Välkommen till Burlöv!

Burlövs kommun består av de två orterna Arlöv och Åkarp. Kommunen är belägen utanför Malmö. Dess läge utgör grunden för dess goda kommunikationsmöjligheter. Det utbud som inte kommunen kan tillgodose finns nära tillhand antingen i Malmö eller Lund.

Ett av Skånes största köpcentra ligger i Arlöv, Burlöv Center. För mer info se www.burlovcenter.com. Det tätast befolkade området i Burlöv är Arlöv, med industrier och det största shoppingcentrat i regionen – Burlöv Center. Den viktigaste industrin är Arlövs sockerbruk. Här raffineras sockerprodukter som distribueras till hela landet.

Burlövs andra tätort Åkarp domineras av villabebyggelse av varierande storlek allt från gamla patriciervillor till modern bebyggelse. Sveriges äldsta folkhögskola finns också här, där man en gång i tiden studerade lantbruk och mejerihantering. Det stora antalet handelsträdgårdar och lantbruken i området påminner om hur mycket den bördiga jorden har betytt för Burlövs utveckling.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

15 700

Yta

18,90 km²

Centralort

Arlöv

Län

Skåne

Mer information

Internet

www.burlov.se

www.burlovguiden.nu

Tidningar

Sydsvenskan
www.sydsvenskan.se

Skånska Dagbladet
www.skd.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

040

Staden

Om

Välkommen till Burlöv

Burlövs kommun består av de två orterna Arlöv och Åkarp. Kommunen är belägen utanför Malmö. Dess läge utgör grunden för dess goda kommunikationsmöjligheter. Det utbud som inte kommunen kan tillgodose finns nära tillhand antingen i Malmö eller Lund. Ett av Skånes största köpcentra ligger i Arlöv, Burlöv Center. För mer info se hemsidan.
www.burlovcenter.com

Staden

Burlöv

Det tätast befolkade området i Burlöv är Arlöv, med industrier och det största shoppingcentrat i regionen – Burlöv Center. Den viktigaste industrin är Arlövs sockerbruk. Här raffineras sockerprodukter som distribueras till hela landet.

Burlövs andra tätort Åkarp domineras av villabebyggelse av varierande storlek allt från gamla patriciervillor till modern bebyggelse. Sveriges äldsta folkhögskola finns också här, där man en gång i tiden studerade lantbruk och mejerihantering. Det stora antalet handelsträdgårdar och lantbruken i området påminner om hur mycket den bördiga jorden har betytt för Burlövs utveckling.

Se & göra

Bad

Burlövsbadet

På badet finns:
- en 50 m bassäng där vattnet är 140-200 cm djupt, temperatur: 27 grader.
- en 25 m bassäng 90 cm djup, temperatur: 30,5 grader.
- en plaskbassäng med äventyr för de minsta, temperatur: 30,5 grader.
Badhusvägen 5, Arlöv
040-43 91 84
burlovsbadet@burlov.se

Museum

Industrimuseet

Ett nytt hantverks- och industrimuseum är under uppbyggnad i källaren till det nya biblioteket i Arlöv. En stor del av museet kommer att bestå av resterna av det repslagerimuseum som brann på Herman Gotthardtsområdet (nuvarande Strandängen) 2003. Här kommer också historierna om Waggonfabriken, Skriv&Rit och Perfekta Tryck att berättas.
Museet kommer att öppnas under 2008.
Lommavägen 2, Arlöv
040-43 93 28

Natur

Tågarps hed

Arlövs korta kuststräcka, Tågarps hed, är ett Natura 2000-område. Det håller på att bli ett naturreservat tillsammans med angränsande strandängar i Lomma kommun.
Strandängarna har en intressant natur- och kulturhistoria då de betats sedan bronsåldern. Betet tillsammans med de regelbundna översvämningarna av salt havsvatten har gjort att det över århundradena har utvecklats en speciell saltängsvegetation med särskilda och en del ovanliga växter och insekter.

Många fåglar uppehåller sig på strandängarna och i det grunda vatten där de finner rikligt med föda i form av bland annat musslor och maskar. På Tågarps hed finner vi häckande par av Burlövs kommunfågel skärfläckan som man känner igen på den långa böjda svarta näbben.

Parker

Boklunden

Den nyanlagda parken Boklunden ligger mellan Sockerbruket och biblioteket i Arlöv.

Granbacken

Granbacken med tre gravhögar ligger mellan Arlövs teater och Granbackens koloniområde och utgör ett strövområde med mycket varierande karaktär. Här finns bokskog och öppna fält för lek och spel.

Kronetorpsparken

Kronetorpsparken ligger i anslutning till Kronetorps gård och liknar mer en skog än en park.

Svenshögsparken

Svenshögsparken ligger insprängd mellan höghusen på Raps- och Kornvägen i Arlöv. Motionsstigar löper kors och tvärs genom parken.

Åkarpsdammen

Åkarpsdammen med tillhörande lilla park är en oas mitt i den äldsta delen av samhället.

Sevärdheter

Kronetorps mölla

Kronetorps mölla är en holländarekvarn från 1841. Den körs och visas av Burlövs mölleförening. Hopbyggd med kvarnen är den gamla möllarebostaden från 1841. Båda är byggnadsminnesförklarade.
Alldeles intill kvarnen ligger Nya Villan med utställningar, sommarcafé och festlokal.

Övrigt

Arlövs teater

Arlövs teater är hemmascen för Arlövsrevyn, som under januari – mars spelar revy där varje helg. Under tre torsdagskvällar i juli bjuds publiken på gratis sommarunderhållning från utescenen.
www.arlovsrevyn.com

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Burlöv

Sökresultat

 Hittade 0 företag