsjöar. Utmed kusten finns enklare bad med små sandstränder anordnade samt ett antal badstegar från vilka man lätt kan ta sig ner i vattnet.

I Kvarnparken i västra Danderyd finns ett utomhusbad med två bassänger. Badet drivs av Föreningen Kvarnparksbadets vänner och för att få tillgång till badet krävs medlemsskap.

Natur

Natur och vandringsleder

Altorpsskogen
I Altorpsskogen i Djursholm finns fina motionsspår som på vintern blir skidspår. Vid infarten till området finns kartor där spåren är markerade.

Nora å och Nora träsk
Våtmarksområdet innehåller stor artrikedom varav kan nämnas stor dammussla samt arterna vinterflickslända och nissöga som är sällsynta ur ett europeiskt perspektiv och skyddas i EU:s art- och habitatdirektiv.

Rinkebyskogen
Rinkebyskogen, som är Danderyds största grönområde, ligger i kommunens nordvästra del och gränsar till Täby och Sollentuna. Rinkebyskogen genomkorsas av stigar och motionsspår.

Svalnäs
Svalnäsgravfältet är ett av Danderyds största och sannolikt anlagt under yngre järnålder, cirka 500-1050 e. Kr.

Sätra ängar
Kulturlandskapet vid Sätra ängar

Täcka udden
Täcka udden ligger i Stocksund mellan Lagman Linds väg och Lilla Värtan. Här kan du promenera, bada eller äta din picnick bland hundraåriga ekar, glittrande vatten och solbelysta gläntor.

Öarna i Stora Värtan
Öarna är naturreservat och ligger öster om Framnäsviken i Djursholm.

Parker

Parker i Danderyds kommun

Cedergrenska parken
Albert Gotthard Nestor Cedergren (1849-1921) var den förste som köpte tomt av det nybildade exploateringsföretaget Stockby AB. Hans ursprungliga idé var att bygga ett utsiktstorn. Efterhand utvidgades denna tanke till att omfatta ett torn med bostadsrum. Flera arkitekter var inkopplade på projektet, bland andra Lars Israel Wahlman, som ritat Engelbrektskyrkan i Stockholm och Ferdinand Boberg.

Ekebyparken och Ekebysjön
Ekebysjön är numer klassad som fågelsjö och närheten till Stockholm gör den till ett intressant utflyktsmål.

Germaniaparken
Germaniaparken ligger i Djursholm mellan Stora Värtan och Strandvägen

Idrottsparken
Idrottsparken ligger i Stocksund utefter Frejavägen bredvid Stockhagens idrottsplats

Stadsparken med Ösbysjön
Stadsparken ligger i Djursholm mellan Vendevägen, Fafnervägen och Hildingavägen.

Stig Dagermans park
Lördagen den 16 oktober 2004 invigdes Enebybergs nyupprustade lekplats. I samband med upprustningen döptes parken om till Stig Dagermans park.

Svanholmsparken
Svanholmsparken är ett populärt område med badplats på sommaren och här firas också Valborg varje vår med eldar och körsång. Från Svanholmsparken utgår vintertid bron till Tranholmen.

Sevärdheter

Bronsåldergrav vid Kalles klimp

Här, längst i sydväst, finns en grav, vars läge och konstruktion talar för att den är från bronsåldern. Den ligger på Mörbylundshöjden, ovanför det branta stupet mot Edsviken nära tunnelbanebron. Den är byggd av ganska grov sten som ligger direkt på berghällen, är sju meter i diameter och en halvmeter hög. Runtom har den en halvmeterhög kantkedja av stenblock. Graven undersöktes och restaurerades 1928. Många av stenarna låg då utsprida utanför graven. En mindre flintskärva hittades i en skreva.

Cedergrenska tornet

Albert Gotthard Nestor Cedergren (1849-1921) var den förste som köpte tomt av det nybildade exploateringsföretaget Stockby AB. Hans ursprungliga idé var att bygga ett utsiktstorn.

