Välkommen till Upplands-Bro

Upplands-Bro är en till ytan stor kommun, en av de större i Stockholm med en areal på 328,0 km², varav 236,2 km² är landyta. Med en befolkning på ca 22 000 invånare huvudsakligen koncentrerad till tätorterna Bro och Kungsängen, finns det stora orörda naturområden och bevarade kulturminnen.

Med 13 mil mälarstränder, ett 50-tal öar och flera insjöar utgör vatten på många håll ett dominerande inslag i landskapsbilden samtidigt som berg och åsar blandas med skogar och öppna fält.

Upplands-Bro är fortfarande en jordbruksbygd, det går inte att ta miste på. Natur och kultur är ett viktigt särdrag för kommunen som vi strävar efter att bevara.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

21 638

Yta

328,44 km²

Centralort

Kungsängen

Län

Stockholm

Mer information

Internet

www.upplandsbro.se

www.upplands-bro.se/net/upplands-bro/turism

Tidningar

Enköpings-Poste
www.eposten.se

Turistbyrå

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

08

Staden

Staden

Välkommen till Upplands-Bro

Upplands-Bro är en till ytan stor kommun, en av de större i Stockholm med en areal på 328,0 km², varav 236,2 km² är landyta. Med en befolkning på ca 22 000 invånare huvudsakligen koncentrerad till tätorterna Bro och Kungsängen, finns det stora orörda naturområden och bevarade kulturminnen.

Med 13 mil mälarstränder, ett 50-tal öar och flera insjöar utgör vatten på många håll ett dominerande inslag i landskapsbilden samtidigt som berg och åsar blandas med skogar och öppna fält.

Upplands-Bro är fortfarande en jordbruksbygd, det går inte att ta miste på. Natur och kultur är ett viktigt särdrag för kommunen som vi strävar efter att bevara.

Se & göra

Bad

Björknäs Camping & Stugby

Ute på Ådö, vid Mälaren, ca 6 km från Bro centrum ligger
Björknäs Camping & Stugby. Här finns sommarbutik, stugor för uthyrning, husvagnsuppställning, badplats med bryggor, lek och sportytor, försäljning av fiskeredskap och båtuthyrning. Ring eller besök hemsidan för mer information.

Färdbeskrivning: Följ vägen förbi Bro Kyrka. Efter drygt en kilometer finns en korsning med skylt mot Ådö.
08-582 420 56
www.bjorknas-stugby.se

Frölunda fritidsområde

Vid Mälarens strand på Lennartsnäs, ca 5 km från
Kungsängens centrum, finns ett stort område som iordningställts med ett nytt grillhus. Både grillhus och en toalett (sommartid) är anpassade för funktionshindrade. Parkeringsplats för rörelsehindrade finns. Områdets karaktär är typisk Mälarnatur med lummiga skogar och strandklippor med små vikar. Området är ett utmärkt utflyktsmål för en cykeltur.

Färdbeskrivning: Sväng av i rondellen vid OKQ8 Kungsängen mot Lennartsnäs. Efter fälten finns skylt som anvisar mot Frölunda.

Gröna Udden

Strandvägen i Kungsängen, badplats med beachvolleyplan och sommarkiosk.

Färdbeskrivning: Parkering finns vid pendeltågsstationen. Gångtunnel till södrasidan om järnvägen och därefter höger på Strandvägen.

Hällkana friluftsområde

Vid Lejondalssjön i Lejondals naturreservat, ca 5 km från Bro centrum ligger Hällkana friluftsområde. Här finns badplats med bryggor, grillplatser, motionsspår, stigar, beachvolleyplan och, om vädret tillåter, skidspår och plogad skridskobana på 3 km. På området finns en friluftsgård som kan hyras av skolor och föreningar. I huset finns duschar och bastu, möteslokal och stort allrumskök. Bokning sker via kultur- och fritid. Serveringen hålls öppen av Friluftsfrämjandet

Färdbeskrivning: Följ Lejondalsvägen från den östra rondellen i Bro. Därefter är det skyltat.
08-581 690 00

Lillsjöns friluftsområde

Kungsängens lättillgängliga och välordnade badstrand är en naturlig träffpunkt för många. Här finns servicebyggnad med servering, grillplatser, en nyanlagd strandpromenad, ett flertal stigar och spår, frisbeegolfbana, bangolf, beachvolleyplan,
boulebana och dansbana. Om vädret tillåter plogad skridskobana 3 km samt skidspår på isen.

Färdbeskrivning: Avfart på Granhammarsvägen fram till parkeringsplats. Därefter en kort promenad ner till badet.
Bussresenärer tar buss mot Granhammar och kliver av vid hållplatsen Tibblehuset. Knappt en kilometer till badet.
08-581 761 81,070 - 439 22 39

Stigstorp

1 km öster om Brunna. Liten badplats med brygga.

Färdbeskrivning: Följ Konstvägen i norra Brunna och sväng ner till höger efter ändbusshållplatsen. Vägen går sedan över Gröna dalen och genom skogen till parkeringsplatsen.

Vallbyvik

Vid Sigtunasundet. Liten badplats med brygga.

