Köping

Köping med 24 600 innevånare ligger vid Mälarens innersta vik. Läget, centralt i Mälardalen, är värdefullt både för arbete och fritid. Det är nära till det mesta.

Runt Köping finns många fina naturområden där det öppna Mälarlandskapet möter Bergslagens skogrika marker. Köping, med hamn, den fina åpromenaden och vackra sekelskifteshus runt Stora Torget ger karaktären, inte stor – men stad.

Köpings historia
Från tidig handelsplats till stad
De första människorna bosätter sig i Köpingstrakten omkring 2000 f Kr. Från den tiden, bronsåldern (1800-500 f Kr) visar hällristningar vid bl a Häljesta att sjöfarten var tidigt utvecklad i regionen. Ungefär 3 000 fornfynd finns från tiden, -bronsålderns början till vikingatidens slut (1050 e Kr). Kungshögen Ströbohög, norr om staden, härstammar från den yngre järnåldern.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

24 659

Yta

648,88 km²

Centralort

Köping

Län

Västmanland

Mer information

Internet

www.koping.se

www.kopingguiden.nu

Tidningar

Bärgslagsblade
www.bargslagsbladet.com

Turistbyrå

Köpings Turistbyrå
Turistbyrån i Köping ligger vid Stora Torget
Barnhemsgatan 2, Köping
0221–256 55
tourist@koping.se
www.koping.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0221

Staden

Om

Välkommen till Köping i Mälardalen

Köping med 24 600 innevånare ligger vid Mälarens innersta vik. Läget, centralt i Mälardalen, är värdefullt både för arbete och fritid. Det är nära till det mesta.

Runt Köping finns många fina naturområden där det öppna Mälarlandskapet möter Bergslagens skogrika marker. Köping, med hamn, den fina åpromenaden och vackra sekelskifteshus runt Stora Torget ger karaktären, inte stor – men stad.

Historia

Köpings historia

Från tidig handelsplats till stad
De första människorna bosätter sig i Köpingstrakten omkring 2000 f Kr. Från den tiden, bronsåldern (1800-500 f Kr) visar hällristningar vid bl a Häljesta att sjöfarten var tidigt utvecklad i regionen. Ungefär 3 000 fornfynd finns från tiden, -bronsålderns början till vikingatidens slut (1050 e Kr). Kungshögen Ströbohög, norr om staden, härstammar från den yngre järnåldern.

Köpingstrakten kristnas
Köpingstrakten kristnas under 1000-talet och kyrksocknarna kommer till under 1100- och 1200-talen. Köping blev en utgångspunkt för missionsresor in i Bergslagen. Missionen återspeglas i berättelserna från senmedeltiden om David av Munktorp, Västmanlands apostel. Davidskyrkan i Munktorp är från 1100-talet. Köpings kyrka byggdes omkring 1300. Under den tidiga medeltiden sprids Sankt Olofskulten i bygden och en av flera pilgrimsleder, "Romboleden", till helgonets grav i Nidaros (Trondheim) har sin början i Köpingsbygden.

Köping blir stad
Köping nämns första gången 1257 under namnet Laglösaköping, vilket visar att orten ännu inte blivit stad. Köping uppstår på Köpingsåsen som en centralort, en handels- och marknadsplats, för den omgivande rika jordbruksbygden och med hamn vid Mälaren.

Den 19 januari 1474 utfärdade riksföreståndaren Sten Sture d ä i Örebro en skrivelse där Köping får utökade handelsrättigheter i form av en torgdag i veckan. Handlingen från 1474 är den äldsta handling som utfärdats av centralmakten för Köping.

Se & göra

Familjeaktiviteter

Guidade stadspromenader

Varje sommar arrangerar turistbyrån guidade stadsvandringar i Köping. Vissa turer på sommaren är även dramatiserade av den lokala amatörteatern som med korta spel skildrar Köpings historia. Kontakta turistbyrån för information. Guidade vandringar kan även beställas för grupper under hela året.

Promenera genom stan

Bästa sättet att se en stad kan för många vara att promenera. Följ Åpromenaden och se småbåtshamnen med det gamla stationshuset och flera vackra hus i omgivningarna. Följ ån genom Gamla stan, på ena sidan det gamla kronobränneriet från 1700-talet som inrymmer Köpings Museum och på andra sidan industrilokaler från sent 1800-tal där Köpings Mekaniska Verkstad startades. Se Köpings sista ågård och prostgården med anor från 1600-talet. Gör en avstickare till Tingshuset, den ståtliga byggnaden vid Esplanaden.

