Välkommen till Ängelholm

Ängelholm, Lergökasta´n, ligger vackert längst in i Skälderviken på Skånes nordvästkust. Staden grundades år 1516 av den danske kungen Kristian II, men ursprunget har den i den medeltida staden Luntertun, som låg vid Rönne ås utlopp.

Ängelholm har idag 38 000 invånare och erbjuder besökaren ett varierande utbud av upplevelser. Både för den, som söker aktiv semester och för den, som bara vill koppla av i den vackra naturen.

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

38 700

Yta

433,40 km²

Centralort

Ängelholm

Län

Skåne

Mer information

Internet

www.turist.engelholm.se

www.engelholm.se

Tidningar

Helsingborgs Dagblad/NST/Landskrona-Poste
www.hd.se

Turistbyrå

Ängelholms Turistbyrå
Gamla Rådhuset, Stortorget, Ängelholm
0431-821 30
www.turist.engelholm.se

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0431

Staden

Om

Välkommen till Ängelholm

Ängelholm, Lergökasta'n, ligger vackert längst in i Skälderviken på Skånes nordvästkust. Staden grundades år 1516 av den danske kungen Kristian II, men ursprunget har den i den medeltida staden Luntertun, som låg vid Rönne ås utlopp.

Ängelholm har idag 38 000 invånare och erbjuder besökaren ett varierande utbud av upplevelser. Både för den, som söker aktiv semester och för den, som bara vill koppla av i den vackra naturen.

Se & göra

Bad

Rönnebadet - simhall

Saltvatten, ångbastu, solarier och café.
Garvaregatan 4, Ängelholm
0431-873 83

Vejbybadet - friluftsbad

Vejbystrand
0431-45 28 35

Ängelholms Havsbad

Ängelholm blev redan i slutet på 1800-talet känt som brunns- och badort, där vackra badplatser avlöser varandra som ett pärlband. Ängelholms Havsbad är känt för sitt unika sanddynlandskap och de höga klitterna, som sträcker sig från "Sibirien" i söder till Skälderviken i norr. Den sex km långa barnvänliga stranden med härlig mjuk sand inbjuder inte bara till sommarens bästa stunder i solen utan också till friska höst- och vinterpromenader.
ca 3 km från Ängelholms centrum

Familjeaktiviteter

Cykelleder kring Ängelholm

Här finns ett flertal trevliga dagsturer mellan 10-60 km långa. Till exempel lergöksrundan som är 16 km lång och under färden får ni uppleva både stad, skog och hav. Kartor finns att köpa på turistbyrån.

Lindebolets Gård - Turridning

Lindebolets Gård ordnar kortare turridningar samt turer med häst och vagn för sällskap upp till 6 personer i skogrik miljö i trakten runt Västersjön vid Munka-Ljungby.
Herrgårdsvägen 5, Ljungabolet
0431-45 51 62
www.lindebolarna.se

Postrånevandring över Hallandsåsen

En händelserik vandring med historiska personer (ett 50-tal aktörer) och överraskande händelser längs vägen. Förfriskningar serveras.
0431-821 30

Pyttetåget i Ängelholm

Tåget avgår från Stortorget vid Biblioteket till Hembygdsparken.
Hembygdsparken, Ängelholm
0431-142 36
www.hembygdsparken.engelholm.se

Skidåkning

Här finns 4 km alpina nedfarter i alla svårighetsgrader från grönt till svart med en särskilt barn- och nybörjarvänlig anläggning. Fyra liftar tar dig snabbt upp till Hallandsåsens topp och pistmaskinen ser till att pisterna är i perfekt skick.
Sydalpin Kungsbygget ligger vid väg 24 mellan Laholm och Örkelljunga på Hallandsåsens nordsluttning.
0430-33 111
kungsbygget@sydalpin.se
www.sydalpin.se

Skidåkning - Vallåsen

På Vallåsen finns långa backar, stora åkytor, två stolbanor och tre släpliftar, skiduthyrning och tillhörande service. Vallåsen ligger på Hallandsåsens norra sida, inte långt från åsens högsta punkt.
0430-331 50
vallasen@telia.com
www.vallasen.se

