Välkommen till Habo!

Välkommen till Habo kommun. Här finns allt från ett livaktigt centrum, närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö. Dessutom är det nära till Jönköping om man vill uppleva storstadspuls.

Habos historia

Under medeltiden och långt in på 1500-talet benämndes Habo socken för ‘Hagaboda’. Genom tiderna har avsevärda förändringar ägt rum, som i hög grad inverkat på såväl socknens storlek som på dess geografiska profil.

1860 bildades kommuner i Sverige av en eller flera församlingar. Habo kommun (=församling) hade då ca 2.800 invånare.

1950 hade kommunen ca 4.400 invånare. Vid kommunreformen 1952 lades socknarna/församlingarna Gustav Adolf och Habo samman till storkommunen Habo, +800 invånare,

1974 tillkom Brandstorps församling innebärande att invånarantalet ökade med 700 personer till totalt 6.400 innevånare. Sedan dess har kommunen kännetecknats av en mycket positiv utveckling.

Inför bildandet av Västra Götalands län 1998 överfördes Habo kommun från Skaraborgs län till Jönköpings län efter folkomröstning. Dock ligger Habo kommun i landskapet Västergötland och inte i Småland!

Idag har invånarantalet stigit till drygt 10.000

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

10 122

Yta

463,91 km²

Centralort

Habo

Län

Jönköping

Mer information

Internet

www.habokommun.se

Tidningar

Jönköpings-Posten
www.jonkopingsposten.se

Dagen
www.dagen.se

Västgöta-Bladet
www.vastgotabladet.se

Turistbyrå

HaboTuristinformation
Blå Torget, Jönköpingsv. 2, Habo
036-480 00
turistinfo@habokommun.se
www.habokommun.se/sv/Fritid--kultur/Turistinformation/

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

036

Staden

Om

Välkommen till Habo!

Välkommen till Habo kommun här finns allt från ett livaktigt centrum, närhet till skog, natur och härliga bad i Sveriges näst största sjö. Dessutom är det nära till Jönköping om man vill uppleva storstadspuls.

Historia

Habos historia

Under medeltiden och långt in på 1500-talet benämndes Habo socken för 'Hagaboda'. Genom tiderna har avsevärda förändringar ägt rum, som i hög grad inverkat på såväl socknens storlek som på dess geografiska profil.

1860 bildades kommuner i Sverige av en eller flera församlingar. Habo kommun (=församling) hade då ca 2.800 invånare.

1950 hade kommunen ca 4.400 invånare. Vid kommunreformen 1952 lades socknarna/församlingarna Gustav Adolf och Habo samman till storkommunen Habo, +800 invånare, 1974 tillkom Brandstorps församling innebärande att invånarantalet ökade med 700 personer till totalt 6.400 innevånare. Sedan dess har kommunen kännetecknats av en mycket positiv utveckling.

Inför bildandet av Västra Götalands län 1998 överfördes Habo kommun från Skaraborgs län till Jönköpings län efter folkomröstning. Dock ligger Habo kommun i landskapet Västergötland och inte i Småland!

Idag har invånarantalet stigit till drygt 10.000.

Se & göra

Bad

Badplatser

I Habo kan man bada i stor eller liten sjö. Domsand och Baskarp har fina sandstränder vid Vätterns kristallklara vatten. Furusjön är en liten insjö som snabbt når rätt badtemperatur. Alla baden har väl utbyggd service.

Fiske

Fiske

Det finns gott om fiskesjöar i kommunen.
www.habokommun.se/sv/Fritid--kultur/Friluftsliv/Fiske/

Gästhamnar

Hamnar

I Vättern finns också tre båthamnar; Domsand, Baskarp och Brandstorp. För den som kommer med båt finns gästplatser i Domsand och Baskarp. Här finns också trailerramper.

Natur

Fiskebäcks naturreservat

Reservatsområdet ligger i en svag sluttning på båda sidor om järnvägen, strax söder om Habo tätort. Stora delar av marken är utströmningsområde och flera mindre bäckar, omgivna av kärrsvegetation, rinner genom området. Ek och hassel är områdets karaktärsarter men trädslagsblandning är stor. Förutom ek och hassel förkommer ask, asp, sälg, björk, bok, alm, klippal, hagtorn, hägg och måbär. Områdets naturvärden är främst knutna till den lundartade miljön, den näringsrika marken och markfuktigheten.

Hökensås Naturvårdsområde

Hökensås Naturvårdsområde består av 5.200 hektar flacka områden och branta åsar. Dessa bildades då inlandsisen drog sig tillbaka. I sänkorna fins ett 50-tal sjöar och tjärnar, varav ett 20-tal är öppna för fiske.
På Hökensås växer mest tallskog och på de torraste delarna bildar renlavar en heltäckande matta på marken. Flera vandringsleder genomkorsar området som också är rikt på bär och svamp - En pärla för dig som njuter av att vistas i skog och mark.

Stora Kärrs bokskog

Stora Kärrs bokskog - Ursprunget till Stora Kärrs bokskog kan spåras tillbaka till 1600-talet då Stora Kärr tillhörde det Braheska greveskapet Visingsborg. Bokskogen anlades troligtvis under denna tid och har sedan dess självföryngrats. Idag består skogen av både gammal skog och ganska unga träd och är idag naturreservat. Området nås lätt till fots från parkeringsplats vid länsväg 195 öster om Stora Kärrs gård.
www.habokommun.se/sv/Fritid--kultur/Friluftsliv/Naturomraden/

Sevärdheter

Brandstorps Hembygdsgård

Brandstorps Hembygdsgård ligger alldeles intill Brandstorps kyrka. Här finns bland annat det så kallade egyptiska tältet. Byggnaden var med på världsutställningen i Paris 1878. I två på senare tid uppförda museibyggnader har Brandstorps Hembygsförening också samlat många intressanta föremål från trakten, varav många påminner om den livliga sjöfarten på Vättern. Sommartid serveras kaffe med hembakat dopp varje eftermiddag i hembygdsgården.

Brandstorps kyrka

Inte lika känd och inte lika stor som Habo kyrka, men i mängas ögon lika vacker, är Brandstorps kyrka i kommunens norra del. Kyrkogården är omgiven av en unik kyrkbalk i trä.

Habo kyrka

Vårt lands kanske mest särpräglade träkyrka finns i Habo. Den fick sin nuvarande utformning 1723 och är helt dekorerad med praktfulla målningar och snidade inventarier. Motiven är hämtade ur Martin Luthers katekes. Den guidade visningen är en upplevelse. Sommartid anordnas vägkyrka i den närliggande Sockenstugan.

Hembygdsgården

Hembygdsgården i Habo ligger centralt utmed Munkvägen och består av ett antal äldre byggnader som flyttats till platsen från olika håll inom kommunen. En av byggnaderna hyrs ut av Habo och Gustav Adolfs hembygdsförening för mindre sammankomster. Området är allra vackrast när vitsipporna täcker marken med sitt budskap om att våren är här.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Habo

Sökresultat

 Hittade 0 företag