Välkommen till Sollefteå

Mitt i Sverige och i hjärtat av Ådalen finns Sollefteå. De natursköna dalgångarna har fascinerat våra besökare genom tidernas gång. De äldsta tecknen från våra förfäder hittar vi vid Nämforsen. De många hällristningarna visar att detta var en betydelsefull plats, en träffpunkt för olika besökare, 4000 år tillbaka i tiden.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

20 849

Yta

5 433 km²

Centralort

Sollefteå

Län

Västernorrland

Mer information

Internet

www.solleftea.se

http://turism.solleftea.se

Tidningar

Tidningen Ångermanland
www.tidningen.to

Nord-Sverige
www.nordsverige.se

Turistbyrå

Sollefteå Turistbyrå
Storgatan 49, Sollefteå
turism.solleftea.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0620

Staden

Om

Välkommen till Sollefteå

Mitt i Sverige och i hjärtat av Ådalen finns Sollefteå. De natursköna dalgångarna har fascinerat våra besökare genom tidernas gång. De äldsta tecknen från våra förfäder hittar vi vid Nämforsen. De många hällristningarna visar att detta var en betydelsefull plats, en träffpunkt för olika besökare, 4000 år tillbaka i tiden.

Staden

Sollefteå kommun ligger i Ångermanland och tillhör Västernorrlands län. Här finns gott om plats för både företag och människor.

I Sollefteå kommun bor drygt 21 000 människor. Av dessa bor knappt hälften i tätorten Sollefteå. Därutöver finns flera tätorter där Långsele, Näsåker, Ramsele och Junsele tillhör de största. Kommunens yta är på nästan 5 500 km² och det finns därför gott om plats för alla.

Historia

Sollefteås historia

Första gången Sollefteå omnämns i skrift är på 1270-talet. Ortnamnet härleds från ett namn De Solatum, innehållande Sol och ett ord at "egendom". Betydelsen har antagits vara "de solbelysta ägorna" eller den "solbelysta trakten". Den nyare historien börjar 1602 med att kungen lät anlägga en marknadsplats i Sollefteå, vid Ångermanälvens nedersta fors, dit älven var segelbar från kusten.

Under 1600- och 1700-talen fick trakten betydelse för stormakten Sveriges vapentillverkning, då järnbruk anlades bl.a. i Graninge. Men från sågverksrörelsens genombrott vid mitten av 1800-talet blev det lönsammare med sågade och förädlade trävaror. Skogs- och flottningsarbete blev den viktigaste näringen, Ångermanälven Sveriges största flottled och Sollefteå ett av landets viktigaste skogscentra. Järnvägsbyggandet under slutet av 1800-talet och kraftverksbyggandet i mitten av 1900-talet påverkade Sollefteåbygdens utveckling positivt.

Till detta kom de militära förbandens förläggning hit, T3 år 1898 och I21 år 1911. Den militära verksamheten har under drygt 100 år dragit tusentals värnpliktiga ynglingar till Sollefteå. Men 2000 avslutades denna epok med nedläggning av Sollefteå garnision.

Sollefteå blev stad 1917. Sollefteå kommun bildades genom att Sollefteå stad och flera landskommunerna slogs samman 1970 och 1974. Den nya kommunen behöll stadsvapnet med orren. Den symboliserar det rikliga utbudet av skogsfågel, för vilket Sollefteå marknad var känd i hela Norden.

Se & göra

Bad

Friluftsbad

Ta ett svalkande dopp vid en av våra fina badplatser:
Björksjön/Björkå
Forsmobadet/Ed
Gårelehöjden/Junsele
Hövenbadet/Resele
Valvikenbadet/Helgum
Per-Hans bäcken/ Näsåker
Selsjöbadet/Selsjön
Strandbadet/Långsele
Simsjön/Lökom
Undromsbadet/Undrom
Viksmobadet/Graninge

Näsåkers Badhus

Här har Du tillgång till vår simbassäng 17x8 meter och en liten plaskbassäng för barnen samt lekbadet Paradise med rutschbana, gunghäst mm.
0622-104 41

Sollefteå Badhus

Lek och plaskbassäng för de minsta, undervisningsbassäng, 25m bassäng, solarium & Hydrojet massagesäng. Arla gym & Café med dopp i samma byggnad.
0620-68 25 45

Tempererat bad i Sollefteå

Lek- och plaskbassäng, 16 meters mellanbassäng samt 50x21 meters bassäng. Vattenrutschbana, bastu, kiosk. Tennisbanor, minigolf, campingplats i anslutning till badet.
0620-68 25 43

Familjeaktiviteter

Tomteverkstaden

Här kan du träffa tomten året om! "De glömda barnens tomte" som delat ut julklappar på barnhem och institutioner i 50 år. Här finns också ett litet museum med leksaker från 1800-talet. Tomten tar gärna emot besök i sin verkstad men ring gärna innan du kommer.

