Välkommen till Heby kommun!

Heby kommun ligger längst upp i norra Uppland och gränsar till ren vildmark med älg, rådjur, räv och björn och lodjur. Går man in i skogarna möts man av den djupa tystnaden som bara går att finna bland höga träd där marken täcks av mossa och lingonris. Har man tur kan man få syn på ett skyggt rådjur eller till och med en älg – Skogarnas konung.

Norra gränsen utgörs av Dalälven – en av Sveriges största älvar med fjärdar, holmar, öar och forsar. Det finns rikligt med fisk, något som bland annat märks på att den mäktiga fiskgjusen är en av de fåglar som finns i området.

Vill man inte fiska går det utmärkt att bada i älven. Vid Östa finns en fem kilometer lång sandstrand. Detta är Dalälvens egenartade riviera, kantad av stora furor, vilkas rotsystem friläggs av den eroderande sanden. Från stranden förlorar sig blicken ut över älvens fascinerande system av öar på den spegelblanka fjärden

Denna del av kommunen rymmer en del av Färnebofjärdens nationalpark – denna gränsar i norr till den biologiska norrlandsgränsen som Carl von Linné kallade limes norrlandicus. Inom detta område möter områden med lövskog och åkerbygd den nordsvenska vildmarken – och detta bara 150 km från Sveriges huvudstad.

Och här i de oändliga skogarna finns en av Sveriges fågelrariteter – den vitryggiga hackspetten som bara några få har sett.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

13 530

Yta

1 231,71 km²

Centralort

Heby

Län

Uppsala

Mer information

Tidningar

Upsala Nya Tidning
www.unt.se

Turistbyrå

Kommunkontoret
Tingsgatan 11, Heby
0224-360 00
information@heby.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0224

Staden

Om

Välkommen till Heby kommun!

Heby kommun ligger längst upp i norra Uppland och gränsar till ren vildmark med älg, rådjur, räv, björn och lodjur. Går man in i skogarna möts man av den djupa tystnaden som bara går att finna bland höga träd där marken täcks av mossa och lingonris. Har man tur kan man få syn på ett skyggt rådjur eller till och med en älg - Skogarnas konung.

Norra gränsen utgörs av Daläven - en av Sveriges största älvar med fjärdar, holmar, öar och forsar. Det finns rikligt med fisk, något som bland annat märks på att den mäktiga fiskgjusen är en av de fåglar som finns i området.

Vill man inte fiska går det utmärkt att bada i älven. Vid Östa finns en fem kilometer lång sandstrand. Detta är dalälvens egenartade riviera, kantad av stora furor, vilkas rotsystem friläggs av den eroderade sanden. Från stranden förlorar sig blicken utöver älvens fascinerande systen av öar på den spegelblanka fjärden.

Denna del av kommunen rymmer en del av Färnebofjärdens nationalpark - denna gränsar i norr till den biologiska norrlandsgränsen som Cark von Linné kallade limes norrlandicus. Inom detta område möter områden med lövskog och åkerbygd den nordsvenska vildmarken - och detta bara 150 km från Sveriges huvudstad.

Och här i de oändliga skogarna finns en av Sveriges fågelrariteter - den vitryggiga hackspetten som bara några få har sett.

Se & göra

Bad

Friluftsbad

Axsjöbadet, Morgongåva
Friluftsbad med pontonbryggor, omklädningshytter, TC, (kiosk). Badet drivs av Morgongåva SK i samverkan med Heby kommun.
Hundar ej tillåtna.
Vägbeskrivning: Riksväg 72 från Heby, 6 km österut till Morgongåva. Skylt inne i samhället vid OK-macken.

Ettingsandsbadet/Toften, Östervåla
Friluftsbad med pontonbryggor, omklädningshytter och TC. Badet drivs av ÖIF skidsektion i samverkan med Heby kommun.
Vägbeskrivning: Från Östervåla mot Månkarbo, skylt mot vänster Söderfors strax innan samhället tar slut. Därefter ca 10 km till bad, skyltat där.