Spelmansgårdens Islandshästar

Runt omkring Spelmansgården rider man på härliga ridvägar på Hallandsås i bokskog och över vattendrag. Naturen är starkt kuperad, variationsrik och utmärkt anpassad för ridning med islandshästar. Om du är ovan eller nybörjare blir du väl omhändertagen, och du får en häst som passar dina kunskaper. Här finns allt från knatte - och ridlekisgrupper, ungdomsgrupper, vuxengrupper, familjeridning och turridning i vacker miljö med hemlagad fika.
Simontorpsvägen 122, Hjärnarp
0431-45 42 30
fam.carr@telia.com
www.spelmansgarden.se

Södra Sveriges enda sommarrodelbana

Sommarrodel är en fantastisk upplevelse för både ung och gammal. Här susar du ner i den flera hundra (935) meter långa banan som slingrar sig ner genom härliga skogar och ängslandskap.
Sydalpin Kungsbygget ligger vid väg 24 mellan Laholm och Örkelljunga på Hallandsåsens nordsluttning.
0430-331 11
kungsbygget@sydalpin.se
www.sydalpin.se

Turistbåten Laxen

Se Ängelholms lummiga vattendrag på en skön tur genom stan. Från stadshusets brygga i centrum ut till småbåtshamnen i Skälderviken. Hela turen tar ca 2 timmar.
Hamnen, Skälderviken, Ängelholm
0431-203 00
info@skanemarin.se
www.skanemarin.se

Fiske

Rönne å

I Rönne å nedre fiskar man från mynningen räknat på en sträcka av 5 km uppströms ån. Ån är en av våra fyra Skånska åar som har lax. Förutom lax finns även abborre, gädda, mört och öring. Tillåtna fiskemetoder är flug-, spinn- och metfiske samt pimpel.

Vegeå nedre

I Vegeåns nedre del, längs en ca 2 kilometer lång sträcka, kan man fiska efter abborre, brax, gädda, mört, ål och öring. Tillåtna fångstmetoder är flug- och spinnfiske samt mete och pimpel. Metfiske efter laxartad fisk är helt förbjudet i ån.

Västersjön

Fisket gäller för hela Västersjön fram till bäckens början vid sjöns utflöde. Fiskarterna i sjön som man kan fiska på är abborre, braxen, gös, gädda, mört, regnbåge, sutare, ål och öring. Tillåtna fiskemetoder är flug- och spinnfiske samt mete och pimpel.

Museum

Ausås prästgårdsmuseum

Kringbygd gård, uppförd 1774 och 1927. Den byggdes i fyra korsvirkeslängor, nästan 50 m långa. Längorna är kulturminnesmärkta. I museet har bland annat prosten Emanuel Diehls arbetsrum, en stor boksamling samt ett praktfullt allmogeskåp från 1830 bevarats.
Ausås, Ängelholm
042-533 16

Hantverksmuseet

Två permanenta utställningar med ängelholmskeramik och silver, samt en återkommande konstutställning med senaste nytt ur den kommunala konstsamlingen. Plus andra intressanta programverksamheter - musikprogram, vandringar och kurser.
Stadsbiblioteket, Ängelholm
0431-875 03

Heagården

Släktgård från 1862 med intakt inredning mellan Ängelholm och Munka Ljungby. Brandkårsmuseum med sex brandbilar, en fungerande smedja, toffelmakarverkstad och vacker trädgård. Guidning, servering och musikunderhållning. Ring för öppettider.
Ängelholmsvägen 208, Munka-Ljungby
0431-43 00 35
bengtake@privat.utfors.se
www.heagarden.se