Flanera genom centrum, där förändringens vindar har blåst under årens gång, till Stora Torget med det vita Rådhuset, som var ett riktigt ”skrytbygge” i folkmun när det byggdes 1877. Flera av husen runt Stora Torget är dekorerade med vindflöjlar och vackra smidesdetaljer, monogram och medaljonger som på det gamla apotekshuset. De flesta stenhusen är byggda efter den stora stadsbranden år 1889, hus som satt sin prägel i stadsmiljön.

Gästhamnar

Gästhamnen Galten

Sjökort: 113,3
Läge: 5930 N 1601 E
Gästhamnen i Mälarens innersta vik ”Galten” har 5 gästplatser, tillgång till färskvatten, eluttag, latrinsug och miljöstation. Serviceenhet med dusch, toalett och tvättmaskin finns i den gamla stationsbyggnaden som är en av de äldsta i Sverige, en viktig del av den idylliska miljön i småbåtshamnen.
Restaurang och café i hamnen, 5 minuter promenadväg till centrum.
Hamnvärd: Athos Kök & Bar
0221–150 70

Museum

Bil & Teknikhistoriska samlingarna

Bil & Teknikhistoriska samlingarna visar en unik samling bilar från en svunnen tid. Mercedes-Benz från 1929, Bugatti, Voisin och Panhard-Levasson från 1912 bara för att nämna några av rariteterna. Motorcyklar och automobiler i massor.
Öppet maj-september, grupper kan förbokas året om.
0221-206 00

Museer

I Köping finns flera muséer, alla inom promenadavstånd. Följer du Åpromenaden kan du lätt göra avstickare till våra muséer.

Nyströmska gården är Köpings sista bevarade ågård. Gården är från 1600-talet och fungerat som snickargård i flera generationer.

Köpings Museum har en bred verksamhet med samlingar, utställningar, museibutik och pedagogisk verksamhet. Här finns ett unikt apoteksmuseum Scheeles minne, med inredning och utrustning från förra sekelskiftet, för att hedra minnet av apotekaren och kemisten Carl Wilhelm Scheele.

Brandmuseet på gården vid Köpings museum visar stadens brandskyddshistoria, välbevarade redskap och berättelser om stadsbranden 1889 och gasexplosionen 1976.

I småbåtshamnen ligger den gamla stationsbyggnaden som invigdes i samband med att den smalspåriga järnvägen från Köping till Uttersberg invigdes 1866. Bakom stationsbyggnaden finns lokstallet och KUJ Järnvägsmuseum.

Som en oas i Karlbergskogen ligger Friluftsmuseet Gammelgården. Ett friluftsmuseum som visar hur bodde och levde på mitten av 1800-talet.

Kontakta Köpings Museum för öppettider, grupper och guidningar förbokas.
0221–253 51

Natur

A Naturreservat

I Köpings kommun finns fem naturreservat. I reservaten kan du njuta av en naturmiljö som man försöker bevara och skydda från påverkan av människan.

Hedströmmen

Hedströmmen - reservatet som ligger i Köpings och Skinnskattebergs kommun är mycket varierat med lugna åpartier, forssträckor, raviner, ädellövskog och granskog. Av de intressantare kärlväxterna hittar man bl a strutbräken, lundelm, bäckbräsma, trolldruva, olvon och tibast. Området har ett stort ornitologiskt värde med förekomst av flera hackspettar, kungsfiskare och en rik småfågelfauna. Vissa delar är upplåtna för sportfiske.

Lindreservatet

Lindreservatet - är beläget i en tämligen brant skogsbeklädd sydvästsluttning på en udde i Iresjön. I denna gran- och lövskog finns inslag av lind och hassel, vilket är rätt ovanligt i dessa trakter. Många lindbestånd ovanför mälarslätten betraktas som relikförekomster från en tid då klimatet var varmare och bland annat linden hade ett större utbredningsområde än i dag. Bland övriga växter hittar man tibast, nattviol och ormbär.