Färnösandsbadet, Östaby
Friluftsbad med pontonbryggor, omklädningshytter, TC, fiskebrygga för handikappade.Sandstranden fortsätter norrut längs Östahalvöns västra sida i ca 5 km. Badet drivs av Heby kommun.
Vägbeskrivning: Riksväg 67 till Tärnsjö, avtag mot Östa och Färnebofjärdens nationalpark 2 km söder om samhället. Badet börjar ca 6 km in på vägen på vänster sida.

Laksjöbadet, Harbo
Friluftsbad med pontonbryggor, omklädningshytter, TC.Badet drivs av Harbo IF i samverkan med Heby kommun.
Vägbeskrivning: Väg 272 39 km från Uppsala mot Gysinge. Avtag till vänster mot Tärnsjö och Huddunge. Bad till höger efter ca 15 km.

Myranbadet, Huddunge
Friluftsbad med bryggor, omklädningshytter, TC.Badet drivs av Fensjöns fiskevårdsförening i samverkan med Heby Kommun.
Vägbeskrivning: Väg från Heby mot Huddunge. Efter 13 km skylt mot höger till Huddunge radby och badplats.

Tenabadet, Vittinge
Friluftsbad med pontonbryggor, omklädningshytter, WC och (kiosk).Badet drivs av Vittinge Byalag i samverkan med Heby kommun.
Vägbeskrivning: Riksväg 72, 13 km mot Uppsala från Heby. Skylt höger Skattmansöbacken. Ytterligare 1 km till skylt höger mot badplatsen.

Venenbadet, Enåker
Friluftsbad med pontonbryggor, omklädningshytter, TC.Badet drivs av Runhällens Byalag i samverkan med Heby kommun.
Vägbeskrivning: Riksväg 67 från Heby norrut, efter 8 km skylt Runhällen, Enåker. Bad till vänster efter ca 7 km.

Fiske

Fiskevatten

AXSJÖN
Axsjö fiskevårdsförening, Morgongåva
Fiskebestånd: Abborre, gädda, sutare, mört och braxen.

RAMSJÖN
Ramsjöns fiskevårdsförening, Morgongåva
Fiskebestånd: Abborre, gädda, braxen

HALLAREN
Svea Skog
Fiskebestånd: Abborre, gädda, gös

VANSJÖ-NORDSJÖN
Vansjö-Nordsjö Fiskevårdsförening
Fiskbestånd: Gädda, abborre

RÅKSJÖN
Råksjöns fiskevårdsförening
Fiskebestånd: Gädda, abborre

HARBOÅN
Harboåns fiskevårdsförening
Fiskebestånd: Abborre, gös, gädda och braxen

TÄMNAREN
Tämnarens fiskevårdsförening.
Fiskebestånd: Gädda, abborre, braxen, gös

DALÄLVEN, ÖSTAVIKEN OCH FÄRNEBOFJÄRDEN
Fiskebestånd: Gädda, gös, abborre

GYSINGEFORSARNAS FISKEOMRÅDE
Fiskebestånd: Harr, öring, gös, gädda, abborre, id, braxen m fl arter.

HEDESUNDA - SÖDERFORSFJÄRDARNA + Ålbo/Säljaområdet
Fiskebestånd: Gädda, gös, abborre, öring, ål, braxen

Museum

Heby Tegelbruksmuseum och Konsthall

Museet berättar om takteglets historia och utbredning med Heby som utgångspunkt. I konsthallen visas verk av Sonja Pettersson och Å-C Danell. En skulpturstig invigdes sommaren 2007. Även periodiska utställningar av andra konstnärer.
Brogatan 6, Heby
0224-300 31, 306 35

Möbelmuseet

Visar verkstad från 1800-talet med unika maskiner och verktyg, snickeriverkstad med komplett maskinutrustning från början av 1900-talet. Utställning med nytillverkade och äldre möbler.
Östervål
0292-108 88, 0292-104 52

Nybyggarland

Ett levande museum som siktar på att ”ge den nutida människan möjlighet att göra en resa i tiden till den epok då människorna levde i harmoni med djur och natur. En resa till gärdesgårdarnas och fotogenlampornas land”.
Råsbo
0292-440 10
www.nybyggarland.se

