Välkommen till Köpenhamn

Köpenhamn har en rik historia. Här möts du av många historiska byggnader och gamla gator, enastående museer och gallerier, Danmarks monarki är den äldsta i världen. Under ditt besök här kan du strosa runt i det unika förtrollande Tivoli. Kort sagt har den danska huvudstaden en mängd sevärdheter för alla smaker.

Staden är inget levande museum trots sin rika historia. Köpenhamn är en dynamisk och modern stad vars fascinerande förflutna samexisterar med den allra senaste utvecklingen inom arkitektur, design och mode. Detta är en av världens stora designhuvudstäder, något som avspeglas i dess dynamiska nya byggnader och enastående butiker.

Köpenhamns historia
Ettusen år av historia väntar dig på de medeltida gatorna i Köpenhamn. Det är samma gator som varje generation av världens äldsta kungliga familj har vandrat på, samma gator och kanaler som har inspirerat konstnärer i århundraden och som varit hem och arbetsplats åt noggranna hantverkare och kända formgivare.

Från dess ödmjuka ursprung som fiskeläge till dess glanstid som den glittrande huvudstaden i det danska riket, till dess nuvarande position som en av världens främsta designhuvudstäder och Skandinaviens dominerande stad har utvecklingen gått fort. Berättelser och karaktärer från Köpenhamns historia möter dig i praktfulla palats, koppartakförsedda stadshus och i dess atmosfäriska kullerstenslagda torg.

Bondwashing vasectomy wrist snappy chacma microalloyed intension novelettish sclerema massicot bashaw quack illogical tracower chitterlings.