Lindöberget

Lindöberget - är ett drygt 25 meter högt granitberg som höjer sig markant över mälarslätten. En variation på tall, ek och hasselskog. Några aspdungar och ett mindre lindbestånd. På de grova ekarna har bland annat den sällsynta rödbruna knappnålslaven hittats. Skogen är rik på småfågel, men även lite större arter som kattuggla och nötkråka har observerats. Över vasspartierna utmot Mälaren ses ofta brun kärrhök.

Näs - naturreservat

Näs ligger mellan länsgränsen och Skedvisjöns sydvästra spets. Naturreservatet är mycket varierat med hällmarker, grottor, gammal granskog, stora aspar och alstrandskog.

Tängsat

Tängsta - reservatet består i huvudsak av barrskog som är mellan 100 - 140 år. De centrala delarna som domineras av hällmarkstallskog och mellanliggande småmyrar är äldre. Vindfällen, högstubbar och lågor förekommer lokalt rikligt och gör att området har urskogskaraktär.Bland lite sällsyntare arter som växer på lågor (det vill säga avbrutna liggande träd) kan nämnas ullticka, gränsticka och vedtrappmossa. På äldre aspar finns den sällsynta asphättemossan och aspfjädermossan. Chansen att träffa på tjäder är rätt stor.

Parker

Parker

Kyrkparken med Scheelestatyn, Bivur parken med statyn av Drottning Filippa, Strömparken med Johannastatyn och Nyckelbergsparken är parker du finner i centrala Köping.

Hösten 1858 började planteringen av det vi idag kallar Karlbergsskogen. En av Sveriges nordligaste bokplanteringar. Här finns även lärkträd och allehanda lövträd. En naturpark och ett strövområde i Köping. Här finns Gammelgårdens friluftsmuseum, Arpi sten och andra spännande ting att upptäcka.

Sevärdheter

Kyrkor

Det finns åtta kyrkor, Svenska Kyrkan, i Köpings kommun och de bär på mycket av kommunens historia. Flerhundraåriga byggnader ofta med utsmyckningar som är väl värda att se.

Köpings kyrkas unika altarskåp är kanske den största sevärdheten. Det praktfulla altarskåpet i Köpings Kyrka kommer från Nordtyskland och är tillverkat omkring år 1520. Munktorps kyrkas medeltida dopfunt är ett annat exempel på en konstskatt. Bro kyrka har murar av gråsten/kalk från 1200-talet och vackra stjärnvalv från 1400-talet. Himmeta kyrkas vackra snidade figurer i altarskåpet, Malma kyrkas magnifika takmålningar, Odensvi kyrkas glasmålning som visar biskop Egislaus från 1300-talet är andra exempel på sevärdheter i kyrkorna. Västra Skedvi kyrka byggdes 1806 hundra meter från den plats där den medeltida kyrkan stått. Kolsva brukskyrka är byggd 1939 och kyrkklockorna gjöts på Kohlswa Jernverk år 1954.

I Köping finns det även andra vackra kyrkor som tillhör andra församlingar än Svenska kyrkan. En av dem är metodistkyrkan, skapad av arkitekt Theodor Dahl som ritade många av de hus som byggdes i Köping efter den stora branden 1889. Arkitekt Dahl ville skapa en byggnad, ”som lockade till besök inomhus”

Övrigt

Shopping

Som i många mellanstora städer finns det en rad stora och små butiker. I centrum utefter Stora Gatan som är gågata och de kringliggande gatorna finns varierat utbud av detaljhandel, från stora varumärkeskjedjor till specialaffärer, hantverk och torghandel.

Vid infarten till Köping från E 18 ligger Entré Köping med butiker med trädgård, skinn och sängar som specialité och ett köpcentrum med dagligvaror, detaljhandel och gott om parkeringsplatser.

Shopping på landsbygden
Att söka det speciella, lite annorlunda kanske och förena det med en utflykt på landsbygden lockar många. Runt Köping finns så många fina byar att besöka. Här finns hantverkare i både smide och guld, kuriosa, konstateljéer och gårdsförsäljning av allehanda slag. Omgivningarna vackra, sevärdheter, fornminnen och natursköna platser för egen kaffekorg.
Information och vägbeskrivning lämnas av Turistbyrån.

Små tips
Bokbinderiet i Köping
Tängsta Hantverk i Odensvi
Guldhuset i Munktorp
Sommarbackens Ullbod, Köping
Gisslarbo keramik i Gisslarb

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Köping

Sökresultat

 Hittade 0 företag