Olof Krans Museet

Ett museum i Tärnsjö som visar ca 40 tavlor av den, speciellt i USA berömde, Svensk-Amerikanske folklivsmålaren Olof Krans från Sälja, Tärnsjö och Bishop Hill, Illinois, USA.
Tärnsjö
0292-502 26

Natur

Färnebofjärdens Nationalpark - ett myller av liv vid Norrlandsgränsen

De återkommande översvämningarna som i årtusenden präglat Nedre Dalälven, har skapat en mycket särpräglad natur – en mosaik av speciella miljöer med ett mycket rikt växt- och djurliv.
Den biologiska gränsen mellan Norrland och övriga landet sammanfaller med Nedre Dalälven. Detta kalla ”Limes Norrlandicus” och visar sig genom en mångfacetterad blandning av olika naturtyper. Myrmark och barrskog med norrlandskaraktär möter lövskog med inslag av ek och lind. Detta gör att nationalparken har ett mycket artrikt djurliv. Särskilt välkänt är fågellivet som torde ha få motsvarigheter i landet. Över hundra arter häckar regelbundet. Bland skogsfåglarna kan nämnas att samtliga svenska hackspettsarter häckar i området, t ex gråspett och mindre hackspett samt flera ugglearter, bl a slaguggla, liksom tjäder och järpe. Havsörn, fiskgjuse, trana och storlom är några av de våtmarks- och vattenbundna fåglar som häckar i nationalparken Färnebofjärdens vatten blir tidigt isfria och fungerar också som rastplats för bl a sångsvanar, vilka kan förekomma i hundratal.

Att besöka Färnebofjärdens nationalpark
Du kan exempelvis vandra, paddla, fiska och skåda fågel i Färnebofjärdens nationalpark. Huvudentréer är Östa camping och området Gysinge-Sevedskvarn. Sevedskvarn nås från söder via riksväg 67. På Mattön vid Sevedskvarn, liksom vid Östa Camping, finns utomhusinformation om parken. På Mattön finns en skyltad naturstig. Andra utgångspunkter för besök är bl a Färnebofjärdens Camping, Skekarsbo, Östa, Ista och Tyttbo. Stora delar av nationalparken kan ses från ett utsiktstorn vid Skekarsboberget.

Nationalparken bildades 1998 och omfattar 10100 ha, varav 4100 ha vattenområde. Färnebofjärden är landets 26:e nationalpark. Staten äger marken genom Naturvårdsverket. Naturvårdsförvaltare är Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Parker

Gårdsjö älgpark

Mälardalens första älghägn. Guidad visning till älgarna med trakror och vagn där man kommer i närkontakt med skogens konung under ca en timma.

För den som är nyfiken finns ett loft med ett tomtemuseum. Möjlighet till dagkonferanser med guidad älgvisning. Mat via catering.

Vägbeskrivning: 6 km norr om Morgongåva längs vägen mot Molnebo
Gårdsjö 127, Heby
0224-630 15, 070-353 60 60
www.gardsjoalgpark.se

Sevärdheter

Aspnäs gårdskyrka

Kyrkan är från början av 1300-talet. I kyrkan finns rester av målningar från Vasatiden. Efter sista gudstjänsten 1796 har kapellet tjänstgjort som spannmålsmagasin och fårhus. Efter en omfattande restaurering kunde kapellet invigas igen år 1962. Här hålls ofta gudstjänster under sommaren. För visning kontakta pastorsexp. i Östervåla.
0292-100 06

Enåkers kyrka

Byggd på 1300-talet med torn från 1850-talet. Delar av medeltida vägg- målningar togs fram 1955. I kyrkan finns en dopfunt från 1200-talet och en Birgitta-staty i trä från 1400-talet. Tre kyrkfönster, målade av Julia Lüning pryder koret. För visning, kontakta pastorsexp.
0224-341 90

Fornminnen

Vittinge socken, ligger i den del av Uppland som först höjde sig ur havet. Här finns landskapets äldsta kända boplatser vid lilla Ramsjö. Boplatsen var befolkad redan under den yngre stenålderns äldsta skede.