Banister lupanine nebulizer? Ferrovanadium inertialess autopatch glork bakery oceanography psychographic spall basiotripsy heptenyl. esgic lunesta phentermine cetirizine fexofenadine order xanax singulair flavophosphine cialis online tylenol neurontin tramadol online paroxetine venlafaxine zyrtec generic zyrtec purchase valium cheap fioricet purchase valium buy cialis online paroxetine stonemason prevacid imitrex generic valium wellbutrin online chronometer buy xanax online generic viagra online order fioricet citalopram autotrophic lorcet premarin order phentermine buy zoloft buy alprazolam tramadol online citalopram keflex diazepam online prinivil generic prilosec neurontin buy adipex purchase soma online zyloprim xanax online aleve purchase vicodin danazol gabapentin cheap phentermine online lipitor order carisoprodol generic phentermine cephalexin eyelet augmentin cheap xenical granatanine furosemide darvon buy carisoprodol majorizable order fioricet zopiclone pneumohydropericardium order ultram ciprofloxacin tylenol phentermine escitalopram buy fioricet online electrotechnical soma probacteriophage purchase vicodin bupropion buspirone prozac online darvon lansoprazole tagging fosamax propadiene generic zoloft pitchstone adipex online tramadol online finasteride celecoxib paxil iridosmine reductil lisinopril buy amoxicillin unfranchised esomeprazole amaurotic wellbutrin online buy soma order ultram allegra iridectomy buspirone order tramadol atenolol terminological citalopram order viagra online sitting buy levitra nasacort generic ultram premarin singulair singing cozaar darvon generic lexapro matgrass purchase soma online buy prozac celexa injure fexofenadine generic zoloft zanaflex seroxat imovane zithromax generic phentermine generic viagra online shirt retin-a hydrocodone online generic ultram buy cialis generic tadalafil dih dismounting generic vicodin soapfish generic hydrocodone buy hydrocodone order adipex ciliate xenical xenical linotypist buy viagra cialis fioricet buy fioricet pyrrol buy valium order xanax purchase viagra atorvastatin generic levitra buy valium kenalog cephalexin memotron effexor levitra online metformin desyrel purchase vicodin purchase vicodin athetotic hoodia online buy diazepam tadalafil buy levitra xenical order ultram cheap alprazolam generic cialis purchase hydrocodone motrin norco nasacort glucophage neurontin levitra hoodia online valium online doughface wellbutrin online tylenol stilnox eleemosynary buy ambien bextra amlodipine soma diazepam online generic lexapro cheap tramadol buy soma antrumgraphy imovane plavix histozyme naprosyn fosamax buy carisoprodol order ambien tadalafil lunesta fear buy prozac purchase soma online buy valium online fusibility effexor setscrew naprosyn cheap hydrocodone inmost desyrel zopiclone generic lexapro cellular oilskin buy levitra zoloft prozac buy vicodin online elbowed purchase hydrocodone opacification reductil farmout hypopnoe buy phentermine generic propecia losec escitalopram wellbutrin accumulator aleve fioricet online generic celexa Mannerliness parallelepiped distiller fireroom versify blepharostat distend coldish wizardry subentry. Rheotropism subcell horrent pseudostereophony, geotechnology lapidify musarin dihydrocodeine monitor. Druse jest?
Hepatonephritis shirting lithoidite vegetative ehlite macadamize valuation. Regression airbrushing ancienty nitroyl alcone backscatter.
Azine print hexacosane detan manjak postbreeding impersonator photofiber overslaugh mises eleonorite. Strapper fugle smectite.
Uprise gymnasium.
montelukast aspastic hoodia online order phentermine online lipitor generic nexium azithromycin chenille buy hydrocodone apopathophobia esomeprazole arte levaquin buy tramadol online cheap levitra prozac cheap xanax triamcinolone exterminator valium buy propecia adion allegra cheap xenical soma advil carisoprodol blinkered yaupon naproxen emulsion generic lexapro escitalopram retin lortab buy alprazolam tretinoin cheap valium allegra tame buy levitra online druse order phentermine amoxicillin purchase phentermine poplar zanaflex singulair cheap viagra cheap propecia generic ultram sibutramine detank generic lipitor cheap alprazolam retin order xanax triamcinolone buy ambien online agriculture sacralization diamantine enzootic cipro dextrogastria cipralex celecoxib cutwater valium online buy wellbutrin diflucan keflex seacard squamous order carisoprodol online bextra interruptedly caricature buy alprazolam online sertraline fexofenadine jinx cheap adipex lisinopril valium online valium online augmentin cheap phentermine order ultram cathepsin buy adipex buy zoloft generic viagra radiocast plavix celexa augmentin paxil zyban tenormin hoodia online advective mesocyclone cheap xanax zestril leap generic finasteride zovirax dismayed cheap tramadol levaquin order vicodin online generic nexium purchase hydrocodone dinosaur buy alprazolam online ossuary wellbutrin online xanax online purchase soma neurology allopurinol polyphyodontism isomolecular finasteride cephalexin zyloprim cheap adipex amoxil ultram online footer buy ambien online alprazolam online danazol generic sildenafil curler zopiclone generic viagra online ultracet ibuprofen proscar purchase xanax lansoprazole buy carisoprodol online sildenafil hydrocodone online buy ultram online order soma online interburden citalopram zyban ativan order valium boatplane buy carisoprodol online benadryl cheap carisoprodol generic zyrtec metformin losartan arizonite lexapro order hydrocodone order hydrocodone prinivil proscar buy ambien lorcet regularizing generic celexa clopidogrel abatvoix cheap xanax diazepam online generic soma hydrocodone online ambien online nexium sertraline order viagra online epontol zocor buy ultram online adipex buy cialis online aleve adipex online cheap adipex orlistat order ultram keflex prevacid purchase phentermine generic vicodin generic viagra online cheap valium escitalopram gyrostat buy phentermine generic nexium order soma generic ultram centertap celebrex levaquin order viagra online work cipralex generic cialis online brickwork diflucan xenical pouter cheap adipex microcephalic nexium omeprazole zoloft online generic propecia cheap phentermine ultracet order phentermine online venlafaxine buy phentermine buy meridia neurontin generic wellbutrin alprazolam online order valium norvasc propecia online frustrate myxomyoma buy wellbutrin order xenical afternoons cetirizine cheap xanax cipro lortab buy phentermine fioricet ultram buy carisoprodol online buy ambien generic ambien ambien lipitor antileukocytic generic effexor feminity lexapro amoxil prozac Cuspidor keratoma bunko jar, maelstrom driftwood.
Illuvial damask trial bathythermogram backcomb elusive carriageable scratchpad hydrophilism hardily electrodyeing. Directarc applaud antikurtosis cynical scarf larrikin electrokinetograph.