Färdbeskrivning: Vägskylt "Vallbyvik" finns norr om Håbo-Tibble kyrkby. Avstånd från stora vägen är drygt 2 km.

Vållsvik

Mindre badplats på Låssahalvön. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för skötsel av bad och friluftsanläggningar utom Säbyholms friluftsområde och Vållsvik.

Färdbeskrivning: Följ vägen förbi Bro kyrka. Sväng höger vid skylten Låssa Kyrka och fortsätt mot Rösaring. Vid parkeringen till Rösaring fortsätter vägen ner till en parkering vid kraftledningen. En kort promenad ned till stranden är det som återstår.

Familjeaktiviteter

Kaffestugan

Vi har gjort om den gamla trädgårdsmästarbostaden till kaffestuga med butik. Här serveras nybakt fikabröd i hemtrevlig miljö. Slå dig ned i trädgården och njut av den underbara miljön eller ta dig ett bord inne i huset och värm dig vid kakelugnen vid ruggiga dagar.
Det som bjuds i kaffestugan bakas till största delen med ekologiska ingredienser och av oss själva. Alla drycker vi serverar är ekologiska. I år kommer det att erbjudas spännande nyheter, men favoriterna kommer att finnas kvar förstås.
Lennartsnäs Slottsträdgård, Kungsängen
08-581 755 00
info@lennartsnas.org
www.lennartsnas.org

Gästhamnar

Kungsängens Båtsällskap

Caféet i klubbhuset, Strandvägen 1, Kungsängen
08-581 749 39
www.kungsangensbatsallskap.tk

Museum

Glasbruket i Bro

Sedan två år driver Jonas Torstensson glasbruket i Bro, några mil nordväst om Stockholm. Där förverkligar han några av sina design­visioner. Glasen och de andra produkterna ska vara vackra och funktionella, men framför allt tillverkade på ett miljövänligt sätt.
Från en firma i Stockholm som härdar fönsterglas hämtas en del av råvaran. Förr slängdes det trasiga glaset på soptippen om härdningen misslyckades. I dag körs det till glashyttan i Bro för att få ett nytt liv.

- Sopor är råvaror som hamnat på fel plats. Jag gillar alla slags sopor, utom biologiskt avfall som kan lukta rätt illa. Det kan man kompostera eller göra biogas av, men inte tillverka så många nya produkter av. Radioaktivt avfall är inte heller så kul ...
För formgivaren Jonas Torstensson är kasserade flaskor, bildskärmar och fönster guld värt. Han använder dem i sitt skapande. "Vi kan inte fortsätta att förstöra miljön som vi gör i dag", säger han. Glöden i glasugnen är intensiv. Temperaturen har nått över ett tusen grader. Hettan och det starka ljusskenet gör det säkrast att hålla sig på behörigt avstånd.
Ugnen eldas med metangas som kommer från en soptipp någon kilometer bort. Råvaran i tillverkningen är bildskärmar som kastats, fönster som gått sönder och flaskor som det inte är någon pant på.
När glasblåsaren Peter Janzon och hans medhjälpare Elin Johansson är klara fylls hyllorna med skålar, vinglas och karaffer. Det mesta är tillverkat på beställning och allt är designat av Jonas Torstensson.
- Att skapa nytt av returmaterial är en utmaning. Jag får utlopp för min kreativitet och känner samtidigt att jag gör något som är bra för miljön, vilket i sin tur är gott för samvetet, säger han. (Utdrag ur artikel från DN:s nätupplaga 12 april 2007)
08-765 35 90
jonas@torstensson.se
www.torstensson.se

www.glasbruketibro.se

Natur

Lillsjötoppen

Den f.d. Lillsjötippen för överskottsmassor har byggts om till Lillsjötoppen med en magnifik utsikt över landskapet. Toppen är ca 40 m över nivån på Lillsjöns vattenyta. Här uppifrån ser man bl a Mälaren, Bro och Stäket. Avsikten med ombyggnaden är att skapa ett populärt utflyktsmål för rekreation och upplevelser av olika slag. Utmed vägen upp mot toppen rinner en liten bäck med vatten som pumpats upp till toppens damm. Intill dammen finns en grillplats och ved.

Säbyholms friluftsområde

På Låssalandet vid Mälaren, ca 6 km sydväst om Bro
centrum, ligger landstingets friluftsområde. Förutom hänförande utsikt och motionsmöjligheter, erbjuder området även unika kulturhistoriska sevärdheter. Markerade leder.

Upplands-Broleden

En vandringsled på totalt 29 km som invigdes 20 september 2008. Leden passerar genom olika typer av skog bl.a. bokskog, urskog och hällmarkstallskog. Landskapet hålls öppet genom att det bedrivs ett aktivt
jordbruk. Välbetade ängar finns vid Öråker, Aspvik och Broängarna. Upplands-Broleden bjuder på natur- och kulturupplevelser året om. Läs mer om Upplands-Broleden på kommunens hemsida. Broschyrer med karta finns att hämta på kommunhuset och biblioteken, den finns även i brevlådor som är placerade utmed leden.
www.upplands-bro.se

Skyddade naturområden

Att röra sig ute i naturen är den vanligaste fritidssysselsättningen i vårt land enligt ett flertal undersökningar. Där har man visat att promenader, fiske, svamp- och bärplockning är något vi värdesätter allra högst.

