Välkommen till Aneby!

På toppen av det Småländska Höglandet hittar du Aneby. En liten kommun med mycket att erbjuda. Besök Kulturreservatet Åsens By som tar dig med på en resa tillbaka till sekelskiftet, det 20 meter höga vattenfallet i Stalpet och den märkliga pyramiden i Stjärneborg.

Aneby är väl värt ett besök!

Läs mer

Kommunfakta

Antal invånare

6 700

Yta

556,92 km²

Centralort

Aneby

Län

Jönköping

Mer information

Internet

www.aneby.se

Tidningar

Smålands-Tidingen
www.smalandstidningen.se

Tranås Tidning
www.tranastidning.se

Vetlanda-Posten
www.vetlandaposten.se

Turistbyrå

Aneby Turistbyrå
Öppet mån-fre 8-16
Storgatan 48, kommunhuset, Aneby
0380-462 40
turistbyran@aneby.se
www.aneby.se/turism

www.hoglandets-turism.se

www.visit-smaland.com

Notera

Nödnummer

112

Polis

114 14

Landsnummer

+46

Riktnummer

0380

Staden

Om

Välkommen till Aneby

På toppen av det Småländska Höglandet hittar du Aneby.
En liten kommun med mycket att erbjuda. Besök Kulturreservatet Åsens By som tar dig med på en resa tillbaka till sekelskiftet, det 20 meter höga vattenfallet i Stalpet och den märkliga pyramiden i Stjärneborg.
Aneby är väl värt ett besök!

Historia

Anebys historia

Godsägare Anders Petter Andersson på Skärsjö köpte Aneby Gård 1906. Han styckade av norra delen och började planera för samhället Aneby. Han gjorde som brukligt var vid den här tiden och stakade ut kvarter med fyra hörntomter i varje och därtill 24 m breda gator. Det fanns vid den tiden bara tre hus i Aneby, förutom torp och backstugor. Själv byggde Andersson ett hus på Järnvägsgatan 34. Det finns kvar i relativt orört skick. Fram till 1920 byggdes inte mindre än 140 lägenheter. Hos Andersson centraliserades flera ämbetsverk. Han var vägmästare, byggnadsnämnd och hade ensamrätt till tomtförsäljning.

Idag har Aneby kommun ca 6 500 invånare, varav drygt 3 000 bor i Aneby tätort. Kommunen har en väl utbyggd service när det gäller arbete, bostadsmöjligheter, sjukvård och fritidsaktiviteter. Vi är en liten kommun som kännetecknas av små avstånd. Här är vänlighet och omtanke inom räckhåll.

Se & göra

Bad

Anebysjön

Badplats närmast centrum med brygga och omklädningshytt belägen vid Aneby gård.

Assjön

En vacker källsjö med mycket klart och rent vatten. Sjön är av riksintresse ur natursynpunkt och därför skyddad. Badplats finns vid Pinte udde.

Noen

En barnvänlig badplats nära Hullaryd. Här finns bryggor och hopptorn, toaletter och omklädningshytter. Grässtrand.

Nordsjön

En långgrund barnvänlig badplats belägen utefter vägen från Bälaryd mot Ryd.

Skärsjön

Barnvänlig badplats med bryggor och hopptorn. Här finns lekplats, omklädningshytter och toalett.

Söljen

En varm badsjö med grässtrand ca 1 km utanför Sunhult. Här finns bryggor, hopptorn, och omklädningshytter.

Viredaholmssjön

Vacker natur och grässtrand vid badplatsen. Här finns bryggor. Algblomning kan förekomma varvid badning skall undvikas, beakta anslag vid badplatsen.

Familjeaktiviteter

Cykla

Höglandstrampen är en spännande cykelled på ca 35 mil. Leden sträcker sig genom orterna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda på Småländska Höglandet. Cykelkarta finns att köpa på turistbyrån.