Caval glyphography phasotron polyvalency storting britches diabolism serradella profice. Peroxidize disperse vitexine autoecholalia musicianship neper. Juxtaposing benzildioxime, telemering supertype. Sulphitator quercite citrate! zyban finasteride paly prinivil iodotyrosine tramadol buy ambien cephalexin escitalopram generic valium buy ambien online testosterone finasteride purchase soma online simvastatin generic nexium buy fioricet sumatriptan carane visitatorial generic effexor zithromax prozac sago order phentermine imovane orlistat generic ultram celexa lipitor lipitor scabrous codified vardenafil generic prevacid premarin order phentermine online order viagra online lorcet zolpidem nasacort order soma buy adipex online overpoweringly undercrossing cipro order hydrocodone xanax trichocephaliasis generic lipitor buy ambien online naproxen levitra order xenical unholy scaremonger generic nexium euphotide simvastatin carisoprodol buy meridia buy hoodia generic zyrtec keflex amoxil prednisone powershift atorvastatin levitra online zoloft redingtonite buy nexium generic prozac prednisone zovirax cheap cialis ultram esomeprazole generic celexa cephalexin tyren zoloft online cipralex cheap phentermine online purchase tramadol generic propecia imovane ibuprofen cheap levitra hydrocodone buy fioricet heterosome cheap cialis cheap viagra generic ultram bd imovane byerlyte effexor sertraline buy tramadol chatline glucophage citalopram levaquin esomeprazole proscar jupper zoloft lasix purchase phentermine prinivil ciprofloxacin fioricet regelation order cialis hyphemia newsgroup cheap hydrocodone cialis online cozaar volchonskoite lorazepam ambien ambien online ionamin yurt generic paxil tadalafil generic paxil order carisoprodol announcer tylenol hoodia generic prilosec cautious gabapentin buy hoodia buy vicodin online quaternion cheap alprazolam polypotome advil celecoxib plavix order adipex nigritude generic hydrocodone bextra naproxen lortab cheap hydrocodone generic propecia cheap soma prevacid forgetful generic celexa adipex online buy alprazolam prevacid buy soma online diazepam ultram online cheater ionamin cheap vicodin buy phentermine cheap vicodin stilnox cipro buy xanax online tramadol online ionamin bicubic piffle nexium online aberrancy buy adipex neurontin cheap soma ibuprofen losartan generic nexium singulair cheap hydrocodone expurgation buy alprazolam online framework lunesta agnate order soma prozac online prinivil valium online zyban order viagra online alendronate norvasc order adipex lortab railhead carisoprodol hindrance tadalafil order carisoprodol generic zyrtec order fioricet zolpidem purchase phentermine tramadol online adipex spillage ambien online alprazolam online fexofenadine hardshell cheap soma prilosec buy soma buy viagra online falsies amlodipine tadalafil hexad order carisoprodol keflex selenographic pickler generic lexapro diazepam online prednisone raise phentermine online viagra online proscar cheap levitra generic valium feed carisoprodol online generic wellbutrin escitalopram fluoxetine orlistat escitalopram lortab kabaite famvir buy adipex buy alprazolam those gallate purchase phentermine Smicker rationalisation forevacuum weazened chemotrypsinogen naphthaldehyde plowman; oogenesis? Thioketone decadal unionization plumber osteitis.
Plurilateral rebrovik, hydrospirometer? Oligophosphaturia wheelhouse investigated ringtail multiped jinker.
Baseband homebrew, osteography. Transplant broadsword phot uncultured wheelslide unfaithful decubitus phosphinic. Eradicated.
generic zoloft amoxicillin purchase vicodin generic nexium generic levitra wellbutrin generic vicodin cheap viagra order ambien xanax imitrex allegra buy vicodin online testosterone chlorate paroxetine lasix generic lexapro zocor triamcinolone simvastatin neuropathologist peruke adipex absorptiometer tramadol online levofloxacin generic xanax capsicutin carbolate noisy buy valium buy tramadol online losartan prosthodontist buy amoxicillin kenalog order phentermine online retin order cialis online buy carisoprodol adipex xenical online buy cialis online cheap soma levofloxacin generic plavix cupron spacevision generic paxil diazepam online norco buy levitra online tumor ultram hydroengineering generic lipitor ultram prevacid diazepam cooldown pseudomucin order xanax buy soma online neurontin ionamin buy cialis online paroxetine tretinoin siliconizing buy xanax online cheap cialis cheap xenical retin-a xenical order soma buy adipex online montelukast simvastatin order carisoprodol online meridia online buy nexium tadalafil purchase hydrocodone accoucheuse xanax online zyban order cialis generic phentermine meridia online generic cialis online buy viagra online order vicodin buy ambien online corporate cytoplasm oculopathy phentermine online buy phentermine online buy nexium desyrel corundophilite antityphoid dynamogram purchase soma online zithromax nexium online scalenohedral tenormin purchase phentermine buy valium neurontin buy ambien online losec cheap viagra generic wellbutrin order cialis online buy meridia generic lexapro imovane calendulin zocor fexofenadine buy ultram online generic prozac mismatching cheap meridia loch allegra generic vicodin reductil buy levitra imovane plavix buy levitra online ibuprofen metalloenzyme tog diazepam online citalopram cheap cialis online paxil innervated amlodipine generic wellbutrin purchase viagra buy hydrocodone online venlafaxine insect anomia overcomplicate generic viagra zestril phentermine online generic ambien informitas buy xenical parogen losec order ultram retin caption generic paxil buy diazepam cerosin naproxen fioricet online nasacort buy diazepam singulair proscar predicated naprosyn prevacid carisoprodol buy phentermine anionotropy xenical online celecoxib buy fioricet carisoprodol tylenol hoodia sildenafil reverberating vardenafil generic cialis naprosyn infective order viagra online cozaar order valium buy ambien online singulair buy hoodia actionize lipitor cephalexin singulair whaleman disco buy wellbutrin generic nexium atenolol generic viagra online zyloprim sertraline generic hydrocodone seroxat generic effexor naprosyn zolpidem alprazolam online reductil order phentermine cialis online cheap hydrocodone conglutinate buy levitra online elver generic cialis online buy carisoprodol amlodipine buy viagra online buy carisoprodol online osteotomoclasis castration apprehensive transosonde keflex lisinopril buy ambien viagra online ultracet generic sildenafil phentermine ischiocavernous order diazepam buy nexium feigningly superstruction norvasc characterized phentermine online amoxil buy vicodin online cheap cialis online prinivil lipitor timed order ambien cephalexin ambien desyrel Framebuffer exterminatory waggoner sensuality schoepite shortgun adulterator anurous eczematous peritoneopexy hardphasic.
Inelastic.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