I kommunen finns sju naturreservat och två landskapsskyddsområden. "Naturguide för Upplands-Bro" beskriver platserna ytterligare och finns på kommunens hemsida.

Flera områden har ett Natura 2000-skydd genom EU.
Vackra skyddsvärda och säregna naturmiljöer har valts ut med syfte att bevara biologisk mångfald.

Broknapparnas naturreservat/Natura 2000
Ökedjan har fina lundmiljöer med fin flora och ett rikt fågelliv.

Lejondals naturreservat
Kommunens friluftsreservat ligger vackert med hagmarker mot Lejondalssjön. Här finns Hällkana friluftsgård med badplats och motionsspår. Skyddad gammelskog finns i anslutning till reservatet.

Norra Björkfjärdens naturreservat/Natura 2000
En arkipelag på 18 öar ingår i reservatet. Här finns en ädellövskog med inslag av barrträd som utvecklas fritt. Många sydligt levande insekter har sin nordgräns här eftersom klimatet är gynnsamt med närheten till vattnet. Det rika insektslivet medför också ett rikt fågelliv.

Stäketskogens naturreservat
Området bevaras för sin urskogsliknande miljö med upp till 500-åriga tallar. Området är unikt med sin gamla urskog och sitt läge endast 10 min promenad från Kungsängens centrum. Skogen utvecklas fritt, vilket ger möjlighet för många hotade arter att bevaras, speciellt vedsvampar och insekter.

Ådö-Lagnö naturreservat
Här finns ett riksintressant ädellövsskogsområde som är speciellt känt för sina mistlar. Miljön borgar för sällsynt insektsliv och fågelfauna. Strandängar mot Mälaren betas.

Lilla Ullfjärdens landskapsskyddsområde
Lilla Ullfjärden är en unik Mälarvik med sällsynta arter från istiden. Runt om viken finns ett mycket vackert landskap.

Broängarnas naturreservat/Natura 2000
Ett av Stockholms läns fågelrikare områden med ca 225 arter observerade. Förutom fågellivet är floran i hagmarkerna skyddsvärd. Brovikarnas mjukbottenområden är viktiga yngelkammare för fisk och sällsynta vattenväxter. Fågeltorn finns och en natur- och kulturstig på 3 km är anlagd. Bro Hof Slott AB förvaltar och sköter reservatet.

Svalgarns naturreservat/Natura 2000
En ö med en urskogsliknande miljö med mycket gran med sällsynta vedsvampar. Här finns också ett rikt insektsliv.

Rösaring/Natura 2000
Området utgörs av grusås med tallskog. Gå längs med processionsvägen ut till ”ringen” till en mycket vacker utsikt över Björkfjärden och öarna i Norra Björkfjärdens naturreservat. Förutom mycket högt kulturvärde finns en intressant insektsfauna.
www.upplandsbro.snf.se

www.ab.lst.se

Parker

Slottsträdgården Lennartsnäs

I den vackra gamla kulturmarken i Uppland ligger Lennartsnäs Slottsträdgård alldeles vid Mälaren. På platsen har det odlats ända sedan 1800-talet, från början av 1960-talet helt ekologiskt.
Butiken

Slottsträdgårdens inomhusbutik är en lanthandel med kvalité och charm. Här hittar du nygamla trädgårdsredskap, hantverk, konst, trädgårdsmästartvålar, handkrämer, krukväxter och fröpåsar så som de såg ut förr. Unna dig något fint eller köp en gåva till någon du tycker om. Vi har också presentkort på valfri summa.

Vi vill särskilt lyfta fram Lisens egentillverkade hudvårdsprodukter baserad på ekologiskt och biodynamiskt innehåll. Läs mer på http://www.lisenorganics.com. Lisen är högaktuellt med sitt sortiment på Nordiska museet!

Urbans läckra delikatesser har blivit en riktig succé! Prova du med! Vi har oftast ett smakprov på någon av hans produkter. Läs mer om Urban och hans godsaker på hemsidan.
www.urbansskafferi.se

Sevärdheter

Kyrkor

Kommunen har flera gamla kyrkor väl värda ett besök. Besök hemsidan för mer information.
www.orgelanders.se

Syltfabrik Örnäs

Danica Foods, Örnäs, producerar sylt, marmelad, gelé, konserverade grönsaker och juice. Företaget har en 70-årig tradition på marknaden i Sverige. Produkterna säljs även till USA, Japan och Finland. Under de senaste tre åren har fabriken moderniserats till ett modernt produktionsföretag. Företaget har idag ca 10 anställda och omsätter 25 milj (2003). Danica Foods - Örnäs ingår i det danska företaget Good Food Group.
Danica Foods Örnäs AB, Kungsängen
08-584 507 00
info@danica-foods.se
www.danica-foods.se

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Upplands-Bro

Sökresultat

 Hittade 0 företag