Nobynäs Säteri

Nobynäs Säteri har anor från medeltiden. Här finns utställningar med vagnar från tre sekel, plast- & bakelitsamling. Kameror och fotoutrustning från 1800-talet till våra dagar och 15 sagolika friesiska hästar. Speciella arrangemang för grupper. Öppet året om efter överenskommelse.
0140-200 88
www.nobynas.se

Stalpets Café och Hantverk

Ta en fika i trädgården och njut av utsikten över Stalpets vattenfall. Caféet serverar kaffe med hembakat bröd, pajer och ostkaka. Det finns även socker,- gluten- och laktosfritt. I sockenboden visar och säljer den lokala sockenbodsföreningen sina egentillverkade produkter. Endast sommaröppet.
0380-419 45

Åsens By

En restaurerad by där livet kring år 1900 har återskapats. Här finns ett väl bevarat kulturlandskap med betande djur och äldre hägnader. Här finns även konferensrum, museer, boende, restaurang och handelsbod. Reservatet är tillgängligt året runt.
För öppettider, infocenter, handelsbod och servering hänvisas till hemsidan.
036-830 55
www.asensby.com

Fiske

Fiskevatten

Fiskevattnen i Aneby ligger i storslagen och vacker natur. Anebysjön, Ralången, Söljen och Västra Lägern är några av våra största sjöar. Aneby Turistbyrå säljer fiskekort för Ralången och Anebysjön. För mer information om fiskevatten och fiskekort till övriga sjöar, kontakta Aneby Turistbyrå.
0380-462 40

Museum

Björkenäs Mopedmuseum

Anders Arnesson har förverkligat en pojkdröm på sin gård i Björkenäs. På logen blänker mopeder, motorcyklar och cyklar i långa rader. Det är ett paradis för nostalgiska motorfantaster och du kan bland annat beskåda Silverpilen och Guldpilen samt Husqvarna-modeller från 1920-talet. Öppet maj-sept.
0390-330 43, 073-928 75 78

Gammelstugan i Kieryd

Gammelstugan på Kieryds gård vid sjön Ören är en hembygdsgård med samlingslokaler och utställning. Gårds- och bygdemuseum med många intressanta föremål. För visning kontakta Vireda Hembygdsförening.
0390-310 49

Stjärneborgs Museum & Pyramid

I Stjärneborg byggde den excentriske ingenjören Malte Liewen Stierngranat (1871-1960) upp ett museum med många antika föremål som han hade samlat på sig under sina resor i när och fjärran. Här finns också ett järnvägsmuseum. Stierngranat lät även bygga en sju meter hög gravpyramid åt sig och sin familj. Den finns att beskåda ett litet stycke upp i slottsskogen. Intill finns det slott han byggde efter att ha kommit tillbaka från USA med sin familj 1912. Slottet är inte öppet för visning. Sommaröppet.
Vägbeskrivning: Kör norrut från Aneby centrum. Efter ca 1 km vid Stalpet, sväng mot Ralingsås. Följ skyltning.
0140-200 71

Åttingens jordbruksmuseum

Museet ger en god föreställning om vilka redskap och verktyg som fanns på en välförsedd bondgård. På Åttingens jordbruksmuseum kommer inte mindre än 419 av samlingens 689 föremål från Äsevad. Att just så många föremål kommer från samma gård torde vara unikt. Övriga föremål kommer från olika torp och gårdar i socknen. Visning för grupper efter överenskommelse. För visning kontakta Askeryd Hembygdsförening.
0381-700 51
www.hembygd.se/jonkoping/askeryd

Natur

Björkenäs Naturreservat

Naturreservatet består av ett rikt odlingslandskap med hagmarker, lövträdsbestånd i mindre skogspartier och åkrar som sluttar ner mot sjön Ören. Floran är rik och omväxlande, området är rikt på småfåglar och örter. I Ören lever minst 13 fiskarter, däribland Röding. I sjön ligger Vållingsön, som är skyddad för att freda fåglarnas häckningsplatser. Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet.

Hyllingens Naturreservat

Sjön Hyllingen med omkringliggande fuktmarker är av stor betydelse som rastplats för flyttfåglar, t ex sångsvan, skedand, brun & blå kärrhök. Under häckningstid kan man se änder, sothöns, storspov m.fl. För att studera fåglar inom reservatet hänvisas besökare till fågeltornet vid sjöns östra strand. En stilla sommarkväll kan man dessutom med säkerhet få höra den sällsynta gräshoppsångaren som häckar i området. Parkeringsplats finns vid gården Äng utmed vägen Aneby-Blå Grindar.