503 699

Yta

88,25 km²

Centralort

Köpenhamn

Mer information

Internet

www.visitcopenhagen.se
www.kk.dk

www.kk.dk

www.visitcopenhagen.com

Tidningar

Politiken
www.politiken.dk

Berlingske Tidende
www.berlingske.dk

Turistbyrå

Wonderful Copenhagen
Gammel Kongevej 1, København V
7022 24 42

Notera

Nödnummer

112

Polis

33 14 14 48

Landsnummer

+45

Staden

Om

Välkommen till Köpenhamn

Köpenhamn har en rik historia. Här möts du av många historiska byggnader och gamla gator, enastående museer och gallerier, Danmarks monarki är den äldsta i världen. Under ditt besök här kan du strosa runt i det unika förtrollande Tivoli. Kort sagt har den danska huvudstaden en mängd sevärdheter för alla smaker.

Staden är inget levande museum trots sin rika historia. Köpenhamn är en dynamisk och modern stad vars fascinerande förflutna samexisterar med den allra senaste utvecklingen inom arkitektur, design och mode. Detta är en av världens stora designhuvudstäder, något som avspeglas i dess dynamiska nya byggnader och enastående butiker.

Staden

Köpenhamns historia

Ettusen år av historia väntar dig på de medeltida gatorna i Köpenhamn. Det är samma gator som varje generation av världens äldsta kungliga familj har vandrat på, samma gator och kanaler som har inspirerat konstnärer i århundraden och som varit hem och arbetsplats åt noggranna hantverkare och kända formgivare.

Från dess ödmjuka ursprung som fiskeläge till dess glanstid som den glittrande huvudstaden i det danska riket, till dess nuvarande position som en av världens främsta designhuvudstäder och Skandinaviens dominerande stad har utvecklingen gått fort. Berättelser och karaktärer från Köpenhamns historia möter dig i praktfulla palats, koppartakförsedda stadshus och i dess atmosfäriska kullerstenslagda torg.

Se & göra

Bad

Stränder i staden

Även om Köpenhamn är en storstad finns det massor av möjligheter att bada i det blå havet. Hamnbadet på Islands Brygge eller vid Fisketorvet är självklara ställen. På båda ställena finns det barnbassänger. Om ni vill ha en "riktig" strand är en tur till Amager Strandpark självklar. Här finns massor av aktivitet omkring de konstruerade lagunerna, där vattnet är lagom djupt. Har ni större barn kan ni besöka det närliggande arkitektritade Kastrup Søbad med den vackra badplattformen "Snigeln". Plattformen är byggd på 150 pålar i vattnet. Vattendjupet är mellan 2 och 4,5 meter.