Efterhand utvidgades denna tanke till att omfatta ett torn med bostadsrum. Flera arkitekter var inkopplade på projektet, bland andra Lars Israel Wahlman, som ritat Engelbrektskyrkan i Stockholm och Ferdinand Boberg. Wahlmans förslag består av en kvadratisk byggnadskropp, i vars ena hörn en tornbyggnad med trappa finns. Byggnaden består av källarvåning och fyra våningsplan. På fjärde våningen ligger en stor festsal, Riddarsalen.

Cedergren avbröt ideligen arbetet med tornet och kom med egna idéer om utförandet. Det viktiga för honom var själva byggandet: att tornet byggdes hantverksmässigt med gamla tekniker, av många hantverkare och under lång tid. Vid Cedergrens död 1921 var tornet ännu inte färdigt. Cedergren planterade många träd, främst barrträd, och växter i sin trädgård. Cypress, kaukasisk gran och Douglasgran är några exempel på de ovanliga trädslagen som Cedergren lät plantera.
www.cedergrenska.se

Danderyds kyrka

Socken- och församlingskyrka sedan 1400-talet. Kyrkan var då en liten enskeppig kyrka. Omfattningen framgår av kalkmålningarna på östra gaveln och norra långväggen.

Den har sedan byggts ut i omgångar och gavs sin nuvarande treskeppiga form på 1600-talet av Svante Gustafsson Banér. Banérättens och med denna befryndade släkters begravningsvapen pryder väggarna. Det banérska gravmonumentet över riksrådet Svante Banér och hans maka Ebba Grip utfördes omkring 1630 av holländaren Aris Claeszon.

Altaruppsatsen föreställer Jesu födelse och Kristus som smärtornas man. Den är, liksom predikstolen från 1600-talet, gåvor från släkten Banér. Bland kyrkans konstskatter i övrigt kan nämnas en kristusstaty från 1100-talet, en av landets äldsta, triumfkrucifixet från 1200-talet och madonnaskulpturen från 1300-talet.

Djursholms slott

På 1400-talet uppförde Nils Jönsson Oxenstierna på Frössvik ett stenhus på ön Gamla Djursholm. Genom giftermål kom Djursholm i början av 1500-talet i ätten Banérs ägo. Nils Eskilsson Banér lät troligen uppföra ett stenhus på slottets nuvarande plats. Svante Gustavsson Banér gav slottet dess nuvarande utseende på 1600-talet.

Stucktaket i stora salen utfördes på 1600-talet av Giovanni Anthoni och Hans Zauch, kända från Skokloster.Vid mitten av 1600-talet tillkom östra flygeln. Två senflyglar omtalas först på 1730-talet.

1815 köptes godset av Gustaf Fredric Wirsén, som bl a sänkte gavelröstena och försåg byggnaden med brutet tak. Under familjen Wirséns tid utvecklades godset till ett mönsterjordbruk med lantbruksskola under en tid på 1860-70-talen.

1889 förvärvades godset av Djursholms AB. Då genomfördes en restaurering och ombyggnad i romantisk holländsk renässansstil med svängda gavlar, frontespis, burspråk och falska ankarslutar. Slottet inrymde villakontor, skola, telefonstation och bostäder. I flyglarna fanns apotek och postkontor.

På 1960-talet företogs den senaste restaureringen under ledning av arkitekten Klas Fåhraeus. De romantiserande detaljerna togs då bort och byggnaden återfick i stort sitt utseende från den banérska epoken. I dag innehåller slottet förvaltnings- och sammanträdeslokaler för Danderyds kommun.
08-568 910 11
Anne-Marie.Granlof@danderyd.se

Enebybergs gård

Under 1500-, 1600- och 1700-talen hörde delar av Eneby by till Djursholmsgodset. 1769 förvärvade bryggaren Anders Berg Västergården i Eneby by. Han uppförde den nuvarande manbyggnaden 1775. Det var då en envåningsbyggnad.

Efter några ägarskiften köptes gården 1780 av notarien Thure Liebman, som byggde på en andra våning 1795. 1907 såldes gården av den siste ägaren, kronolänsmannen Ernst Kihlberg till AB Enebybergs villastad, som exploaterade gården till tomter i den nuvarande Enebyberg.

