Välkommen till Robertsfors kommun

Landsbygdskommun vid Bottenvikskusten i mellersta Västerbotten med cirka 7.000 innevånare. Här finns en levande landsbygd med ett högt utvecklat jord- och skogsbruk som sysselsätter betydligt fler än riksgenomsnittet. Centralorten Robertsfors är en gammal bruksort som idag har en högt utvecklad verkstadsindustri. Där finns flera världsledande industriföretag inom högtryckstekniken, verktygstillverkning, gjuteri mm samt en god service med butiker av olika slag, restauranger med mera.

Kommunen har en rik historia. Den första industriella verksamheten (en masugn) startades redan i mitten av 1700-talet och lade grunden till Robertsfors välbevarade bruksmiljö. Historien kan beses på Bruksmuseet.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

6 996

Yta

1 298 km²

Centralort

Robertsfors

Län

Västerbotten

Mer information

Internet

www.robertsfors.se

www.visitumea.se

Tidningar

Västerbottens-Kurire
www.vk.se

Västerbottens Folkbla
www.folkbladet.nu

Turistbyrå

Umeå Turistbyrå
Renmarkstorget 15, Umeå
090-16 16 16
www.visitumea.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0934

Staden

Om

Välkommen till Robertsfors kommun

Landsbygdskommun vid Bottenvikskusten i mellersta Västerbotten med cirka 7000 innevånare. Här finns en levande landsbygd med ett högt utvecklat jord- och skogsbruk som sysselsätter betydligt fler än riksgenomsnittet. Centralorten Robertsfors är en gammal bruksort som idag har en högt utvecklad verkstadsindustri. Där finns flera världsledande industriföretag inom högtryckstekniken, verktygstillverkning, gjuteri m.m. samt en god service med butiker av olika slag, restauranger med mera.

Kommunen har en rik historia. Den första industriella verksamheten (en masugn) startades redan i mitten av 1700-talet och lade grunden till Robertsfors välbevarade bruksmiljö. Historien kan beses på Bruksmuseet.

Ratan, en liten idyllisk by vid kusten, med en lugn och fin gästhamn, rymmer mycken spännande historia. Ratan är klassad som "riksintresse" av tre olika anledningar.
1. Under 1600- och 1700-talen kallades Ratan för "Norrlands hamn". Ratan var då tull- och stapelhamn och obligatorisk hamn för alla fartyg som hade gods till hamnar norr om Ratan både på svenska och finska sidan av Bottenviken. Ett stort antal byggnader i Ratan minner om sjöfartsepoken.
2. Landhöjningen efter inlandsisen har sedan mitten av 1700-talet mätts i Ratan, och gör så även i dag. Vattenståndsmärken och två s.k. "mareografer" påminner om landhöjningen.
3. Det tredje "riksintresset" avser Sveriges senaste (och hoppas vi, sista) krigsslag på svensk mark. Slaget i Ratan den 20 augusti 1809 avslutade kriget mot ryssarna, och ledde till att vi förlorade Finland till Ryssland. Såväl sjöfartsepoken som landhöjningen och krigsslaget visas och berättas i "Kulturum Ratan" i den f.d. Tullgården som också innehåller restaurang/café.

Med anledning av att det år 2009 är 200 år sedan slaget i Ratan, och vi alltså har haft fred i Sverige i 200 år, kommer det då att bli många jubileumsaktiviteter i Ratan och i hela Robertsfors kommun.

Gumboda hed är en annan historisk plats. Där övades indelta soldater från hela Västerbottens län under primitiva former ända från 30-åriga krigets slut, 1649 fram till 1897. Husgrunder och skyltar berättar platsens historia. Idag används Gumboda hed som festplats, bl.a. ordnas en årlig countryfestival första helgen i juli månad, (vecka 27). Gumboda hed ligger på cykelavstånd, 5 km från Gumboda gästhamn.

Kommunen har flera duktiga konsthantverkare, bl.a. keramiker, trä- och textilkonstnärer. Robertsfors har ett aktivt musiksällskap som under en snart 40-årig period gjort ett stort antal musicalföreställningar av mycket hög klass med mest amatörskådespelare.

Ett mycket bra sportfiske finns dels i havet (harr, sik och gädda) samt i den forsande Rickleån, som håller på att utvecklas till en av landets allra bästa lax- och öringälvar.

Europaväg 4 löper som en pulsåder genom kommunen i nord-sydlig riktning nära den långa kuststräckan.