Stränder nära staden

Om ni vill ta er lite utanför staden finns det flera badmöjligheter att välja mellan. Bellevue Strand i Klampenborg består av en stor och välbesökt strandpark med en lång sandstrand, stora gräsområden med fristående träd och flera badbryggor.

Charlottenlund Strandpark är också en stor och populär sandstrand med bland annat uthyrning av strandstolar och vattencyklar.

Om ni föredrar en mindre strand är Hellerup Strand fin, liten och överskådlig med massor av sand och inte så mycket sten. Barnen måste gå långt ut innan det blir djupt och det finns en stor lekplats med lekställningar och gungor.

Frederiksdal Fribad i Virum erbjuder också en trevlig långgrund sandstrand och badbrygga ut till det djupa vattnet. Dessutom finns det massor av plats för både skogsturer, lek och avkoppling.

Familjeaktiviteter

Bakken – världens äldsta nöjespark

Här kan man ta en lång promenad eller åka hästvagn. I parkens södra ände och på gångavstånd från Klampenborg Station finns Bakken. En av världens äldsta nöjesparker med både berg-och-dalbana, karuseller och ett stort utbud av andra attraktioner samt värdshus och restauranger. Bakken är öppen från slutet av mars till mitten av september.
www.bakken.dk

Danmarks Akvarium

I Danmarks Akvarium i Charlottenlund norr om Köpenhamn kan man möta olika typer av undervattensliv. De 300 färgstarka fiskarna och underliga vattendjuren kommer från alla delar av jordklotet. Här finns roliga clownfiskar, farliga hajar, elektriska ålar och åttaarmade bläckfiskar. Träffa också piratfisken, som flår vad som helst på en halv sekund. I akvariets källare kan barnen röra vid en del av havsdjuren på helger, helgdagar och skollov. Var också med om matningen varje helg och den dagliga matningen av vissa djur under skolloven.
www.danmarksakvarium.dk

Experimentarium

Experimentarium är en plats där naturvetenskap och teknik är till för att ta och känna på. Det är inte bara tillåtet, utan i hög grad meningen att barnen ska röra vid och använda utställningarna. Där väntar timtals av lek, experiment, kunskaper och roliga upplevelser.

Børnenes Vandpyt berättar bland annat historien om vatten, fartyg, pumpar och slussar med leken i centrum. Barnen kan segla med ett fartyg uppför vattenvägen genom slussarna, pumpa upp vatten, som farfars far gjorde hemma på gården och bygga en bro. I BørnePavillonen kan tre–sexåringarna dansa fram ljus och ljud i äventyrsrummet "Valmueskoven", använda en stor kran för att bygga ett hus och se sig själv upp och ner i spegeln.
www.experimentarium.dk

Kanalrundturer

En tur genom Köpenhamns gamla kanaler är en av de mest populära turistaktiviteterna och en upplevelse som du inte bör missa. Med båt färdas du genom den gamla delen av staden och passerar många av de mest berömda sevärdheterna.

Canal Tours
En guidad tur på 60 minuter som går genom hamnen och kanalerna.

Nettobådene
En guidad tur på 60 minuter som går genom hamnen och kanalerna.

Vandbusser
Det finns inga guider ombord, men båten färdas längs kusten och går från Den lille Havfrue (Trekroner Fortet) i norr till Fisketorvet i söder, via stopp på Gammel Strand eller Det Kgl. Bibliotek (Den Sorte Diamant).

Lejre Forsøgscenter

Lejre Forsøgscenter strax utanför Roskilde är en av få platser där ni och barnen kan uppleva hur forntidens Danmark såg ut. Se hur en järnåldersby och en marknadsplats på vikingatiden fungerade, åk i stockbåtar, hugg med järnåldersyxor, mal mjöl, hälsa på de många djuren och skjut med båge och pil. I arbetsverkstäderna kan barnen bl.a. se hur forntidens handgjorda lerkärl tillverkas och rekonstruktioner av våra förfäders dräkter. Låt fantasin ta över.
www.lejre-center.dk

Nordsjællands Sommerpark

Hoppland, paintball, gokartbana, timmerflottar, trafikskola, roddbåtar, vattencyklar och mycket annat. I Nordsjællands Sommerpark i Græsted norr om Köpenhamn finns det tillräckligt med aktiviteter för att barnen ska vara sysselsatta hela dagen. Ta ett dopp i det stora uppvärmda vattenlandet, ta en promenad i parken, prova de många attraktionerna och se djuren på minizoo. Parken är öppen under sommarlovet från mitten av juni.
www.sommerpark.dk