Vägbeskrivning:
Från Sollefteå, kör väg 90 mot Näsåker/Junsele. Kör förbi Nipanområdet och i slutet av bostadsområdet svänger Ni vänster vid skylt mot Tomteverkstad. Följ Murarvägen och i slutet av denna ligger verkstaden.
Murarvägen 11, Sollefteå
070-367 12 16
www.sollefteatomten.nu

Fiske

Fiske

Våra fiskevatten erbjuder det mesta för fiskeentusiasten. Fiska röding eller öring i någon utav de tjärnar och sjöar som ligger på bekvämt avstånd ifrån Gålsjö Bruk, eller varför inte pröva rökt aborre som är en delikatess på hårdmackan.
Vår lokala fiskevårdsförening säljer fiskekort, och om Du vill så kan dom också guida dig till dom bästa fiskevattnen. För det betalar Du en slant extra, men det blir väl använda pengar, garanterat!

Vill Du övernatta i tält kan Du hyra tältutrustningen av oss. Då ingår tält, liggunderlag, spritkök, tändstickor, kniv och yxa.
www.3sjoar.se

Museum

Brandmuseet i Näsåker

Efter 9 års arbete med att bygga upp logen (en gåva från Resele) var museet klart att inviga 1 juli 2000.

Vägbeskrivning:
Från Väg 90, följ skyltning mot Näsåkers camping.
Näsåkers camping, Näsåker
0622-101 76
info@brandmuseet.com
www.brandmuseet.com

Klockmuseum

Här finns en förnämlig samling av närmare 400 stycken vägg- och bordsur från fyra sekler. Ladugårdscafé med hembakat. Sommaröppet, övriga året efter överenskommelse.

Vägbeskrivning:
Från Sollefteå, kör väg 90 mot Kramfors 6-7 km och ta av till vänster vid skylten mot Prästmon. Kör sedan 17 km efter älven till Skadom. Åk in mot byn vid skylten Skadom och följ vägen till den runda vita skylten. Du som kommer från söder, passera Bollstabruk, ta av åt höger väg 333 och kör igenom Nyland. Följ skyltar mot Kramfors flygplats och Prästmon, Efter Prästmon är det ca 8 km kvar till Skadom. Åk in mot byn vid skylten Skadom och följ vägen till den runda vita skylten.
Klockhuset i Skadom
0612-602 45

Nässjö Kvarn & Kraftverksmuseum

I kvarnen vid Nässjöån kan du köpa nymalet kornmjöl sommartid. Här finns också ett sevärt kraftverksmuseum.

Vägbeskrivning:
Från Sollefteå, kör genom Ramsele centrum och fortsätt ca. 1 km. där tar Ni av vid skylt mot Strömsund. Kör ca 2,5 km och sväng till höger vid skylt mot kvarnen.
Tussilagovägen 2, Ramsele
0623-105 10, 101 67

Rickards Traktor- och Maskinmuseum

Här finns ett 130-tal maskiner, varav ett 70-tal jordbrukstraktorer, resten entreprenadmaskiner. En BM 10 Alfa halvbandare från 1950, förmodligen det enda bevarade exemplaret. Här finns här även ett ånglok från 1910.

Vägbeskrivning:
Helgumsjöns södra sida.
Pl 3750, Helgum
0620-402 20, 070-259 05 37, 070-318 16 29
richard.ohman@hotmail.com

Sollefteå Museum

Muséet verkar för ett bevarande och utvecklande av vårt kulturarv. Genom utställningar, programverksamhet och Bilddatabasen är museet en mötesplats, som berättar om livet i kommunen förr och nu. En liten butik finns.
Storgatan 59, Sollefteå
0620-68 29 80
museet@solleftea.se
www.sollefteamuseum.com

Natur

Myre Nipängar

Myre Nipängar ingår i Natura 2000, ett europeiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Dessa naturliga ängs- och hagmarker är idag en naturtyp som snabbt håller på att försvinna. Här finns en rik flora av många hotade arter t.ex. revfibbla, låsbräken, slåtterfibbla, kattfot, vårbrodd, norrlandsviol och vårflingeört. Särskilt intressanta växtligheter finns under vår och försommar i nipornas torra partier. De forna slåtterängarna hålls idag öppna med betesdjur.
0622-400 55
www.resele.se

Räbbstugeforsen

Genom byggnationen av Ramsele kraftverk 1953-58 torrlades ca 7 km av Faxälven. Räbbstugeforsen blev ett "dött fall" och hundratals så kallade jättegrytor frilades från vattnets virvlar.