Runstenar
Bland de forntida minnena i kommunen märks en hel del runstenar.
- Vid Axsjö by 1 km söder om Morgongåva finns en vacker runsten som är unik i sitt slag. Runstenen har ett radband som saknar runor.
- Vid Stora Runhällen längs med väg 67 står en vackert ornerad runsten från slutet av 1000-talet. Skriftbandet löper längs kanten runt ett fabeldjur med många slingor. Runtexten har följande lydelse: "Ärnlög lät huga stenen efter..., sin ... Livsten". Det är med all sannolikhet denna runsten, som givit namnet Runhällen till den intilliggande bebyggelsen.
- På en åkerholme öster om väg 272 vid Hässelby står en annan vacker runsten från 1000-talet. Stenen har kors och drakslingor. Den är ristad av den uppländske runmästaren Öpir.

Gravfält
Gravfält finns det exempel på strax söder om Heby, längs väg 254 vid Ål, vid Ramsjö runsten i Morgongåva, vid Hagudden nordväst om Nora kyrka (Tärnsjö) och efter väg 67 söder om Tärnsjö.

Huddunge radby
Sydost om Huddunge kyrka ligger Huddunge radby från 1840-talet. Byn har byggts upp efter en brand på 1834, då hela byn jämnades med marken. Huddunge by utgör en välbevarad radby med såtliga mangårdsbyggnader av liggande timmer, från tiden före det laga skiftet då de gamla byarna splittrades. Huddungeby tillsammans med Huddunge kyrkoruin och hembygdsgården utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården.

Harbo kyrka

Från 13-1400-talet. Kyrkan anses vara den äldsta kyrkobyggnaden i Fjärdhundra kontrakt. Ring för visning.
0292-300 05, 0224-301 33

Huddunge kyrka

Byggd 1799, är den tredje i socknen. Från den andra kyrkan, byggd under 1200-talet kommer ett triumfkrucifix som nyligen restaurerats liksom hela kyrkan. Originell är den gamla kyrkorgeln byggd av Per Gullbergsson i Lillkyrka, som står bakom den nya Frobeniusorgeln (1956). För visning, kontakta pastorsexp.
0224-341 90

Nora kyrka

Ursprungligen från 1300-talet. Här finns inventarier från 1200-talet, en Maria-bild och fragment av en dopfunt i sten. Detta visar att en kyrka bör ha funnits i socknen under 1200-talets senare del. Kyrkan har byggts till och renoverats ett flertal gånger. Tornet byggdes i sin nuvarande utformning i slutet av 1700-talet. Kyrkan renoverades senast 1994. För visning av kyrkan ring pastorsexp.
0292-500 09

Vittinge kyrka

Runstenar, varav en är uppställd invid klockstapeln, vittnar om att kristna människor bott i Vittinge redan under 1000-talet. Kyrkans äldsta delar kan dateras till 1100-1200-talen . Valvmålningar från 1400-talets slut (Albertus Pictors skoln.), restaurerade 1892-1894. Bland de sevärda inventarierna kan nämnas predikstolen från 1680. Orgeln byggdes 1832 av orgelbyggaren Gustaf Andersson och hans gesäll Jonas Wengström. Renoverad 1968. Dopfunt utförd av konstnären Arne Lundell, invigd 1974. Ring för visning av kyrkan.
0224-620 69

Västerlövsta kyrka

Nuvarande tornspiran byggdes 1904 sedan tornet, byggt på 1820-talet, förstörts vid en brand. Kyrkans äldsta föremål är en dopfunt i kalksten från 1200-talet. Ett altarskåp från 1520 och valvmålningar från samma tid smyckar kyrkorummet, vars äldsta delar är från 1400-talet. För visning kontaktas pastorsexp.
0224-341 90

Östervåla kyrka

Ursprungligen från 1300-talet. Ombyggdes och restaurerade i början av 1800-talet. Det ursprungliga taket höjdes och kyrkan fick det utseende den har idag. Tornet byggdes 1806. Den mest intressanta inventarien är kyrkoorgeln, en s k "Strandorgel" byggd av Per Zacharias Strand och invigd på 1820-talet. Från samma tid härstammar predikstolen, som var en gåva från Lindsbro Herrgård. Ring för visning.
0292-100 06

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Heby

Sökresultat

 Hittade 0 företag