Sveriges Järnvägsmuseum

Ett modernt museum, som visar hur våra svenska järnvägar byggdes och hur bantekniken utvecklats fram till idag. Upplev 150 års järnvägshistoria i spännande miljö. Sveriges Järnvägsmuseum Ängelholm är ett modernt upplevelsemuseum för hela familjen. Se järnvägens utveckling på vår stora modelljärnväg med tillhörande bildspel - från hästdragna lastvagnar till dagens X2000. Eller ta en åktur i lokåkningssimulatorn LOCOMOTION. För både barn och vuxna finns en omtyckt tipspromenad och "lekstallet" är fyllt med leksaker. Här kan man bygga och köra med leksaks- och modelltåg, rita, spela spel eller koppla av med en bok.
Loklekis är en populär träffpunkt för vardagslediga med barn. Massor med små nya museibesökare har redan blivit stamgäster.
Vid järnvägsstationen, Ängelholm
0431-44 20 75
jarnvagsmuseum@banverket.se
www.jarnvagsmuseum.se

Ängelholms Flygmuseum

Museet, som berättar om F10:s flyghistoria, är inrymt i en stor hangar. Här finns flygplan, helikopter, robotar, motorer och annan flyganknuten utrustning. Se bland annat en "hemlig" radarcentral i bergrumsmiljö och en flygsimulator där du, mot särskild biljett själv kan känna på att flyga i ljudfart eller mer. Eller prova på en provlandning med instruktör. Även en J 29 "Flygande tunna" har tillförts samlingarna.
Valhall Park, 26291 Ängelholm
0431-148 10
info@f10kamratförening.se
www.f10kamratforening.se

Natur

Hallandsåsen

Hallandsåsen är en ca 80 miljoner år gammal urbergshorst, som utgör en påtaglig gräns mellan Halland och Skåne. Åsen är mellan 5 och 10 km bred och 40 km lång, från Hovs Hallar till Örkelljunga. Högsta punkt är Högalteknall, 226 m ö h. Vegetationen består av skog, bok och inplanterad gran, mossar, ljunghedar och enefälader. I bergets södra sträckning finns flera djupa raviner, bland annat Trollehallar med upp till 35 m höga väggar.
www.hallandsasen.se

Kronoskogen

Strandskogsområdet i Ängelholm är ett av få naturliga områden med kustdynlandskap i Sverige. Skogen är ett resultat av ett av de första statligt finansierade naturvårdsprojekten i Sverige med bl a skogsplantering, som tog sin början i mitten av 1700-talet. Förutom badstranden erbjuder Kronoskogen motions- och vandringsslingor i ett område med rikt växt- och djurliv.
www.strovomraden.se

Strövområdet Djurholmen

Uppe på Hallandsåsen, ovanför Västersjön, finns strövområdet Djurholmen. Det är ett stycke storslagen och spännande natur, med rester av gammalt odlingslandskap från 1800-talets levande landsbygd. Flera vandringsslingor leder genom såväl vild natur som förbi kulturlämningar såsom torpruiner och kvarnställen. Här finns utkikstorn och grillplatser.
Kör E6:an norrut, vid avtag nr 37, genom Hjärnarp, förbi Lerbäckshult och Faxeröd.
www.strovomraden.se

Vegeå

I vattnet utanför Vegeåns mynning finns fina sand- och lerbottnar med mycket föda och fågellivet är också mycket rikt. Här finns t ex skärfläckan, som är en vadare, och småtärna, fisktärna och ängspiplärka. En av arterna i fågelbeståndet är internationellt rödlistad och fem är nationellt rödlistade. Rödlistning innebär ett särskild skydd enligt Bern-konventionen. Området är en viktig yngelplats för flatfisk och därför särskilt viktigt för yrkesfisket. På växtsidan nämner experterna främst arter som ljung, klockljung, kantig fetknopp och glasört.

Västersjön och Rössjön

Västersjön och Rössjön har bildats i gropen efter ett stort isblock och är så kallade dödissjöar. Vattnet kommer från Hallandsås mossar och myrar, via flera bäckar. Här finns en rik vegetation med både gula och vita näckrosor, notblomster och styvt braxengräs. I Västersjön kan man bada och fiska; här finns ett utmärkt bestånd av gös, gädda, aborre, ål och braxen. Fiskekort säljs bland annat på ÄngelholmsTuristbyrå. Rössjön är ett fågelskyddsområde.