Manbyggnaden förföll och rivning hotade på 1970-talet. 1975 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att restaurera gården. Uppdraget gick till intendenten Lars Sjöberg och arkitekterna Hans Keijser och Robert von Walden, som återställde gården till det utseende den hade omkring år 1800.

Jarlabankes sten

Jarlabankes sten står vid ingången till Danderyds kyrka. Placeringen beror på att stenen under några hundra år fungerade som tröskel till kyrkan. Den har tidigare möjligen ingått i Jarlabankes bro i Täby kyrkby.

Storbonden Jarlabanke lät bygga denna vägbank, kantad av runstenar, i slutet av vikingatiden. Han anlitade runristaren Fot.

Texten lyder "Jarlabanke lät resa dessa stenar efter sig, medan han ännu levde, och han gjorde denna bro för sin själ, och han ägde ensam hela Täby".

Offentlig konst i Danderyd

Akrobaten
Staty i brons av Axel Wallenberg. Förskolan Pärlan, Djursholm

Blommande träd
Skulptur i plåt av Carl Emil Berglin. Danderyds sjukhus

Catwalk
Staty i brons av Mats Åberg. Anneberg

Daphnes förvandling
Staty i brons av Axel Wallenberg. Djursholms torg

Dexippos
Staty i brons av Nils Möllerberg. Viktor Rydbergs samskola

Djurriksdag
Lekskulpturer i brons av Egon Möller-Nielsen. Kvarnparken, Danderyd

Elsa Beskow med tjäder
Staty i brons av Torsten Renqvist. Elsa Beskows torg, Djursholm

Fisken
Keramisk fris av Josef Simon. Mörby centrum, Danderyd

Flicka
Staty i brons av Emil Näsvall. August Wahlströms väg, Danderyd

Flicka med vattenkruka
Staty i brons av Clarence Blum. Brageskolan, Enebyberg

Fågelpelare
Skulptur i brons av Tyra Lundgren. Danderyds sjukhus

Födelsen
Skulptur i sten av Christian Berg. Danderyds sjukhus

Första äventyret
Staty i konststen av David Wretling. Förskolan Solvändan, Stocksund

Haren och snigeln
Marmormosaik, troligen av Otte Sköld. Tallgården, Enebyberg

Häst med ryttare
Skulptur i sten av Sven Lundqvist. Eneby torg

Katt-tvätt
Skulptur i brons av Maj Starck. Kevinge pensionärsboende

Livsbåten
Skulptur i brons av Torolf Engström. Danderyds kyrkogård, Minneslunden

Livskraft
Skulptur i brons av Carl-Gustaf Ekberg, rondellen, norra entrén, Mörby centrum

Lykthuset
Skulptur i brons av Maj Starck. Danderyds församlingsgård

Läkeväxter och symboler i folkton
Skulpturer och reliefer i keramik av Hertha Hillfon. Tunnelbanegången, Danderyds sjukhus

Mammor
Skulptur i brons av Elsie Dahlberg. Tallgården, Enebyberg

Maternitet
Staty i brons av Axel Wallenberg. Petruskyrkan, Stocksund

Mor och barn
Staty i brons av Carl Eldh. Nora torg, Danderyd

Planeten Mars
Skulptur i koppar av Heikki Haapanen. Mörby centrum

Sjöjungfrun
Staty i brons av Mats Åberg. Ovala parken, Stocksund

Skulptur
i polerat stål av Einar Höste. Danderyds gymnasium

Solblomman
Skulptur i brons av Axel Wallenberg. Danderyds kyrkogård, Barnkullen

Solvagn
Skulptur i brons av Mats Åberg. Anneberg

Strandad knarr
Skulptur i gjuten cement av Bo Almsjö. Stocksunds centrum

Viktor Rydberg
Byst i brons av John Börjeson. Viktor Rydbergs samskola

Vilande flicka
Staty i konststen av David Wretling. Stocksundsgården

Väktare från Älvdalen
Skulptur i sten av Claes Hake. Berga backe

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Danderyd

Sökresultat

 Hittade 0 företag