Bengt Gunnarsson
Turistintendent

Topplistan

Fyra måsten när man är här

Ett besök på Ostens Lager i Ånäset. Ostens Lager med mer än 100.000 västerbottensostar är en mäktig upplevelse och ett av Ostrikets besöksmål.
0934-142 96
www.ostriket.com
www.ostenslager.com

Ratans hamn, idyllisk småbåtshamn med en spännande historia och ett intressant "kulturum" i f d Tullgården som också har en restaurang med mycket god mat.

Robertsfors centralort med idylliska gamla bruksområdet med museum och lokstall, samt 18-håls golfbana och konsthantverkare med mera.

Överklinten med kvarnhotellet, gammal ombyggd kvarn till modernt hotell och restaurang med utsökt mat och fiskemöjligheter direkt utanför hotellfönstret. Möjlighet att åka med landets förmodligen enda hästdrivna flotte på Hemsjön intill. Fint utsiktsberg nära till efter enkel vandring.

Se & göra

Bad

Havsbad

Storsand
En mindre sandstrand 1 km norr om Ratans hamn. Här finns grillplatser, sittgrupper, omklädningshytter och toaletter. Badplatsen ligger i anslutning till Storsands campingplats.

Killingsands havsbad
Stor och härlig sandstrand som är långgrund. Gungställning och volleybollplan finns liksom torrtoaletter. Dricksvatten pumpas ur brunn. Här finns även en liten avskild vik för naturister. Möjligt att ställa upp ett antal husvagnar gratis.

Det finns även havsbad i Lillkricksand.

Insjöbad

Djäknebodasjön
Djäkneboda ligger ungefär 5 km. söder om Bygdeå efter E4:an. Vid sjön finner man: Badbrygga, omklädningsrum, lekplats och grillplats. Camping i begränsad omfattning är tillåten. Även toalett och dusch finns.

Trehörningsträsket
Trehörningen, Kålaboda ligger nordväst om Ånäset på vägen mot Burträsk. Badplatsen är utrustad med: Badbrygga, omklädningsrum, grillplats, bastu och toalett.

Bjännsjön
En "pärla" mellan Västra Sjulsmark och Åkullsjön. Lång långgrund sandstrand mot sydväst. Här blir vattnet tidigt varmt. Grillplats, toaletter, omklädningshytter och volleybollplan. Det finns även några platser för tält eller husvagn. Gratis!

Hemsjön
Ligger i Överklinten. Nedfart från gårdsplan innanför Överklintens kyrka. En liten badplats med sand, gräs och bryggor. Här finns också lekutrustning, toaletter och omklädningshytter. Lite svårt att köra bil hela vägen till sjön.

Labbträsket
Ligger i Grimsmark, norr om Ånäset. Ett litet bad med flytbryggor, omklädningshytter, grillplats och lekutrustning.

Hamptjärn
Åk några kilometer från Ånäset så kommer ni till Hamptjärn i Flarken. En familjebadplats med vedeldad bastu och grillplats.

Luftabadet

Badet finns vid Lufta camping och har två 80 meter långa vattenrutschbanor, 20-meters bassäng, barnpool och beachvolleyplan.
Ånäset
0934-204 88, 070-371 01 13
lufta@ebox.tninet.se
www.camping.se/plats/AC15

Robertsfors badhus

Välkommen till badhuset i Robertsfors. Här finns även bastu, solarium, hälsokabin och café.
Parkgatan, Robertsfors
0934-141 55
www.robertsfors.se/default.asp?id=1947

Fiske

Fiska ädelfisk

I Jomarkstjärn, Hakatjärn, Abborrtjärn samt Långsjön kan man fiska inplanterad ädelfisk.

Rickleån

Rickleån är en av Västerbottens bästa lax- och havsöringvatten och är ett givet besöksmål för den fiskeintresserade. Vattendraget startar i Stora Bygdeträsket (Skellefteå kommun) men har huvuddelen av sitt flöde inom Robertsfors kommun där den rinner genom jordbruksbygd och skogsmark.

Rickleån är känd för att ha en hög fiskproduktion, vilket kan förklaras av den omgivande, näringsrika jordbruksbygden. I åns lugnare delar finns storvuxna gäddor och i de strömmande delarna finns lax, öring och harr. Under 2002 byggdes fiskvägar vid tre kraftverksdammar i Robertsfors och nu når lax och havsöring ända upp till Åselestupet (ca 2 km nedströms Bygdeträsk).

I Rickleå älvdals omgivning finns även sjöar med fina bestånd av abborre och gädda och vid kusten kan man med fördel fiska gädda, havsöring och grov harr.