Parker

Junsele Djurpark

Djur från stora delar av världen, bl a vita tigrar och de vita lejonhonorna, Nala och Lubaya kommer tillbaka i sommar samt lejonhanen Abasi. Nöjesfält med åkattraktioner. Lanthandelsmuseet n'Danielsboa finns på området.

Vägbeskrivning:
Från Sollefteå kör väg 90 mot Junsele ca 80 km. Kör över bron mot centrum sväng mot Backe. Kör ca 1 km och sväng höger.
Skolvägen 3, Junsele
0621-102 95
djurpark@aventyrsberget.se
www.aventyrsberget.se/djurpark

Sevärdheter

Björkå-Holm

Rika fornlämningar från järnåldern antyder områdets långa hävd som agral huvudbygd. Kring Holm finns ett öppet odlingslandskap med en stormannagård som har anor från 1500-talet och med en huvudbyggnad från 1700-talet. Björkåfältet är Ångermanlands största höggravfält och Holm är landskapets mest monumentala höggravfält. I området finns en stig som förbinder gravfälten med varandra. I Holm ligger även Norrlands enda säterigård.

Vägbeskrivning:
Beläget i Björkåbruk, 20 km öster om Sollefteå längs väg 335 mot Örnsköldsvik.
Holms Lantbruk, Undrom
0620-321 00
holmslantbruk@swipnet.se
www.holmgang.nu

Finnfors

På Finnfors, nybygge från mitten 1800-talet, har tiden stått stilla sedan den sista fast boende lämnade torpet i mitten av 60-talet. I det stora boningshuset finns möjligheter till en riktig nostalgitripp. Allt står framme som det en gång lämnades.

Torpet är ett nybygge från 1856 som ligger långt från annan bebyggelse. Här finns lugnet och tystnaden. I bryggstugan kan man dricka sitt medhavda kaffe och känna de tider som flytt. Glöm inte dra upp klockan när ni går.

Graninge Bruk

Brukets historia sägs ha börjat redan 1580-talet då Anders Finne kom till Graningesjön. 1673 fick Norrland specialprivilegier av regeringen för att locka företag till området. Då guvernören över Norrland kom till Graninge för att mäkla fred mellan oense svedjefinnar såg han att det fanns möjligheter för ett järnbruk. Bruket, med masugn och hammarsmedja, stod färdigt 1677 men övergick sedan till träindustri. Stångjärnshammare och vattenhjul finns kvar liksom herrgårdens båda flygelbyggnader.
PL 5157, Graninge
0620-602 49
graninge@graningegarden.se

Hällristningar vid Nämforsen

En av Nordeuropas största och mest utpräglade hällristningsplatser med de cirka 2 300 hällbilder som ristats i stenen alldeles invid den frisläppta forsen. De flesta bilderna är koncentrerade till klippöarna Laxön, Brådön och Notön i den gamla forsfåran. En fornlämning av internationell klass. Ristandet anses ha pågått under perioden 4 000 f Kr till ca 1 500 f Kr. Många nya ristningar och fynd har upptäckts. Information, utställningar och guidningar. Övrigt öppethållande enligt överenskommelse.

Vägbeskrivning:
Följ skyltar mot Hällbildscentrum.
Nytt Hällbildcentrum, Nipvägen 7, Näsåker
0622-106 30
info@namforsen.com
www.namforsen.com

Pelle Mohlins stuga

Den berömde författaren och konstnären Pelle Molin bodde i stugan i Näsåker under sitt arbete med "Ådalens poesi". Pelle Molin utbildade sig till målare, men blev istället känd som författare. Pelle Molin var trots allt landskapets förste infödde målare, och i stugan uppe på Prästnipan bodde han för 100 år sedan. I samband med hundraårsminnet av Pelle Molin död har stugan upprustats och skalden presenteras nu även som den konstnär han var.

Vägbeskrivning:
Från Sollefteå, kör väg 90 mot Junsele. (40 km) Näsåker ligger mellan Sollefteå och Junsele. Kör in i Näsåker och följ skyltar mot campingen. Pelle Molins Stuga ligger på vänster sida strax innan campingen.
0622-102 77

Ramsele G:a kyrka

Kyrkan är en s.k. skalmurskyrka från 1200-talet. Från medeltiden kommer träporten och ljuskronan i järn samt de förnäma väggmålningarna.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Sollefteå

Sökresultat

 Hittade 0 företag