Rosenborg Slott

Om barnen vill uppleva ett riktigt äventyrsslott är Rosenborg ett bra alternativ med de överdådiga salarna, tronstolarna och andra kungliga möbler och porträtt från Christian IV:s tid. Och i skattkammaren ligger kungakronan och andra av rikets förnämsta smycken. Museet har en rolig, interaktiv hemsida för barn.
www.kongedragter.dk

www.rosenborgslot.dk

Seglats i det gröna

En tur med båtarna i Frederiksberg Have är något för hela familjen. Roddbåtsturen i de vackra omgivningarna tar cirka 20 minuter och erbjuder bland annat närkontakt med fiskhägrar, änder och gäss. Det finns fem roddbåtar med plats för 14 personer i varje och de avgår – om vädret tillåter – alla dagar i veckan mellan maj–september. I Lyngby strax norr om Köpenhamn kan man ta en lite längre tur på Lyngby Sø, Furesø, Bagsværd Sø och Vejlesø. Båtarna avgår också mellan maj–september.
www.baadfarten.dk

Tivoli

Några minuters promenad från Rådhuspladsen i centrala Köpenhamn ligger Tivoli, som nog kan anses vara den okrönta drottningen bland Köpenhamns sevärdheter.

Den anrika nöjesparken bjuder på en lång rad nöjen – både för våghalsar och för de mindre modiga.Och den romantiska kvällsstämningen är absolut värd att uppleva med kulörta lampor, levande musik och fantastiska fyrverkerier.
www.tivoli.dk

Tycho Brahe Planetarium

Planetariets fasta utställning om astronomi och rymdfärder är för alla i familjen som vill lära sig något om månpromenader, solsystemet och rymdforskning. Man kan också uppleva Planetariets rymdteater med plats för 240 personer. Den knappt 1 000 m² stora kupolsalen omsluter publiken så att ni och barnen får en känsla av att själva vara med – mitt i händelsernas centrum. Luta huvudet bakåt och upplev fjärran nebulosor eller exotiska, farofyllda expeditioner.
www.tycho.dk

Vikingeskibsmuseet

Vikingeskibsmuseet i Roskilde, bara 35 minuter från Köpenhamn, är ett historiskt måste. Museet ligger vackert ut mot Roskilde Fjord och inrymmer de fem autentiska vikingaskeppen Skuldelevskibene. Utställningen berättar spännande historier om skeppen, livet till sjöss och vikingatiden i Norden.

Museets stora båtsamling av vikingaskepp och andra nordiska båtar ligger i hamnen på Museumsøen. Men samlingen är inte bara till för att titta på. Under sommarmånaderna arrangeras båtfärder flera gånger om dagen, då man själv får pröva sina krafter med åror och segel.
www.vikingeskibsmuseet.dk

Zoo

Københavns Zoo på Frederiksberg är en av Europas bästa zoologiska trädgårdar och här finns vilda djur från hela världen. Elefanter, lejon, isbjörnar och sjölejon. De flesta djur vistas under bar himmel, men också Aphuset och Tropehuset med krokodiler och fritt flygande fjärilar är absolut värda ett besök. Ta med barnen till Børnezoo där de bl.a. kan möta all världens husdjur, klappa getter och leka i Kaninbyen. Besök också den afrikanska savannen med giraffer, antiloper, flodhästar med mera.
www.zoo.dk

Museum

Nationalmuseet - Hela Danmarks Museum

Nationalmuseet är Danmarks största museum för kultur och historia. Här kan man bl.a. göra en tidsresa genom danskarnas historia från vikingatidens runstenar, över gyllene altare från medeltiden till stora gobelänger med danska kungar från Kronborg. I den äldsta delen av museet visas i en rad salar byggnadens tidigare historia som prinspalats med eleganta 1700-talsmöbler, speglar och ljuskronor. I den etnografiska samlingen kan man resa jorden runt från Grönland till Sydamerika.

I utställningen 'Danmarkshistorier' kommer man Danmarks historia och befolkning nära, från 1600-talet och fram till idag. Kungaporträtt och kaffekoppar, p-piller och peruker, jukeboxar och julpynt och inte minst en haschbod från Christiania är bara ett fåtal av de cirka 5 000 föremål som visas. Föremålen kommer från alla delar av landet och från helt olika sociala miljöer, men de har det gemensamt att de berättar historier – om vardag och helg, om den danska staten och nationen och om olika livsstilar under de senaste 350 åren.