Gästhamnar

Gumbodahamn

Gammal godshamn. Kafé i hamnen på söndagar under juli. Cyklar utlånas. Affärscentrum i Ånäset 8 km. Robertsfors 15 km. Krigskasern, stenlabyrinter på Stora Vändskär.
Gumbodahamn, Robertsfors
0934-281 43, 100 52
ltl@robertsfors.se
gbk.robnet.org/index.php?option=com_content&task=section&id=

Ratans gästhamn

Naturlig djuphamn innanför Rataskär. Flera kulturbyggnader bl.a. Tullgården med ett Kulturrum om Ratans historia, - sjöfarten, landhöjningen och 1809 års krigshändelser.
Ratan, Robertsfors
0934-310 22, 0934-311 01
hamnen@ratan.se
www.ratan.se

Sikeåhamn

Klubbhamn vid tidigare lastkaj. Hjälp med reparationer. Cyklar kan disponeras. Båttillbehör 300 m. Buss vid E4:an till Robertsfors 8 km.
Sikeåhamn, Robertsfors
0934-107 31

Museum

Dalkarlså lanthandelsmuseum

Herrgård med lanthandelsmuseum. Här fanns under 1800-talet ett av länets största handelshus med järnhantering, jord- och skogsbruk, skeppsbyggeri, rederi, kvarnar mm. Denna tid illustreras i lanthandelsmuseet, som även kallas för Häggströmska Handelsboden. Dalkarlså herrgård erbjuder logi i vandrarhem.
0934-304 95
dalkarlsa@crossnet.se
www.dalkarlsa.nu

Kålaboda lantbruksmuseum

Här visas gångna generationers förhållanden och levnadssätt i lantbrukssamhället. Vid söndagarnas öppethållande finns kaffeservering och olika arrangemang. Övrig tid öppet enligt överenskommelse.
Kålaboda, Ånäset
0934-500 76
kolaboda98@hotmail.com
www.kalaboda.se

Robertsfors bruksmuseum

Robertsfors har en intressant brukshistoria som börjar med uppförandet av den första masugnen år 1759. Industrin har sedan dess genomgått många förändringar. På bruksmuseet ges en god bild av utvecklingen under den här tiden. Vidare finns en välbevarad bruksmiljö kvar med flera hus från senare delen av 1700-talet. I dag har Robertsfors en framstående högteknologisk industri med bl.a. tillverkning av högtryckskeramer och verktyg.
Robertsfors
0934-100 45

Natur

Klubben naturreservat

Klubben är en långsträckt udde ut i havet med hällmarker, klapperstränder men också enstaka sandstränder. Områdets stränder är orörda, liksom dess skog. Någon avverkning har inte skett de senaste 50 åren, vilket ger skogen en genuin karaktär av naturskog. Naturreservatet omfattar även Rickleåns nedre lopp där Nettingforsen bildas. Det är ovanligt att forsar ligger nära en älvs mynning. Denna del av Rickleån är dessutom inte flottrensad, vilket är ovanligt.
(Källa: Länsstyrelsen Västerbottens län)
Klubben, Robertsfors

Rataskär naturreservat

Ön Rataskär, som ligger strax intill byn Ratan, har flera fornlämningar och kulturlämningar, t.ex. labyrinter, kompassrosor, tomtningar och gistvallar. Tomtningarna är grunder efter övernattningskojor från 1600-talet som har använts av fiskare och säljägare. Den äldsta av de två labyrinterna är daterad till slutet av 1500-talet. Strandområdet på ön, vars högsta del ligger 21 m.ö.h., består av hällar och klappersten. I övrigt utgörs Rataskär av bergbunden mark och dess trädvegetation består av gran, tall och en. Ön kan endast nås med båt som kan hyras i Ratan.
(Källa: Länsstyrelsen Västerbottens län)
Robertsfors
0934-140 20
www.ratan.se

Åströmforsen naturreservat

Rickleån är en fem mil lång skogsälv som i ett slingrande lopp innehåller omväxlande forsar och lungflytande sträckor. Åströmforsen, strax söder om Robertsfors, är den intressantaste och värdefullaste delen av Rickleån. Den nedre delen av ån mellan Robertsfors och havet är unik eftersom den inte är flottningspåverkad. Rickleån har därför kvar sin naturliga botten- och stenstruktur, vilket är unikt för ett vattendrag av denna storlek. Många områden har dessutom en relativt opåverkad strand- och vattenvegetation. På en holme i Åströmforsen växer det gul svärdslilja, som är mycket sällsynt i övre Norrland.
(Källa: Länsstyrelsen Västerbottens län)
Robertsfors

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Robertsfors

Sökresultat

 Hittade 0 företag