Parker

Hembygdsparken

Ängelholms Hembygdspark är en oas för hela familjen. Parken rymmer flera stora djurhägn med hästar, hjortar, getter, kaniner, linderödssvin, papegojor och en mångfald andra fåglar. Här finns en stor, välutrustad lekplats, promenadvägar, rast- och matplatser. Sommartid lockar utomhusscenen, med sittplatser och underhållning. Parken har en bra restaurang och ett välbesökt "glasshus". Hembygdsparken är helårsöppen.
Thorslundsgatan, Ängelholm
0431-41 12 20
www.hembygdsparken.engelholm.se

Prästgården i Ausås

Trädgården har tysk-engelsk karaktär med ringlande gångar, gammal avenbokshäck, buxbomskantade rabatter, kryddväxter och vackra gamla träd osv. Allén av almar anlades 1882.
Ausåsvägen, Ausås, Ängelholm
042-532 12, 0431-821 30

Sevärdheter

Barkåkra kyrka

De äldsta partierna, bland annat dopfunten, är från början av 1100-talet. Altaruppsatsen av David Jastro från 1700-talet. Glasmålningar i långskeppet och nykyrkan är av Randi Fisher och Ralph Bergholtz. I nykyrkan finns en minnestavla över offren vid flygolyckan i Vejby den 20 november 1964.
Barkåkra, Ängelholm
0431-44 54 70

Starby kyrka

Medeltida kyrkobyggnad, ombyggd omkring 1800. Predikstol från 1680-talet. Altartavlan är utförd av A M Malmqvist år 1831. Orgelläktaren tillkom med tornbygget 1819. Den första orgeln byggdes 1862 och ersattes 1933 av den nuvarande.
Starby, Ängelholm
0431-290 68

UFO-gläntan i Ängelholm

Har varelser från en annan planet landat i Ängelholm? Händelsen utspelade sig i en skogsglänta den 18 maj 1946. Den 28-årige Gösta Carlsson var på väg hem från sitt jobb på SJ. Han gick genom Sibirienskogen och fick plötsligt syn på ett starkt ljus mellan träden. Framför honom stod en diskusformad farkost med en kupa på taket. Runt farkosten rörde sig 11 varelser, både kvinnor och män. En av varelserna gjorde stopptecken åt Gösta. Han såg hur de försökte laga den trasiga farkosten. För att övertyga sig själv att allting verkligen hände gick Gösta ner till stranden och vadade ut i det iskalla vattnet. När han återvände till gläntan såg han UFO:t lyfta mot skyn och försvinna i hög fart. På gräset syntes brännmärken efter farkosten och ett stort träd intill hade brännskadade grenar. I gläntan hittade han en kvartsstav, två bägare med en stark mjölkvit vätska och en ring av metall. Mötet i gläntan blev inledningen till en serie fantastiska händelser. Genom nya kontakter får han reda på varför farkosten landat just i Sibirienskogen. I boken Mötet i Gläntan berättar han om sina upplevelser.

Ängelholms kyrka

I Luntertun, den gamla staden vid Rönneåns mynning, finns ruinen av Ängelholms kyrkas medeltida föregångare. Enda inventariet från Luntertun är den minsta kyrkklockan med årtalet 1470. Den första kyrkan på den nuvarande platsen påbörjades 1516. Nuvarande kyrka är från 1868, interiören från 1941. Altarskåp och glasmålningar av Torsten Nordberg. Senast renoverades kyrkan år 2000.
S. Kyrkogatan, Ängelholm
0431-848 00
angelholm.pastorat@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/angelholm

Övrigt

Ottos runda

En året-runt-vandring på 10 km i Kronoskogen och längs Rönne å. Vandringen startar vid Stortorget / Turistbyrån och är markerad med en gul, vandrande lergök. För mer information kontakta Turistbyrån.

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Ängelholm

Sökresultat

 Hittade 1 företag

Varalövs Tunnfabrik
0431-220180
Helsingborgsvägen 350, ÄNGELHOLM
Hemsida