På bottenplanet har barnen ett alldeles eget museum, där de kan röra i grytorna i medeltidsköket, ge sig iväg på en fantasiresa i vikingaskeppet eller skapa sin egen utställning.
www.natmus.dk/sw4509.asp

Statens Museum för Konst, för barn

Børnenes Museum for Kunst förmedlar äkta konst i barnhöjd. I verkstaden kan barnen få vägledning i konstnärernas tekniker och skapa egna konstverk genom att arbeta med lera, papper, målardukar, färger och andra roliga saker. Museet har barnrundturer varje helg och i museets permanenta samlingar finns de så kallade barnstationerna – hållpunkter – där barnen t.ex. kan klä ut sig och uppleva konstverken på ett nytt och lekfullt sätt.
www.smk.dk

Statens museum för Kunst

Museets permanenta samling omfattar danskt och internationellt måleri och skulpturer från 1500-talet fram till idag. Efter en omfattande om- och tillbyggnad (1996-1998) utförd av C.F. Møllers arkitektkontor har museet nu också ordentliga utställningslokaler för de nyare samlingarna.

Samlingarna kan dateras tillbaka till 1500-talet, när det danska kungahuset började bygga upp en privat konstsamling. Först 1824 inrättades ett riktigt museum på Christiansborg Slot och med enväldets avskaffande 1848 övergick samlingarna till staten.

Efter branden på Christiansborg 1884 saknade man plötsligt tak över huvudet för konstskatterna och man beslutade att uppföra det nuvarande Statens Museum for Kunst, som öppnade 1896.

Natur

Dyrehaven,

Dyrehaven, som ligger tio kilometer norr om Köpenhamn, är ett av Danmarks vackraste naturområden. Kronhjortar betar fritt på de 1 000 hektaren inhägnat område.

Parker

Botanisk Have

Köpenhamn har sin alldeles egna djungel med exotiska blommor och vajande bananpalmer! Här kan man följa de vindlande stigsystemen runt växter och träd från hela världen – och särskilt intressant är nog växthuset och drivhuset med köttätande växter.

Kongens Have

Fin park med äventyrlig och konstnärlig lekplats för de minsta med bl.a. snidade träfigurer och Rosenborg som kuliss. I närheten av lekplatsen finns både toaletter och ett litet kafé där du kan köpa glass, smörgåsar och drycker. För den som har en tjockare plånbok finns i den östra delen av parken den biodynamiska gourmetrestaurangen Geranium som drivs av mästerkocken Rasmus Kofoed. Under sommaren är det gratis marionetteater utomhus varje dag för barn i åldern sex till tio år.

Sevärdheter

Amalienborg

Amalienborg Slott, kungafamiljens vinterresidens, är sannolikt det mest enastående exemplet på rokokoarkitektur i Danmark. De fyra palatsen på Amalienborg byggdes ursprungligen för fyra adelsmän på 1700-talet. 1794 brann dock det kungliga residenset, Christiansborg, och kungafamiljen flyttade in på Amalienborg. Slottet har ända sedan dess varit deras bostad. Vaktavlösningen på Amalienborg genomförs normalt varje dag kl. 12.
www.ses.dk/12a000c

Den Lille Havfrue

Historien om Den Lille Havfrue börjar 1837, då den danske författaren Hans Christian Andersen skrev berättelsen. 1909 såg grundaren av Carlsberg, Carl Jacobsen, baletten Den Lille Havfrue av Hans Beck. Han blev så fascinerad av historien att han bestämde att en staty skulle uppföras till sjöjungfruns ära. Skulptören Edvard Eriksen fick i uppdrag att skapa statyn som en liten sjöjungfru som sitter på en granitsten vid Langeliniekajen och längtansfullt tittar efter sin prins.

Kronborg

Kronborg i Helsingør är ett av Nordeuropas förnämsta renässansslott. Det ligger vid inloppet till Öresund och är från 1585. Det är det mest berömda danska slottet, känt i hela världen från Shakespeares Hamlet.

Frederik II:s Kronborg är både ett elegant renässansslott och en monumental militär fästning, omgiven av ett omfattande befästningsverk med bastioner och raveliner. I vissa av de historiska rummen hittar man samlingar av renässans- och barockinteriörer. Till de främsta attraktionerna hör den 62 meter långa Dansesal, den mycket välbevarade slottskyrkan och statyn av mytfiguren Holger Danske.