Hästeryds ängar

Ett 15 ha stort område av gammal hagmark som sluttar ner mot sjön Ralången. Området är beväxt med 100-åriga ekar och vackra planterade bokar och lärkträd med ansenliga stammar och kronor. Floran är riklig och omväxlande med exempelvis skogsbindel och getrams. Parkeringsplats finns ca 200 m söder om Hästeryds gård.

Skyttlingebäcks Ängar

Naturreservat och ett område för blomsterälskare! Tidigt på våren blommar rikligt med blåsippor, vitsippor, gullvivor, svalört, nunneört och vätteros. Under högsommaren blir ängarna till en färgprakt av allehanda blomsterarter. Bland höstblommorna kan nämnas nattviol och Jungfru Maria Nycklar. En ca 3 km lång naturstig finns uppmarkerad och är en del av höglandsleden. Den går över en av Aneby kommuns högsta punkter och utsikten vid naturreservatet ligger 330 m över havet.

Stalpets Vattenfall

Njut utsikten av Södra Sveriges högsta vattenfall med en fallhöjd på 20 m. Vattnet kastar sig ned i en kittelliknande urgröpning med två stora klippgrytor. Nedströms Stalpet rinner Svartån genom en djup klippravin och vidare ut i sjön Ralången. Nu kan du även gå ner i ravinen med hjälp av en trätrappa och skåda vattenfallet nerifrån. I ravinen finns ett mycket rikligt växt- och djurliv.

Vandra

Höglandsleden är en 44 mil lång naturskön vandringsled. Längs leden finns besöksmål, vindskydd och övernattningskojor. Vandringsledskarta och detaljerad information om Anebyleden finns att få gratis på turistbyrån.

Sevärdheter

Bredestadsdalen

Bredestadsdalen är mycket intressant ur kultur- och naturhänseende. Dalen beboddes redan på 500-talet. Berget som reser sig österut kallas Skrivareberget och har en fantastisk utsikt över hela dalen. I Bredestadsdalen finns även en fallossten som restes 400 efter Kristi födelse som en fruktbarhetssymbol för guden Frej. Stenen är en av de största och ståtligaste i Sverige och klassas som riksintressant. Folket hade kultfester vidd sådd och skörd och mycket tyder på att något rituellt drama uppfördes. Det är inte otänkbart att människooffer förekom vid stenen. Många kultplatser av detta slag försvann med kristendomens intåg i Sverige. Fallosstenen finns ca 500 m från Bredestad kyrka till höger om vägen mot Aneby. Strax intill finns ett tegelbruk som också är unikt i det att både tegelladan och ugnen finns bevarade. Tegelbruket är Anebys äldsta industri och härstammar från 1700-talet. I Bredestad finns också kommunens enda skolmuseum. För gruppvisning kontakta Bredestad Hembygdsförening.
0380-411 54

Fornborgen vid Sundsmålen

På toppen av berget finns resterna av en fornborg från folkvandringstiden ca 400 - 550 e.Kr. Informationstavla och trappa finns. Utsikten över sjön Noen och kringliggande gårdar är hänförande. Nedanför berget finns jättegrytor som skapats av inlandsisen. Inte långt därifrån finns en trevlig badplats. För mer information kontakta Fornminnesföreningen.
0380-207 07

Övrigt

Haurida Skogshästsafari

Härliga ridturer i vacker och skiftande natur. Korta och längre ridturer på nordsvenska brukshästar. Både för vana och ovana ryttare. Ridvana barn över 150 cm i vuxet sällskap. Öppet året om efter överenskommelse.
0390-310 16, 070-373 95 88
www.skogshastsafari.se

Källa

Med reservation för eventuella ändringar

Sök företag i Aneby

Sökresultat

 Hittade 1 företag

Aneby Turistbyrå
0380-46240
Storgatan 48, ANEBY
Hemsida