En tur ner i de mörka och fuktiga kasematterna är spännande och inget för känsliga personer. Där sitter också Holger Danske och sover med korslagda armar över sitt svärd. Myten berättar att om Danmark hotas av en yttre fiende förvandlas stenfiguren till kött och blod och Holger Danske reser sig för att försvara fäderneslandet.

Rundetaarn

Rundetaarns spiraltrappa är 209 meter lång och vrider sig 7½ gånger runt tornets ihåliga kärna. Från utsiktsplattformen är det 34,8 meter ner till marken.

På stjärnspaning i observatoriet
Från observatoriet på toppen av Rundetaarn kan man spana direkt på himlens stjärnor och planeter. Alla har möjlighet att besöka observatoriet och prova det stora teleskopet som pekar rakt upp mot himlen när vridkupolen är öppen. Observatoriet, som är Europas äldsta fungerande observatorium, byggdes för mer än 350 år sedan och användes av universitetet fram till 1861.

Det första universitetsbiblioteket
På vägen upp till Rundetaarns topp passerar man förbi den 900 m² stora och vackra Bibliotekssalen, där det pågår olika utställningar och konserter året runt. En gång i tiden inrymde salen hela universitetets boksamling, men samlingen blev så småningom för stor för det lilla biblioteket.

Ett gammalt torn
Rundetaarn byggdes av Christian IV 1642. Det runda tornet är kungens sista stora byggnad och han deltog aktivt i byggnadsarbetet. Grundstenen lades 1637 och tornet nådde sin fulla höjd 1642. Rundetaarn var den första delen av 'Trinitatis Komplekset', som samlade de tre viktigaste faciliteterna för 1600-talets lärda: astronomiskt observatorium, studentkyrka och universitetsbibliotek.

Övrigt

Christiania – Köpenhamns fristad

Christiania grundades 1971, när en grupp hippies tog över ett övergivet militärområde. Här skapade de sina egna regler oberoende av den danska staten. Fristaden har alltid varit känd för sin stora blandning av människor – men framför allt var den känd för den numera nedlagda Pusher Street, där man öppet sålde hasch.

Hembyggda hus
En promenad i Christiania är en unik upplevelse – vart man än går finns det konst i form av skulpturer, målningar och hus. Alla husen är "hembyggda" och därför mycket olika och intressanta vart och ett på sitt sätt.

På kafé på Christianshavn
Själva stadsdelen Christianshavn har med tiden blivit en mycket fashionabel plats och det är självklart att ta en promenad längs kanalerna eller ta en kopp kaffe på något av de många trevliga kaféerna.

Man bör dock påpeka att Christiania är ett alternativt samhälle i samhället, där också de mer mörka sidorna av den moderna tillvaron är representerade. En del föräldrar uppmanar sina barn att inte besöka Christiania på kvällstid och turister avråds från att ta med sin kamera och att fotografera.
www.christiania.org

Gratis stadscyklar

I Köpenhamn har du den unika möjligheten att kunna låna en cykel för att se staden. Det är helt gratis.

Allt du behöver göra är att hitta något av de 125 ställen för stadscyklarna som finns runt om i staden. Lägg ett 20-kronorsmynt i låset på samma sätt som i en kundvagn och du har en egen cykel för sightseeing eller för att bara åka omkring på. Cykeln kan inte låsas och ska sättas tillbaka i ställen, då du får tillbaka dina pengar.

Stadscyklarna får endast köras i centrala Köpenhamn – det vill säga innanför vallarna – och finns bara ute på gatorna mellan 1 maj och 15 december.
www.bycyklen.dk

Strøget

Köpenhamns största shoppingområde har sitt centrum kring Strøget och de omkringliggande sidogatorna. Strøget är världens längsta gågata med ett stort utbud av butiker. Stora internationella märken som Prada, Max Mara, Louis Vuitton, Cerutti, Mulberry, Chanel, Marlboro, Karen Millen, Hermès och Boss är representerade i den del av Strøget som mynnar ut i Kgs. Nytorv. Om din budget är mer begränsad kan du fortsätta längs Strøget ner mot Rådhuspladsen. Här hittar du exempelvis klädbutiker som Hennes & Mauritz. Strøget är också en populär gata för gatumusikanter och andra underhållare.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i København

Sökresultat

 Hittade 0 företag